Bannerpkngww2

 

In deze rubriek staan artiken die zijn uitgezocht door de redactie lid van de kerkblad "de Groeiwijzer" Nel Vreeling.

 

In een vrijmoedig gesprek met een Israëlische gelovige, ontkracht de Saoedische blogger Mohammed Saud de alomtegenwoordige leugens over de Joodse Staat.

 'Ik weet niet hoe ik mijn gevoel moet beschrijven – alsof ik in de hemel was', zei hij na terugkeer in Riyad.

De Saoedische blogger werd vorige maand zwaar bekritiseerd en zelfs met geweld aangevallen door Palestijnse Arabische hardliners voor zijn spraakmakende bezoek aan Israël.

Maar dat weerhield Saud er niet van om zijn mening te geven en de waarheid over de situatie te vertellen in een interview met de Israëlische Messiaanse YouTuber Chananya Naftali.

Saud merkte in het bijzonder op dat hij was opgegroeid met de overtuiging dat Israëlische Joden en lokale Arabieren in het geheel niet met elkaar konden opschieten, en het beeld dat de mainstream media schetsen, versterkte dat geloof alleen maar. Maar toen hij hier in het land was, zei Saud dat hij een heel andere realiteit ontdekte.

'Voor de mensen die Israël haten', concludeerde Saud, 'Ik wil dat jullie diep nadenken en ik nodig jullie uit om Israël te komen bezoeken. Jullie zullen een andere ervaring opdoen. Jullie zullen merken dat de meeste propaganda en de slechte media over Israël niet waar is'.

 

ANDER NIEUWS OP KERKELIJK GEBIED

Theologische Verdieping Groningen start met Oriëntatiecursus op 30 september

laatjeverrijken

Als je altijd al meer hebt willen weten over de bronnen van het christelijk geloof, de bijbel, de religie in het algemeen in het heden en het verleden, dan biedt Theologische Verdieping Groningen (TVG) je een kans daar nu een begin mee te maken.

TVG is een breed opgezette cursus van drie jaar, waarin alle aspecten van het geloof en religie in het algemeen aan bod komen. De cursus gaat uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en wordt op 18 plaatsen in Nederland gegeven. Iedere cursusplaats heeft een zekere mate van vrijheid in de opzet en inhoud.  De docenten zijn universitair opgeleid en geven in de lessen ruimschoots gelegenheid voor gesprek en discussie.

TVG Groningen biedt de mogelijkheid in drie avonden kennis te maken met deze cursus. Tijdens deze avonden ga je proeven hoe het is je te verdiepen in allerlei vakken en maak je kennis met de meeste docenten.  Deze cursus wordt gegeven op de maandagavonden 30 september, 7 en 14 oktober 2019 in het Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220, Groningen van 19.30 – 22.00 uur. De kosten voor de cursus bedragen € 25.00.

Voor meer details of aanmelding, bezoek onze website www.tvg-groningen.nl of neem contact op met de cursusleider ds. Bert L. van der Woude, tel: 0597-422112.

 

Uitnodiging: gespreksgroep voor partners van iemand met autisme

koningskindkleur

Je huwelijks- en gezinsleven kan onder druk staan als je partner een vorm van autisme heeft. Soms weet je niet hoe je verder moet. Tegelijk wil je als christen je partner trouw blijven en investeren in je relatie. Gesprek hierover met lotgenoten in een christelijke omgeving en onder deskundige begeleiding kan je verder helpen.

Op 16 september 2019 start een gespreksgroep in Groningen voor partners van iemand met autisme (of een vermoeden daarvan). In 5 interactieve bijeenkomsten worden thema’s behandeld als de invloed van autisme op je relatie, gezins- en geloofsleven, grenzen stellen, communicatie, intimiteit en de vraag wat je van je partner mag verwachten. Deelnemers krijgen de gelegenheid eigen onderwerpen in te brengen. Regioconsulent Ad Waardenburg leidt deze gespreksgroep.

Van harte welkom!

Voor wie:        partners van mensen met autisme (of een vermoeden daarvan)
Waar:              Groningen (locatie volgt nog)
Wanneer:        16 en 30 september, 14 en 28 oktober en 11 november 2019
Tijd:                20.00 – 22.00 uur
Aanmelden:    www.ditkoningskind.nl à agenda 
Informatie:      Ad Waardenburg (06 13494377 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)  

 

Belangrijk: Dit Koningskind vindt gespreksgroepen belangrijk. Giften en ledengeld dekken echter niet alle kosten die wij maken (bv. voor personeel, materiaal en locatie). Daarom vragen wij van u als deelnemer een tegemoetkoming in de kosten, in de vorm van een gift. Voor deze activiteit is het richtbedrag voor 5 avonden voor niet-leden € 45,00 en voor leden € 35,00. Dit is een richtbedrag; voelt u zich vrij om te geven wat voor u passend is.

TER INFORMATIE

Wie is Ben Tiggelaar?
Ben Tiggelaar (49) groeide op in Muntendam (Groningen) en leeft mee met de Adventkerk, een protestantse wijkgemeente in Amersfoort. Hij is auteur van managementbestsellers over thema’s als leiderschap en verandering, zoals Dromen, durven, doen en Dit wordt jouw jaar. Ook geeft hij lezingen en seminars, bijvoorbeeld ‘MBA in één dag’ en ‘Leiderschap in één dag’.

