Bannerpkngww2

 

Pasen

40dagengw0220

Pasen lijkt nog ver weg maar de 40 dagentijd is aanstaande en begint deze maand op 26 februari.

 

In de volgende groeiwijzer vindt u meer informatie over de zeven 40 dagentijd collectes die van zondag 1 maart tot en met Eerste Paasdag op 12 april gehouden worden.

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen. Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt, alles wat ons somber maakt.

De veertigdagentijdkalender 2020 daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen. ´Sta op´ is de rode draad door alle dagen. De kalender biedt tevens nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door te vasten van snoep, sociale media of vlees.

U kunt de kalender gratis bestellen op:

https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender