Bannerpkngww2

MEDITATIE

 

 

Een goed verhaal

 

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. 13 Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. 14 Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele.           

     1 Korinthiërs 12:12-14 (NBV)


Een goed verhaal na een week maatregelen

Nu ik dit schrijf is het de eerste keer dat de kerkdeuren in Garrelsweer en Wirdum dicht gebleven zijn. Net als velen van u heb ik de dienst die zondagmorgen thuis gevierd. Een liedboek op schoot en een kaars aangestoken. Ik hoorde Robert orgel spelen en miste al uw stemmen die uit volle borst meezingen. Het orgel klonk zo alleen. Want wat is een hand zonder voet, of een oor zonder oog?

Ik besefte weer eens hoe we elkaar nodig hebben voor de kerkdienst. Het zingen van anderen laat mij meezingen. De aanwezigheid van die ander met zijn verhaal laat mij anders naar mezelf kijken. Het vertrouwen van anderen laat mijn geloof groeien. Een kind doet je beseffen dat je zelf toch ook maar klein en afhankelijk bent.

Dit miste ik thuis op de bank. Maar toch voelde ik mij verbonden met u. Zeker toen er reacties binnenkwamen. Ik stelde mij voor hoe u naar de dienst gekeken hebt en besefte dat ook als wij niet bij elkaar zijn, wij toch één lichaam zijn. Want gedoopt in één Geest zijn wij één lichaam, schrijft Paulus. Zoals dezelfde lentezon nu in al onze huizen naar binnen schijnt en licht en warmte brengt, zo schijnt dezelfde Geest van God in ieder van ons om licht en warmte te brengen. In één Geest zijn wij allemaal gedoopt en die Geest zal ons samenbinden aan elkaar en aan God, onze Vader.

In het verdere verloop van de week zag ik de Geest steeds weer oplichten in de gemeente. Vele leden maken één lichaam geldt zeker voor deze dagen. Een mond sprak de dienst in. Een hand hielp mee bij het opzetten van de hulplijn in Garrelsweer. Een hoofd hield het overzicht en bedacht wat er geregeld moest worden. Een vinger bediende de toetsen van een computer. Een oog had een mooi beeld gezien en de foto daarvan gedeeld. Een hart was geraakt door een mooie tekst en stuurde die naar iedereen. Een oor belde mensen op en luisterde naar hen. Een voet liep naar de kerk en liet de klokken luiden. Een ziel richtte zijn gebed tot God. En zo hoefde geen van de delen van het lichaam het alleen te doen. Jezus noemt de Heilige Geest de Trooster die Hij ons zal geven. Ik bid u toe dat u de warmte en het licht van de Heilige Geest mag voelen stralen in uw hart tot wij weer elkaar ontmoeten.

meditatie A nw

Christel Minnaard