Hij is bekend van zijn boeken over gedragsverandering, maar bestsellerauteur Ben Tiggelaar is er duidelijk over dat weinig in het leven volledig maakbaar is. “Ik heb een hekel aan de term ‘selfmade man’.

 bentiggelaarkleur

 

De 5 sola’s
Kent u ze, de vijf sola’s? Na de Reformatie werd de geloofsleer van de protestanten samengevat in vijf stellingen. In elke Petrus vertelt iemand wat de vijf sola’s voor hem of haar betekenen.

Sola Fide alleen door geloof

“Er is niets meer nodig dan geloof. Het gevaar is dat je gaat zeggen: hóé je gelooft, is heel belangrijk. Dan wordt het snel wettisch. Ik heb mezelf ook afgevraagd: geloof ik op de goede manier? Maar zo fiets je er op slinkse wijze toch iets in van de noodzakelijkheid van ‘goede werken’. De Amerikaanse predikant Tim Keller, aan wiens preken ik veel heb, vergelijkt het Evangelie met goed nieuws. Je neemt het aan omdat het van een betrouwbare bron komt. Zoals je ook iets gelooft omdat je vader het zegt, of je grote broer. Ik vind dat een bevrijdende manier om naar geloof te kijken. Zo van: ‘Geloof het nou maar.’

Geloven vraagt om overgave. Dat lijkt misschien haaks te staan op wat ik allemaal te vertellen heb over gedrag en hoe je jezelf kunt veranderen. Maar in mijn lezingen geef ik vaak aan dat maar weinig dingen in het leven volledig maakbaar zijn. Veel bagage krijg je mee van je ouders of omgeving. We worden gestuurd door invloeden buiten ons. Vanuit die wetenschap is het voor mij maar een kleine stap naar de overtuiging dat God ons ook stuurt in ons leven. Wat wij zelf doen, is in de regel niet zo groots en meeslepend als we veronderstellen.”

Sola Gratia alleen door genade

“Het is moeilijk om je te laten helpen. Als ik in de auto de weg kwijt ben, vraagt mijn vrouw eerder om hulp dan ik. Dagelijks om Gods hulp en genade vragen is moeilijk. Maar als ik naar al het leed in de wereld kijk, realiseer ik me al heel snel: het gaat ons nooit lukken om zelf ten goede te keren wat er allemaal misgaat. Niet alleen wijzelf hebben rechtvaardiging nodig, de hele schepping moet hersteld worden door genade, zegt de theoloog Tom Wright.

In mijn dagelijkse gedrag ben ik een redelijk fatsoenlijke Hollandse burger, maar als ik naga wat er soms in mijn hoofd gebeurt heb ik wel veel genade nodig. Ik kan snel boos worden, dan kolkt het van binnen. Het lukt me elk jaar een heel klein beetje beter om dat te beheersen, maar toch …”

Sola Scriptura alleen door de Schrift

“Ik vind het zelf een heel plezierig idee dat Gods spreken tot ons begint in de Bijbel en daar ook eindigt. Ik kom in allerlei kerken, en in sommige charismatische groepen heeft iemand soms ‘een boodschap’ voor me: dat ik dit of dat moet doen. Ik vraag me dan af: is het bijbels? Dat helpt mij enorm. In mijn werk krijg ik veel vragen om vrijwillig iets te doen. Als ik de vraag krijg of ik wil spreken voor ex-gevangenen hoef ik daar niet lang over na te denken, want de Bijbel vraagt ons om te zien naar mensen in de gevangenis. Dan kan ik God danken dat Hij zo expliciet is.

Ik lees veel, vooral vakliteratuur. Wat de Bijbel echt anders maakt, is dat dit boek antwoord geeft op de diepste vragen die mensen zich stellen: waar kom ik vandaan, wat is het doel van mijn leven, hoe moet ik leven, wat en wie bepaalt mijn waarde? Ik zie de Bijbel echt als het Woord van God. En als jij je afvraagt waar je in dit leven op moet vertrouwen, zegt Jezus Christus: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Een heel duidelijk antwoord dat je in andere literatuur niet vindt.”

Solus Christus alleen Christus

“Dat Christus moest sterven, is moeilijk te begrijpen. Mij hielp het om me te realiseren dat Christus zelf God is en geen gewoon mens. Jürgen Moltmann schreef het boek De gekruisigde God. God offert Zichzelf, wil hij daarmee zeggen. God zei: als jij niet wilt buigen, buig Ik wel, en als jij niet wilt dienen, dien Ik wel. Dat vind ik een ander beeld dan dat God ‘iemand anders’ opoffert voor ons. Maar het heeft er dus alles mee te maken of je gelooft dat Christus niet alleen mens, maar ook God is.

Misschien wilde God het op deze manier ook aanschouwelijk maken. Hij leed, stierf en overwon de dood. Mensen hechten uiteindelijk meer waarde aan een betoog als de spreker ‘zijn eigen verhaal is’. Dat is in mijn vak ook zo. Het is mooi als iemand vertelt wat het je brengt als je diep gaat - maar als zwemmer Maarten van der Weijden het vertelt, denk je: ‘Ja, hij heeft het zelf meegemaakt.’”

Soli Deo Gloria alle eer aan God

“Word ik aanbeden vanwege mijn status? Ik denk dat ik hier en daar wel een fan heb, maar er zijn weinig mensen die hun leven rond mij inrichten, haha. Als mensen mij complimenten maken, duikt er al snel een Gronings wantrouwen bij mij op: wat wil deze persoon?

We voelen ons als gezin erg gezegend, zozeer dat ik me er haast voor schaam. Elke week schrijf ik in een boekje dingen op waar ik God dankbaar voor ben. Er komt vast een dag dat ik heel ziek word, of misschien in een depressie raak. Dan kan ik dat boekje gaan lezen.