Bannerpkngww2

De wekelijkse zondagsbrief

GW en NH

 

 

Zondagbrief  5 februari 2023

 

De kerk is open voor kerkgangers en de dienst is ook te volgen via www. kerkomroep.nl 

Ook te vinden via een link op onze website www. pkngww.nl 

Zondag 5 februari 2023

Plaats: Garrelsweer / 09.30

Voorganger: ds. S. Alblas

Organist: Nel Vreeling

Ouderling van dienst: Aly van Heuveln

Diaconie: Karl Wendel

Beamer: Harriët Wals. Geluid: Jaap Schuurman

Gastgezin: fam. Schutter

Kindernevendienst is onder leiding van Catharina en Hannah.

 

Digitale Collectes

De 1e collecte is voor de Kerk.

De 2e collecte is voor de Diaconie. Deze collecte is bestemd voor Oekraïne.

De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! Kerk in Actie werkt samen met kerken en christelijke organisaties die de meest kwetsbare mensen in Oekraïne helpen. Help mee.

Op de vlucht. De oorlog in Oekraïne duurt voort. Miljoenen mensen zijn ontheemd, van huis en haard verdreven. Nog dagelijks vluchten mensen van dorpen in Oost-Oekraïne naar het westen, op zoek naar veiligheid. Kerken doen alles wat ze kunnen om mensen op de vlucht voedsel, medicijnen en onderdak te bieden. Onze hulp daarbij blijft dringend nodig!

Bloemen

De bloemen gaan zondag met de felicitaties en een groet van de gemeente naar mevr. S. Paapst - Poort in Loppersum. Ze worden gebracht door fam.  Schuurman - Heeres.

Erediensten

Zondag 12 februari is er om 9.30 uur dienst in Wirdum. Voorganger is ds. Minnaard

We hopen dan samen het Heilig Avondmaal te vieren.

In verband met de gestegen energiekosten zullen we, tijdens de winterperiode, onze kerkdiensten in de zaal achter de kerk houden.

Deze diensten zullen dan wel te beluisteren zijn, maar niet te bekijken.

We willen iedereen die heeft meegeholpen om deze kerkdienst technisch mogelijk te maken bedanken. Jacco, Douwe en Jan voor de aanleg en versterking van het geluid. Jaap voor het ophangen van de beamer en vele anderen voor het klaarzetten van de stoelen en de piano.

Wim voor de verwarming van de kindernevendienst ruimte.

De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst.