Bannerpkngww2

VAN DE DIACONIE

De zomervakantie is weer voorbij en het nieuwe seizoen gaat beginnen.

Zoals al eerder vermeld, gaan we verder met het project ‘Weeshuis in Thailand’ waar we het afgelopen seizoen ook de bijzondere acties voor hebben gehouden. En met succes!

De opbrengst 2018/2019 van de bolchrysanten, stampotten, bingo,

collecte en een gift is namelijk:€1.643,91

 

Heel erg bedankt voor ieders bijdrage, op welke manier dan ook.

Laten we er dit seizoen weer voor gaan en samen ons best doen om wederom een mooi bedrag voor de weeskinderen daar bij elkaar te krijgen!

Te beginnen met de:  Bolchrysantenactie

Zaterdag 7 september is het weer tijd voor de jaarlijkse bolchrysantenactie.bolchrisantkleur

Vanaf 10:00 uur komen we bij u langs met prachtige, grote bolchrysanten in verschillende kleuren om uw tuin of terras op te fleuren. 

1 bolchrysant kost € 6,50

2 stuks slechts € 12,-

De opbrengst gaat ook het komende seizoen dus naar het project ‘Weeshuis in Thailand’. 

We zijn nog op zoek naar lopers en chauffeurs. Helpt u een handje mee? Geef dit dan door aan een van de diakenen.

BIJZONDERE COLLECTES SEPTEMBER

Zondag 15 september 2019 – Bouw de kerk in Syrië weer op (Zending)

Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het er langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen ze met de wederopbouw van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om terug te keren. Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. Daar helpen we graag aan mee! Samen zijn we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bij de opbouw van hun kerk. Doet u mee?

Zondag 22 september 2019 -  Vrede verbindt over grenzen (Vredeswerk)

Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede, sjalom, verwijst naar heelheid, voorspoed en gezondheid. Als Protestantse Kerk willen we werken aan vrede. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan oorlogsslachtoffers. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. 

Zondag 29 september 2019 – Zorg voor kwetsbare ouderen in Moldavië ( Werelddiaconaat)

In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch zieke ouderen er alleen voor. Kinderen zijn veelal naar het buitenland vertrokken op zoek naar werk. In afgelegen dorpen, zonder voorzieningen, leven zieke en bedlegerige ouderen in erbarmelijke omstandigheden. Kerk in Actie steunt een organisatie van vrijwilligers en professionele zorgverleners die thuiszorg en stervensbegeleiding bieden aan eenzame ouderen. Collecteer deze zondag voor Internationale Ouderendag (1 oktober) mee, zodat 400 ouderen liefdevolle thuiszorg krijgen en 210 vrijwilligers en professionals getraind worden om de juiste zorg te kunnen bieden.

Ter inspiratie

 onze vader