Bannerpkngww1

Protestantse Gemeente Garrelsweer – Winneweer – Wirdum.

Erediensten:
Zondag 27 mei: Garrelsweer.
9.30 uur dhr. Ketting.

Bestemming collecten:
1e collecte Kerk.
2e collecte Diaconie.

Gastgezin:
fam. Dijkhuizen.

Organist:
Nel Vreeling

Lied voor de dienst:
Lied 129 gele bundel,
Veilig in Jezus armen

Bloemengroet:
De bloemen gingen afgelopen zondag naar de fam.Poelman-Schudde en zijn gebracht door de fam. Mertens-Kruit.

Oppas:
Gerdy

Kindernevendienst:
Anke

Maandag 28 mei vanaf 19.00 uur inloop / informatie avond  over de gebouwen.
Woensdag 30 mei 19.30 uur Gemeenteavond over de gebouwen

Kopij voor de protestantse kerkbode :
Kopij graag voor op de maandagmorgen voor 10 uur inleveren bij de scriba.
website: www.pkngww.nl