Bannerpkngww2

VAN DE DIACONIE

Project ‘Weeshuis in Thailand’

Update uit Thailand van Clasine Clements:

Op bijgaande foto’s kan je zien dat we het meubilair hebben gelakt, vloeren hebben een super clean & seal behandeling ondergaan, de badkamers hebben nieuwe vloeren (de deuren moeten nog geplaatst worden) en de gehele keuken is opnieuw betegeld en de tuin heeft 12 vrachtwagens met aarde gekregen. 

Jullie gulle bijdragen hebben vooral aan de grote uitgaven bijgedragen. Met de focus op veiligheid, hygiëne en herstel. 

Het werk heeft deze zomer even stil gelegen maar ik hoop dat het huis in november weer open kan. Om te beginnen met 5 kinderen (dat heeft te maken met de bureaucratische procedure). Hopelijk lukt het om dat aantal snel te vergroten!

Super veel dank!

Hartelijke groet,

Clasine Clements

 weeshuis 1001weeshuis 1002weeshuis 1003 

                                                                                           weeshuis1004

 

Deze maand weinig bijzonderheden vanuit de diaconie.  We zijn aan het nadenken over een nieuwe voorjaarsactie voor ons project  ‘Weeshuis in Thailand’. Daarover te zijner tijd meer!

We hebben 20 oktober het Liefdemaal met elkaar mogen vieren. Wat een grote opkomst, geweldig. Ook hebben we afscheid genomen van Helena als diaconaal medewerker. We gaan haar inzet, betrokkenheid en enthousiasme missen en zijn nog op zoek naar een vervanger voor haar taak. Denkt u met ons mee?

Bijzondere collectes november

Zondag 24 november 2019   Collecte Pastoraat -  Eenzaamheid draaglijk maken

Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in de plaatselijke gemeenten. In veel, zo niet in alle gemeenten, zijn wel activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van harte, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. Ook bieden we informatie, materialen en tips aan. Daarnaast ondersteunen we initiatieven om eenzaamheid op de agenda te zetten. Het is van groot belang om de aandacht te vergroten in kerk en samenleving, omdat eenzaamheid een groeiende groep mensen treft, ouderen én jongeren. Eenzaamheid is een ongewenste metgezel die de waardigheid van de betrokkene gemakkelijk kan aantasten. Door met elkaar nadruk te leggen op waarden als inclusiviteit, compassie en naastenliefde kan vanuit de gemeente draagkracht aangeboord worden.

Ter inspiratie:

 

TER INSPIRATIE

Maak ons nuttig

Maak ons nuttig Heer, voor onze medemens

die leeft en sterft in nood.

Laat ons delen Heer, van onze overvloed.

Laat onze liefde al Uw wonderen doen.

Lieve Heer, leer ons om U ook te zien

in de ogen van de mensen die ons kwetsen.

Laat ons zien, hoe de liefde zich vermomt

en hoe mooi het is, te leven in Uw dienst.

Maak ons nuttig Heer, voor onze medemens

die leeft en sterft in nood.

Laat ons delen Heer, van onze overvloed.

Laat onze liefde al Uw wonderen doen.

Lieve Heer, maak ons heilig, net als U,

en laat Jezus elke dag in ons herleven.

Geef ons moed, om Uw mooie werk te doen.

Geef ons liefde Heer, voor anderen en U.

Maak ons nuttig Heer, voor onze medemens

die leeft en sterft in nood.

Laat ons delen Heer, van onze overvloed.

Laat onze liefde al Uw wonderen doen.

Uit: MEDEMENS 5, Kerk in Actie

(Geïnspireerd door gebeden van moeder Teresa)