Bannerpkngww2

VAN DE DIACONIE

Kerstbakjes

Diaconie 1 kopie

In deze kersttijd verzorgt de diaconie, net als andere jaren,  een (zelfgemaakt) kerstbakje voor de ouderen, zieken en degenen die om welke reden dan ook dit kerstgebaar krijgen.

De bakjes staan op 19 december klaar bij Yvonne (Trekweg 23, Garrelsweer). De bezorgers kunnen deze afhalen tussen 16:00 en 17:00 uur onder de carport aan de Rijksweg kant.

Alvast bedankt voor het mede mogelijk maken van deze actie, makers en brengers!

Project Mercy Ships

We hebben een informatiepakket ontvangen van Mercy Ships Holland met folders over het werk van Mercy Ships. Ook is er voor de kinderen een bouwplaat van een Mercy Ship die je in elkaar kunt zetten en dan kunt gebruiken als spaarpot voor de organisatie van deze hulpschepen. U vindt deze informatie op de lectuurtafel.

De diaconie heeft de eerste €400,- die voor het project is binnengekomen door o.a. de bolchrysantenactie reeds overgemaakt.

Stamppotbuffet 2021

We zitten nog altijd in een tijd vol maatregelen en beperkingen om het Corona-virus tegen te gaan. Helaas heeft dit ook consequenties voor het al inplannen van het stamppotbuffet, een van de mooie jaarlijkse acties ten behoeve van het project. Enorm jammer als dit niet door kan gaan. De diaconie sluit het buffet daarom nog niet uit, maar kijkt in januari/februari wat er eventueel mogelijk is.

Later meer!

Actie Voedselbank

Helaas kon het Liefdemaal niet doorgaan in oktober. Desondanks is er van alles ingezameld voor de Voedselbank. De diaconie heeft dit aangevuld met een gift van €50,-. Bedankt voor alle inbreng!

Bijzondere collectes

Zondag 29 november – Kerk in Actie: Kinderen in de knel Oekraïne

In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie van kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders of verzorgers. De onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen.

Breng licht in het leven van deze kinderen met deze adventscollecte.

Zondag 6 december – Kerk in Actie: Kinderen betrekken bij Diaconaat

diaconie 2 kids kopie

Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs om iets van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken. Dat doen we met Kids in Actie.

Bij Kids in Actie speelt Rainbow, de duif, een centrale rol. Rainbow vliegt de wereld over en komt terug met verhalen van kinderen ver weg. Bij deze verhalen ontwikkelt Kerk in Actie creatieve ideeën en materialen voor plaatselijke kerken om kinderen te betrekken bij diaconaat. Collecteer mee om kinderen al op jonge leeftijd enthousiast te maken voor (wereld)diaconaat. 

Zondag 20 december – Protestantse Kerk: Daarom Kerst

Kerst is bij uitstek een feest om als kerk de deuren wagenwijd open te zetten. Veel mensen zijn op zoek naar warmte, licht en geborgenheid. Als christenen mogen we mensen uitnodigen om dit bijzondere feest, de geboorte van Jezus Christus, met ons mee te beleven. Met 'Daarom Kerst' biedt de Protestantse Kerk diverse materialen en activiteiten aan om mensen op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken met de kerstboodschap.

Zo zijn er de ‘Daarom Kerst’-cd’s, speciaal bedoeld om uit te delen aan bijvoorbeeld buren of vrienden, en hen uit te nodigen voor een kerstviering. Ook zijn er via zingenindekerk.nl en korenindekerk.nl door het hele land laagdrempelige kerstconcerten.

U kunt ook zelf een cd bestellen op daaromkerst.nl :

Deel de boodschap van Kerst

  • Een gratis cd per adres
  • Nu besteld, binnen twee weken in huis
  • Stef Bos & Elly en Rikkert als topartiesten
  • Sfeervolle liederen voor iedereen.

 
‘De hele wereld viert Kerst. Overal zie je kerstbomen en feestverlichting. Sfeervolle filmavonden brengen mensen in de stemming. Cadeaus worden gekocht om elkaar te verrassen.
Voor Christenen draait het niet om bomen of lichtjes, maar vieren we met Kerst de geboorte
van Jezus Christus. Zijn geboorte betekende het begin van iets nieuws. In zijn leven werd op een unieke manier zichtbaar wie God is – liefde. ‘God wordt mens’: de betekenis van Kerst in drie woorden. Als dat geen cadeau is…  Daarom wil de Protestantse Kerk jou een cadeau geven. Een gratis cd. Voor jezelf, of om weg te geven.’

 

Zondag 25 december- Kerk in Actie: Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? Kerken staan op omdat ze geloven in een beter leven voor deze kinderen. Juist met advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven wij door. We helpen de kinderen met voedsel, kleding en onderwijs en we proberen hen op een betere plek te krijgen. Kom ook in actie en geef! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland!

Zondag 31 januari - Wereld Lepradag

Met steun van donateurs werkt de Leprastichting aan wereld zonder lepra en uitsluiting als gevolg van een handicap. De Leprastichting biedt hulp aan leprapatiënten door:

  • Vroegtijdige opsporing
  • (Preventieve) behandeling
  • Medische, economische en sociale revalidatie
  • Wetenschappelijk onderzoek

Onze droom is een wereld zonder Lepra. Help mee om onze droom te verwezenlijken!

diaconie inspratie