Bannerpkngww2

VAN DE DIACONIE

Beste gemeente, broeders en zusters,

U had het waarschijnlijk wel verwacht, we organiseren weer een STAMPPOTBUFFET en we doen het dit jaar een beetje anders want we hebben ook koks die heerlijke ovenschotels kunnen maken. Dus we organiseren op:

12 MEI  een STAMPPOT- en OVENSCHOTELBUFFET  

Er komt ook een afvaardiging van het Leger des Heils, ons project dit seizoen, om uitleg te

geven over wat zij allemaal doen in onze regio.

Collecterooster voor de komende periode:

23 april 2023:     eigen diaconie

30 APRIL 2023:  Leger des Heils

Zij geloven in kansen. In tweede kansen. In derde kansen. En in alle kansen daarna.
Elk mens doet ertoe. Niemand uitgezonderd. Elk leven is het waard om geleefd te worden.

Zolang er ouders zijn die hun kinderen geen veilige plek kunnen bieden 
zolang jongeren de gevangenis verlaten zonder enige hoop of perspectief 
zolang er tienermeisjes verkocht worden aan de hoogste bieder
zolang er nog iemand op straat de nacht doorbrengt
zolang er wanhoop is, eenzaamheid, zolang verslaving mensenlevens kapot maakt 
zolang één persoon het licht van God nog niet heeft gezien –

zo lang zullen zij strijden.

7 mei 2023:     - Kerk in Actie    Noodhulp Oekraïne

Collecte Kerk in Actie Noodhulp Oekraïne Kerk voor de samenleving Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de grootschalige oorlog zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Al jaren stimuleert partnerorganisatie UEP lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien in hun eigen dorp of stad. Dat werkt: deze gemeenschappen maken het verschil voor iedereen die hulp nodig heeft

14 mei  2023:   - Wilde Ganzen     drinkwater voor Kameroen

In de Kumbo-Bamenda-regio voert Wanyuri sinds vijf jaar een waterproject uit. Mensen hadden geen toegang tot schoon drinkwater en kregen tyfus, cholera of dysenterie. Wanyuri heeft geld ingezameld voor waterpompen. Daardoor hebben 13.000 mensen nu schoon drinkwater, kunnen ze proper leven en worden ze minder vaak ziek.”

Drinkwater voor 15.000 mensen

“In Dimako boren ze nu ook voor een grote waterpomp, een die op zonnepanelen gaat werken. We verwachten uiteindelijk zo’n 15.000 mensen schoon drinkwater te kunnen bieden. Water voor de lokale gemeenschap, maar ook voor gevluchte mensen uit Tsjaad en de Centraal Afrikaanse Republiek. Door die vluchtelingenstroom is er een grote vraag naar drinkwater en een grote druk op de bestaande voorzieningen.

18 mei 2023: (Hemelvaartsdag)    Unicef

Kinderrechten

Alle landen van de wereld hebben de rechten van kinderen samen vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. En toch worden die rechten nog wereldwijd geschonden. Daarom is UNICEF er, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties.

Als 's werelds grootste kinderrechtenorganisatie bereiken we meer voor meer kinderen en op meer plekken dan wie ook. Wij adviseren regeringen, overtuigen bedrijven en lobbyen bij wereldleiders voor het waarborgen van kinderrechten. 

21 mei 2023                    - Missionair Werk

Pioniersplekken - nieuwe vormen van kerk-zijn binnen de Protestantse Kerk - zoeken aansluiting bij de leefwereld van de bezoekers door het Evangelie te delen op een manier die bij hen past.

28 mei 2023  1e PINKSTERDAG - Zending in Egypte

Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap leren tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen.

Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse vragen. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe. Een feest van hoop!   

Giften Mei / Juni

Elke vergadering van de diaconie bespreken wij 2 doelen die een schenking krijgen van € 100. Afgelopen vergadering hebben wij besloten om de volgende 2 doelen een schenking te doen:

SOS Kinderdorpen en hospices De Schutse in Appingedam.

Het werk van SOS Kinderdorpen richt zich op de zorg en bescherming van kinderen. Ze versterken families, zodat ze kunnen voorkomen dat kinderen verlaten of verwaarloosd worden. Dit doen ze door familiegerichte zorg te bieden aan kinderen die de ouderlijke zorg hebben verloren of (tijdelijk) niet meer veilig thuis kunnen wonen. Ze luisteren naar de behoefte van het kind en geven kinderen de zorg die ze nodig hebben, en die het beste past bij hun situatie. Hun familieversterkende en familiegerichte programma’s lopen in elkaar over en kunnen gecombineerd worden. Als dit in het belang van het kind is, is hun doel om hem of haar weer in contact te brengen en/of te herenigen met de biologische familie.

Ze werken daarnaast aan:

De fysieke en sociale integratie van kinderen uit de kinderdorpen en families in de lokale gemeenschap;

De verbetering van gemeenschapsvoorzieningen, zodat nog meer kinderen zich in goede gezondheid kunnen ontwikkelen;

Meer samenwerking met (lokale) organisaties om duurzame veranderingen te realiseren en efficiënter te werken.

De Schutse, Palliatieve Zorg in Noordoost-Groningen

De meeste mensen willen de laatste fase van hun leven thuis doorbrengen. In hun eigen vertrouwde omgeving en omringd door mensen die van hen houden.

Vaak neemt de levenspartner, een familielid, vriend(in) of goede buur als vanzelfsprekend de verzorging op zich. Maar soms gaat dat niet meer, om welke reden dan ook. In dat geval kan De Schutse, Palliatieve Zorg in Noordoost-Groningen, uitkomst bieden.

Ervaren en betrokken vrijwilligers zijn speciaal geschoold om naast uw eigen thuiszorg, u te ondersteunen bij uw zorgtaak in de thuissituatie of in het hospice in Appingedam.

In het hospice werken vrijwilligers en verpleegkundigen nauw samen. Wat de mensen van het hospice verbindt is aandacht, toewijding en respect. Zodat ieder mens zich gesteund en geliefd voelt.