Bannerpkngww2

MEDITATIE

Een goed verhaal

Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken, 2 en die ons zijn overgeleverd door degenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het Woord zijn geworden, 3 leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theofilus, op schrift te stellen, 4 om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent. (Lukas 1:1-4, NBV)

Het landelijke thema van de Startzondag en het nieuwe seizoen is: “Een goed verhaal”. Hierbij moest ik meteen denken aan Janine die haar verhaal vertelde in de doop- en belijdenisdienst. Ze vertelde over haar leven en haar geloof. Dat dit een goed verhaal was, bleek uit de vele reacties. Haar verhaal heeft veel kerkgangers geïnspireerd en aan het denken gezet over hun eigen leven en geloof.

Als predikant luister ik naar veel van dit soort verhalen. Want elke gelovige heeft zijn of haar verhaal over hoe het is om te leven en te geloven. Verhalen over goede tijden of slechte tijden en over momenten waarop God dichtbij is of over momenten waarop God onvindbaar lijkt. Alle verhalen van alle mensen samen zijn een schat aan wijsheid en ervaringen.

Een bezoek sluit ik meestal af met het lezen uit de Bijbel. Vaak blijkt dat Bijbelgedeelte een goed verhaal te zijn voor de mensen die ik bezoek. Het past bij hun leven en ervaringen. Niet omdat ik het goede verhaal uitkoos maar omdat de verhalen van mensen van nu lijken op de verhalen van mensen van toen. Misschien kan ik beter schrijven dat de mensen van nu lijken op de mensen van toen. Veel in de wereld is veranderd, maar het geluk en het verdriet in mensenlevens wordt nog steeds op dezelfde manier beleefd. En daardoor kun je je herkennen in de mensen in de Bijbel. In Job bijvoorbeeld, die met al zijn tegenslagen God vraagt naar het waarom, of in de dichters van de psalmen die schrijven over hun pijn en hun hoop. In koning David die Gods dienaar wil zijn en toch de fout in gaat of in de leerlingen van Jezus, die zo’n moeite hebben Jezus te begrijpen. Doordat deze mensen op ons lijken, kunnen hun verhalen ons helpen. Want de Bijbel vertelt het verhaal over hun leven en hun geloof. En dat is een schat aan wijsheid en ervaringen. Een goed verhaal.

Zo zijn we als gemeente schatbewaarders van goede verhalen. We hebben de zorg over de Bijbelverhalen die niet verloren mogen gaan maar doorverteld moeten worden. En we hebben de taak de Bijbelverhalen niet te laten verstoffen, maar te laten stralen door anderen te vertellen wat ze voor ons betekenen. Zodat anderen kunnen zien dat ze betrouwbaar zijn.

Het evangelie volgens Lucas begint met het noemen van argumenten waarom het een betrouwbaar verhaal zou zijn. Het is gebaseerd op de verhalen van ooggetuigen, alles is nagegaan, en het is ordelijk opgeschreven. Maar dat ik durf te vertrouwen op wat het verhaal mij leert, komt niet hierdoor maar door de manier waarop het verhaal verteld wordt. Al lezend voel je hoe de woorden zijn opgeschreven omdat het verhaal over Jezus zo’n indruk heeft gemaakt. En daardoor geloof ik het en laat ik het mij ook raken.

Net als het verhaal van Janine. Dat steunt mijn geloof doordat ik aan haar verhaal hoor hoe zij geraakt werd. Dus laten we het komende seizoen elkaar goede verhalen vertellen over ons leven met het Goede Verhaal.

C.Minnaard-Müller