Bannerpkngww1

Protestantse Gemeente Garrelsweer – Winneweer – Wirdum.

Liefdemaal: Zondag 21 oktober in Wirdum
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: zr. Prins.

Bestemming collecten:
1e collecte Kerk.
2e collecte Diaconie.

Gastgezin:
Fam. Schutter

Organist:
Nel Vreeling.

Bloemen wegbrengen:
Mw. C. Bouma-Dales.

Bloemengroet:
De bloemen gingen afgelopen zondag naar mevr. G. Elderman-Werkman en zijn gebracht door fam. Siegers-Hoofdmann.

Kopij voor de protestantse kerkbode:
Kopij graag voor op de maandagmorgen voor 10 uur inleveren bij de scriba.
website: www.pkngww.nl