Bannerpkngww2

 

 

Passielezing Een project van Robert Spannenburg met medewerking van leden van de cantorij

Bijdrage de messengers "U genade is mij genoeg"

 

 

Pasen

40dagengw0220

Pasen lijkt nog ver weg maar de 40 dagentijd is aanstaande en begint deze maand op 26 februari.Op weg naar Pasen

De week voor pasen Zondag 5 April tot Zondag 12 April is te volgen: op weg naar Pasen

 

In de volgende groeiwijzer vindt u meer informatie over de zeven 40 dagentijd collectes die van zondag 1 maart tot en met Eerste Paasdag op 12 april gehouden worden.

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen. Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt, alles wat ons somber maakt.

De veertigdagentijdkalender 2020 daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen. ´Sta op´ is de rode draad door alle dagen. De kalender biedt tevens nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door te vasten van snoep, sociale media of vlees.

U kunt de kalender gratis bestellen op:

https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender

Ontkiemen

 

De kinderen van de nevendienst lezen in de Veertigdagentijd verhalen over zaden en vruchten. Laten wij met ze meedoen en deze verhalen gebruiken om eens naar onszelf te kijken. Is je geloof gegroeid de afgelopen tijd?

Welke vruchten draagt het? En hoe draag je bij aan het zaaien van Gods woord? Grote vragen waar je wel veertig dagen mee toe kan.

Om u verder op weg te helpen, hieronder een gedicht over het Onze Vader. Een gedicht dat helpt dit gebed bewuster te bidden en daardoor anders naar jezelf te kijken. Het kan je helpen groeien, is mijn ervaring

kruis

 

 

Zeg niet.                                                                                            

Zeg niet Vader

als jij je niet als zijn kind gedraagt.

Zeg niet Onze

als je eerst aan jezelf denkt.

Zeg niet Die in de hemelen zijt

als je alleen met aardse dingen bezig bent.

Zeg niet Uw naam worde geheiligd

als je denkt daardoor beter te zijn dan anderen.

Zeg niet Uw koninkrijk kome

als je het verwart met materieel succes.

Zeg niet Uw wil geschiede,

als je niet accepteert dat die anders kan zijn dan jouw wil.

Zeg niet Geef ons heden ons dagelijks brood

als je je niet bekommert om wie armoede lijdt.

Zeg niet Vergeef ons onze schulden

zonder te menen: gelijk wij vergeven onze schuldenaren.

Zeg niet Leid ons niet in verzoeking,

als je jezelf blootstelt aan verleiding.

Zeg niet Verlos ons van de Boze,

zonder jezelf met hart en ziel in te zette voor het goede.

Zeg dan pas Amen.

 

 

Vieringen in de Stille Week en Paasfeest.

Het ziet er naar uit dat we Pasen niet samen in een kerk kunnen vieren. Daarom hieronder de plannen van hoe de diensten er wel uit komen te zien. Houdt u vooral de website en mail in de gaten voor eventuele wijzigingen want nog niet alles is bekend.

Witte Donderdag

De kerkenraad is nog hard bezig naar het zoeken van een oplossing voor deze viering van het Heilig Avondmaal. Een videodienst heeft niet de voorkeur omdat de voorganger dan niet tegelijk met de luisteraars het Avondmaal viert maar al veel eerder. Daarom zoeken we naar de mogelijkheid om deze viering middels een livestream te kunnen vieren. Dat iedereen in zijn eigen huis de Maaltijd van de Heer meeviert in plaats van samen in de kerk, lijkt mij geen probleem. De Heilige Geest trekt zich immers niets aan van muren of afstand.

Op de website zult u tegen die tijd kunnen vinden hoe deze dienst gevierd gaat worden. Mocht het lukken een oplossing te vinden om de Maaltijd van de Heer op afstand te vieren, zorgt u dan dat voor ieder belijdend lid van uw gezin een stukje brood hebt klaarliggen en een glaasje met een slokje wijn of druivensap. Met een wit tafelkleed, een kaars en uw liedboek is uw tafel gereed.

Goede Vrijdag

Deze dienst zal als videodienst op ons YouTube-kanaal verschijnen. De luisteraars die altijd al de dienst thuis ontvangen zullen ook deze dienst thuiskrijgen samen met de volgende diensten. Zorgt u weer voor een liedboek en een kaars? De liturgische kleur deze dienst is paars. Hiermee kunt u uw tafel inrichten als u dat wilt.

Stille Zaterdag

Broeder Jaap Schuurman is lector tijdens de Paaswake. Hij zal zorgen dat u thuis een moment van stilte en inkeer kunt beleven op weg naar Paasmorgen.

Paasmorgen

Er zal een videodienst voor u klaarstaan. Zorgt u dat u een liedboek en een kaars hebt klaarstaan en dit keer ook voor elk familielid een eigen kaars of waxinelichtje in een houder? De kaars en de waxinelichtjes nog niet aansteken. De kinderen hebben ieder een steen nodig. Minimaal zo groot als de palm van je hand en het liefst aan een kant een beetje plat. Ook hebben zij stiften nodig. Voor wie een tafelkleed of bloemen neer wil zetten, de kleur is deze morgen wit.

Tweede Paasdag

Het lukt de Werkgroep Eredienst dit jaar niet een dienst te organiseren. Maar ze heeft wel mooie liederen voor u uitgezocht. Kijk op de website welke liederen en hoe u deze kunt beluisteren. Laat u inspireren door de keuze voor de liederen of zing mee God ter eer.