Bannerpkngww2

VAN DE DIACONIE

Eindresultaat project Mercy Ships:

We hebben het project voor Mercy Ships afgesloten met een fantastisch resultaat, € 1.800,--. Een hele mooie bijkomstigheid is dat er momenteel een aktie loopt van bevriende sponsoren van Mercy Ships dat zij alle giften verdubbelen dus onze gift wordt verhoogd tot € 3.600,-. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit project.

 

Nieuw project?

We zijn op zoek naar een nieuw project. Mocht u een idee hebben welk project wij de komende 2 jaar kunnen steunen dan kunt u dat doorgeven aan de diaconie. Het liefste een project waarbij wij rechtstreeks steun geven aan het doel en niet een onderdeel van een grote organisatie waar het in de grote pot verdwijnt.

 

Voedselbank.

We hebben een extra donatie overgemaakt naar de voedselbank Eemsdelta en de overgebleven kadootjes uit de “Geven en krijgen”-kast worden ook bij de voedselbank gebracht.

 

Informatie over de komende collectes.

30 januari    Stichting HOE   (Hulp Oost-Europa)

Moldavië, Roemenië en Oekraïne zijn landen waar vele duizenden mensen gebrek hebben aan voedsel, medicijnen en brandhout. Wie help je wel en wie help je niet zijn dilemma’s waar Stichting HOE mee te maken heeft. Maar ze blijven strijden tegen de armoede en het onrecht. Wij worden gevraagd om ze te steunen in gebed en met financiële steun en daarmee de kwetsbare mensen in Oost-Europa een hart onder de riem te steken.

 

6 februari    Oeganda      Werelddiaconaat

Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte én overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw)training op demonstratievelden.

 

Daar leren ze hoe je met droogtebestendige zaden en houtbesparende ovens, door bomen te planten en oogst goed op te slaan beter bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan anderen.

 

13 februari  Noodhulp vluchtelingen grens Polen / Wit-Rusland

Via de Pools – Lutherse kerk worden de vluchtelingen die vast zitten bij de grens tussen Polen en Wit- Rusland voorzien van de eerste levensbehoeften. We worden gevraagd om ondersteuning middels gebed en een financiële bijdrage om deze vluchtelingen te helpen. Via kerk in Actie en de Pools-Lutherse kerk krijgen deze mensen water, voedsel, hygiëneartikelen, dekens en pyama’s.

 

20 februari   Kerk in Actie  voor Nepal

Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Door de coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding en een stageplek en coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers.

 

27 februari   eigen diaconie

6 maart       Kerk in Actie          Rwanda

Met zusters werken aan gezond eten.

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen over veeteelt en over het verbouwen van groenten en fruit met moderne landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven.

 

9 maart       eigen diaconie

13 maart      Stichting For a Change    Armoedebestrijding in Malawi

Deze stichting werkt met vrijwilligers in één bepaald gebied, Malawi, en zij vangen kinderen op en geven onderwijs in door hun zelf gebouwde scholen. Ook krijgen ze steeds vaker te maken met kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. De vraag om hulp blijft groeien. De bevolking wordt tevens geholpen met voedsel en andere levensbehoeften.

 

20 maart      Indonesië    Werelddiaconaat

Een betere toekomst voor straatkinderen In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt de kinderen op en geeft begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die niet meer op straat willen wonen, is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt daarom hun ouders om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zij hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan.

 

27 maart      Bangladesh Werelddiaconaat

Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen.

In Bangladesh zijn overstromingen of soms juist droogte een bedreiging voor de voedselvoorziening. Maar een ingenieus kooktoestel levert voor vrouwen in dit Zuid-Aziatische land niet alleen meer inkomen op, het is ook nog milieuvriendelijk. Het kooktoestel zet de helft van het gestookte hout en groenafval om in biochar: een restproduct dat lijkt op houtskool. Het wordt door de vrouwen verwerkt tot en verkocht als natuurlijke, milieuvriendelijke bodemverrijker. Het kooktoestel veroorzaakt ook minder rook en is dus gezonder.