Bannerpkngww1

Protestantse Gemeente Garrelsweer – Winneweer – Wirdum.

Erediensten:
Zondag 25 februari: Garrelsweer.
11.00 uur CJV dienst m.m.v. The Messengers.
Lector zr. A. Prins – Prins.
 
Bestemming collecten:
1e collecte Kerk.
2e collecte Diaconie.
Bestemming project 1: Uit de schulden.
 
Gastgezin:
fam. Schuurman.
 
Organist: 
The Messengers.
 
Lied voor de dienst:
We zingen uit de Evangelische Liedbundel lied 187 vers 1 en 2.
‘t Scheepke onder Jezus hoede.
 
Bloemengroet:
De bloemen gingen afgelopen zondag naar mevr. S. Vos – van der Veen
en zijn gebracht door de fam. Bezema – Puite.
Ook gingen er bloemen naar de fam. Ketting i.v.m hun 50 jarig huwelijk.
Deze zijn bezorgd door de kerkenraad.
Komende zondag worden de bloemen bezorgd door de fam. Heeres – Boersema.
 
Oppas: 
Jessica.
 
Kindernevendienst:
Er is deze zondag geen kindernevendienst.
De kinderen zijn welkom in de kerk.
 
Bijbelkring:
Dinsdag 27 februari om 19.30 uur is er Bijbelkring.
 
Trefpunt/Maaltijdgroep:
Woensdag 28 februari is er Trefpunt en Maaltijdgroep.
Trefpunt 15.30 uur.
Maaltijdgroep 17.30 uur.
 
Kinderbijbelweek:
In de voorjaarsvakantie is er elke morgen weer Kinderbijbelweek.
 
Verkiezing ambtsdragers:
Per 1 mei zijn aftredend als ouderling zr. F. van der Veen – Heida en br. J. van der Veen.
Als ouderling kerkrentmeester br. H.J. Heeres.
Als jeugdouderling zr. L. de Wit – Kiel.
Verder de diakenen zr. A.M. Schutter – Meindertsma, br. K. Wendel en br. M. Ozinga.
Volgende week ontvangt u een geschoonde ledenlijst waaruit u uw voordrachten kunt samenstellen.
 
Visje van de week:
God roept je niet omdat je geschikt bent,
maar God maakt je geschikt, als Hij je roept!
vr.gr. Hans van der Veen.
 
Kopy voor de protestantse kerkbode:
Kopy graag op maandagmorgen voor 10.00 uur inleveren bij Hans van der Veen.
tel. 571503 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
website: www.pkngww.nl