Bannerpkngww2

VAN DE DIACONIE

Project Weeshuis in Thailand – Buffet

Vrijdag 7 februari is iedereen van harte welkom om samen te komen eten in de zaal achter de kerk in Garrelsweer.

Deze editie dus niet alleen stamppotten maar een heus winters buffet. We hebben al een aantal koks bereid gevonden hun culinaire kunsten te vertonen.

Bij voorbaat al heel veel dank hiervoor!

Wat staat er op het menu?

Stamppotten natuurlijk, maar ook onder andere snert en poffert.

Inloop vanaf 17:30 uur. We beginnen de maaltijd rond 18:00 uur.

Uiteraard kunt u na afloop een vrijwillige bijdrage doen voor het project ‘Weeshuis in Thailand’.

Komt u een hapje mee-eten?

Stampot122019

 

Uitleg project zie onderaan de pagina!

 

Bijzondere collectes februari

Zondag 2 februari 2020  

Collecte Kerk in Actie - Landbouw Oeganda (Werelddiaconaat)

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. Collecteer mee zodat boeren niet alleen droogte, maar ook wateroverlast het hoofd kunnen bieden.

Zondag 16 februari 2020

Collecte Kerk in Actie - Landbouw Kameroen (Werelddiaconaat)

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, door onrust in de omliggende landen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst. We ondersteunen boeren om via duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en waterbeheer. Tot slot bieden we noodhulp aan vluchtelingen in de regio. Steun de bevolking in dit extreem kwetsbare gebied met uw collecte.

Zondag 23 februari 2020

Collecte Kerk in Actie - Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren (Diaconaat NL)

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar verlaten Nederland niet, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Collecteert u mee om al dit werk mogelijk te maken?

 

Ter inspiratie

insiratie gw0220

Update uit Thailand van Clasine Clements:

Op bijgaande foto’s kan je zien dat we het meubilair hebben gelakt, vloeren hebben een super clean & seal behandeling ondergaan, de badkamers hebben nieuwe vloeren (de deuren moeten nog geplaatst worden) en de gehele keuken is opnieuw betegeld en de tuin heeft 12 vrachtwagens met aarde gekregen. 

Jullie gulle bijdragen hebben vooral aan de grote uitgaven bijgedragen. Met de focus op veiligheid, hygiëne en herstel. 

Het werk heeft deze zomer even stil gelegen maar ik hoop dat het huis in november weer open kan. Om te beginnen met 5 kinderen (dat heeft te maken met de bureaucratische procedure). Hopelijk lukt het om dat aantal snel te vergroten!

Super veel dank!

Hartelijke groet,

Clasine Clements

 weeshuis 1001weeshuis 1002weeshuis 1003 

                                                                                           weeshuis1004

 

D