Bannerpkngww2

 

Gebed bij Covid-19

 

bijbel 0919

God, hoe vaak zegt U niet in de Bijbel:

`wees niet bang` Maar het lukt ons niet.

Geef ons uw vrede Heer, moedig ons aan.

Wij bidden: genees de zieken, wees in qarantaine hen nabij.

Zegen het eten dat hun wordt gebracht, de telefoontjes die zeggen: je nemt niet alleen

Bescherm degene voor wie ziekenzorg hun werk is, geeg wijsheid aan het R.I,V.M, aan de overheid.

Laat er een vacin gevonden worden, help degene die inkomen mislopen.

God zie om naar alle mensen in Nood.

Midden in het leven zijn wij door de dood omvangen, maar meer nog U omsluit ieder van ons.

Doe ons wonen in uw beschutting. En troost ons met het uitzicht op een nieuwe aarde

waar geen pest meer rondwaart in het donker,waar de volken genezing vinden.

Amen. 

 

Wim Houtman