Bannerpkngww2

MEDITATIE

Een goed verhaal.

 

 Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.

Psalm 23:4 

Geloof in tijden van crises

De afgelopen jaren hoorde ik het met enige regelmaat zeggen door mensen die de oorlog nog mee gemaakt hadden: “In de oorlog kwam wel iedereen naar de kerk. Mensen hebben we het nu té gemakkelijk. Wat dit betreft zou het goed zijn als er een crises kwam.” We maken in Nederland nu de grootste crises mee sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus dit zouden missionair gezien gouden tijden moeten zijn. Ik heb collega’s die er gewoon zenuwachtig van worden want nu moet het gebeuren.

Voor een deel is dat ook zo. Door het virus, de maatregelen en de gevolgen van de maatregelen ontkom je nu bijna niet aan de grote levensvragen. Vragen als wat is de betekenis van de dood, wat is waardevol in het leven en wat is goed om te doen? Tel daarbij op dat er meer aandacht is voor kerken in het nieuws en kerkdiensten laagdrempeliger zijn online dan in een kerk en de kansen lijken voor het oprapen om mensen te helpen met de Blijde Boodschap.

Wat het christelijk geloof een mens te bieden heeft, staat mooi samengevat in het derde vers van psalm 23. Daar wordt verteld dat wie zichzelf als schaap van de kudde van de Goede Herder Jezus Christus beschouwd niet bang hoeft te zijn voor de dood. Want zoals een herder met zijn stok de doodswolven verslaat, zo heeft Jezus aan het kruis de dood verslagen. En zoals je door het tikken van de herdersstaf op de weg in het donker toch weet dat de herder bij je is, zo zul je als christen ook merken dat in moeilijke tijden Jezus bij je is. En zoals de herder met zijn staf wat aarde tegen een schaap gooit om het de goede kant op te laten lopen, zo weet een Christen welke kant Hij op moet door Jezus’ woord.  Zo krijgt een christen moed. En dit alles zou mensen op zoek naar antwoorden in een tijd van crises kunnen helpen.

Maar tegelijk laat dit derde vers ook zien dat het niet zo simpel is. Want zelfs gelovige christenen hebben vaak moeite om in een crises te blijven vertrouwen en geloven. In het donker zie je immers de herder zelf niet. Je hoort alleen zijn staf tikken of voelt alleen de aarde die hij gooit. Een schaap dat al lang bij de kudde hoort weet dat het de herder is die het hoort of die de aarde gooit. Net zoals een christen geleerd heeft dat de moed die je voelt in tijden van crises betekent dat God je genadig is en hoe je in de bijbel kunt vinden wat een goede weg is.

In het licht leert een schaap zijn herder kennen. Zo is het ook gemakkelijker om Jezus te leren kennen als je niet in een crises leeft. Maar toch. Mensen zijn nu op zoek. Het is dus aan de schapen die Jezus bij daglicht al hebben leren om de nieuwe schapen te vertellen wat de stok en staf betekenen.

meditatie schaap

                                                                                                                                                                                                                                              Ds. Christel Minnaard