Bannerpkngww1

Protestantse Gemeente Garrelsweer – Winneweer – Wirdum.

Erediensten:
Zondag 16 dec. in Wirdum
3e Advent.
Aanvang: 11.00 uur.
Voorganger: ds. van Wingerden.

Bestemming collecten:
1e collecte Kerk.
2e collecte Diaconie.

Gastgezin:
Fam. Schutter.

Organist:
N. Vreeling.

Kindernevendienst:
Annelies.

Lied voor de dienst:
Gele liedboek 171 alle verzen.

Bloemen wegbrengen:
Fam. Schuurman-Heeres.

Bloemengroet:
De bloemen gingen afgelopen zondag naar mevr. W. Liewes-Dijkema in Wiemersheerd en zijn gebracht door de fam. Mertens-Kruit.

Zingen in de Pastorie.
Zondagavond is er weer zingen in de pastorie van 19.00 - 20.00 uur.

Kopij voor de protestantse kerkbode:
INZENDING KOPIJ, RONDOM DE KERST en OUD EN NIEUW
Kopij kunnen worden ingeleverd, tot zondagavond 20.00 uur, bij de scriba.

website: www.pkngww.nl