Bannerpkngww2

Een gebed uit de liederen bundel. 

landschap gebed 

 

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.


(Lied 939:1)

VOOR U GELEZEN door Nel Vreeling

Ik heb een gebedenboekje waar ik af en toe in kijk. Toen ik het zojuist open sloeg las ik:

O Jezus het is goed
dat Uw tegenwoordigheid alle duisternis doorlicht.
Het is goed dat uw liefde alle lijden stilt
en dat uw kracht onze zwakheid draagt.
Het is zo goed dat wij weet hebben
van de grote, diepe verbondenheid
van uw kinderen in de hemel en op aarde.
Het is zo goed dat wij met u alles kunnen overwinnen
onze angst en nood, onze vertwijfeling en de dood.
Het is zo goed - ook onder tranen - want u bent goed.

(Titel: Er is ruimte bij mij, Gebeden, verzameld door Hanna Hümmer)

Ik ben met je, alle dagen

Hij is bij me als ik fiets,
neemt elke hobbel met me,
ook in de wachtkamer is Hij bij mij,
in de behandelkamer
voel ‘k Hem rondom mij,
Hij hoort mijn bidden,
Hij geeft rust in mij,
de moeilijke momenten
merkt Hij het eerste op,
dan wordt het bidden heviger,
zo ondergaat Hij wat ik onderga,
zo stuurt hij tegelijk de tandartshanden,
verricht de handeling, Hij is haar ook nabij.

Blijmoedig mag ik weer mijn weg vervolgen,
de ingreep is met goed gevolg voorbij.
Waar ik ook ben, ik weet me steeds geborgen
want Vader is er, Vader is bij mij.

Coby Poelman - Duisterwinkel