Bannerpkngww2

De wekelijkse zondagsbrief

GW en NH

 

Omdat er een kerkdienst wordt gehouden zonder beeld, kunt u hier de Orde van dienst zien om de dienst mee te kunnen beleven

 

Zondagbrief  4 juni 2023

 

De kerk is open voor kerkgangers en de dienst is ook te volgen via www. kerkomroep.nl 

Ook te vinden via een link op onze website www. pkngww.nl 

Zondag 4 juni 2023

Plaats: Garrelsweer / 09.30

Lector: Karl Wendel

Orgel: Nel Vreeling

Ouderling van dienst: Harm Jan van Wolde

Diaconie: Karl Wendel

Beamer en video: Marjelle en Petra

Geluid: Jaap Schuurman

Gastgezin: fam. Berends

Er is geen Kindernevendienst

Digitale Collectes

Collecte voor de Kerk.

Collecte voor de Diaconie. Deze collecte is bestemd voor   eigen diaconie

Collectes voor de eigen diaconie worden ook gebruikt om giften te doen aan organisaties waar de diaconie brieven van krijgt met verzoeken om financiële ondersteuning. De diaconie kiest elke vergadering 2 doelen die we ondersteunen met een gift.

 

Bloemen

De bloemen gaan zondag met een groet van de gemeente naar 

fam. van Marum-Liewes in Oosterwijtwerd. Ze worden gebracht door fam. Vos- v.d. Veen.

Erediensten

Zondag 11 juni is er om 10 uur dienst in Garrelsweer. Voorganger is ds. Minnaard.

Dit is een gemeentezondag met uitje met het thema: “Samen onderweg”.

De muziek wordt verzorgd door The Messengers en er is dan kindernevendienst voor alle leeftijden.

Om 11 uur is iedereen welkom bij Diny en Marten Berends te Wirdum voor koffie en thee.

Er zijn diverse gezellige activiteiten en spelletjes en om 12.30 uur sluiten we de gemeentezondag af met soep en broodjes. KOMT ALLEN!

De kerkenraad wenst jullie allen een gezegende dienst.