Bannerpkngww2

Viering van het Heilig Avondmaal

 

Broeders en Zusters

In het Heilig Avondmaal gedenken wij

hoe onze Heer Jezus Christus in de wereld is gekomen om ons te verlossen.

Voor ons is Hij gestorven en begraven.

Op de derde dag is Hij opgewekt uit de doden.

En zo heeft Hij nieuw leven en verzoening gebracht.

Vele malen heeft onze Heer gegeten en gedronken

met de mensen die Hem volgden

zoals ook in die laatste nacht

voordat Hij zichzelf zou geven als brood voor de wereld.

Toen brak Hij het brood en schonk de wijn

als teken van zijn eindeloze liefde en trouw.

Hij vroeg zijn leerlingen dit telkens te doen tot zijn gedachtenis.

En zo nodigt Hij ons hier en nu aan zijn maaltijd.

Een vreugdemaal dat in het Koninkrijk van God

alle volken der aarde samen zal brengen.

(Onderwijzing uit de Avondmaalsliturgie).

 

avondmaaltafel

 

Voorbeeld van een gedekte tafel. Het kleedje is opgetild om het brood te laten zien.  Er staan als voorbeeld zowel eierdopjes als glaasjes.

 

Ook namens de kerkenraad een goede dienst, ds. Christel Minnaard