Bannerpkngww2

VAN DE DIACONIE

De kledingmarkt die voor de zomer georganiseerd zou worden, gaat in verband met de Corona crisis helaas niet door. Wellicht dat dit in het najaar weer opgepakt gaat worden.

Er wordt onderzoek gedaan naar alternatieve mogelijkheden voor het houden van de collecte nu we niet samen kunnen komen in de kerk voor het vieren van de eredienst.  Zodra hier meer over bekend is, hoort u van ons.

Bijzondere collectes:

De diaconie heeft besloten voor de reeds ingeplande bijzondere collectes een gift over te maken. Het gaat wat dit betreft om de 40-dagentijd collectes van 15 maart tot en met 12 april.

 

40dagenkalender

 

Ter inspiratie:

Met U wil ik opstaan

Jezus Christus, met U wil ik opstaan

tegen nood en dood,

tegen marteling en lijden,

tegen armoede en ellende,

tegen haat en terreur,

tegen twijfel en berusting,

tegen onderdrukking en dwang.

Met U wil ik opstaan tegen alles

wat het leven hindert.

Met U wil ik instaan voor alles

wat het leven stimuleert.

Wees Gij met mij, opdat ik met U opsta.

Anton Rozetter, uit Medemens 6, Kerk in Actie

 

Onderaan in deze pagina uitleg over het project

 

Bijzondere collectes maart

 

Zondag 1 maart – Golfstaten:  De kracht van Bijbelverhalen (Voorjaarszending)

In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw bijdrage.

Zondag 8 maart – Nederland: Als kerk naar de mensen toe (Missionair)

Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerkzijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan.

 

Zondag 15 maart – Zuid-Soedan: Overleven in een burgeroorlog (Noodhulp)

De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan. Collecteer mee en ondersteun deze boeren en boerinnen in hun uitdaging om goed voor hun kinderen te zorgen.

Zondag 22 maart – Nederland: Vakanties met aandacht (Binnenlands diaconaat)

Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie. Geef in de collecte, zodat we deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden. Hartelijk dank!

 

Zondag 29 maart – Ghana: Nieuwe kansen voor straatmeisjes (Werelddiaconaat)

De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Er is veel armoede. Daarom vertrekken veel mensen naar de grote stad, in de hoop op een beter leven. Helaas belandt een deel van hen op straat, onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie spoort en vangt deze meisjes op, samen met een lokale organisatie. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische zorg en een korte vaktraining om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Ook werken we aan preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes vandaan komen. Collecteer mee en geef straatmeisjes een nieuwe kans!

 

Update uit Thailand van Clasine Clements:

Op bijgaande foto’s kan je zien dat we het meubilair hebben gelakt, vloeren hebben een super clean & seal behandeling ondergaan, de badkamers hebben nieuwe vloeren (de deuren moeten nog geplaatst worden) en de gehele keuken is opnieuw betegeld en de tuin heeft 12 vrachtwagens met aarde gekregen. 

Jullie gulle bijdragen hebben vooral aan de grote uitgaven bijgedragen. Met de focus op veiligheid, hygiëne en herstel. 

Het werk heeft deze zomer even stil gelegen maar ik hoop dat het huis in november weer open kan. Om te beginnen met 5 kinderen (dat heeft te maken met de bureaucratische procedure). Hopelijk lukt het om dat aantal snel te vergroten!

Super veel dank!

Hartelijke groet,

Clasine Clements

 weeshuis 1001weeshuis 1002weeshuis 1003 

                                                                                           weeshuis1004

 

D