Bannerpkngww1

 Protestantse Gemeente Garrelsweer – Winneweer – Wirdum.

Erediensten:
Zondag 19 augustus, Grunnniger Daainst in Tjamsweer
Gezamenlijke met de Protestantse gemeente Tjamsweer
Aanvang: 9.30 uur

Voorganger:
ds. K.G. Pieterman uit Niekerk.

Bloemengroet:
De bloemen gingen afgelopen zondag naar de fam. Elderman-Star en werden gebracht door mevr. Meirink-Alberts.

Kopij voor de protestantse kerkbode:
Kopij graag voor op de maandagmorgen voor 10 uur inleveren bij de scriba.
website: www.pkngww.nl