Bannerpkngww2

VAN DE KERKENRAAD

In de afgelopen zomerperiode hebben we weer vier diensten gezamenlijk met onze buurgemeente Tjamsweer gevierd. Tjamsweer heeft mij al laten weten dat ze deze diensten en contacten, als bijzonder en plezierig hebben ervaren. Ik denk dat we ons hier, als kerkenraad en gemeente, helemaal bij kunnen aansluiten. Ook het gezamenlijk koffiedrinken heeft ertoe bijgedragen, dat de contacten weer zijn versterkt.

Binnenkort verschijnt het Groene boekje Vorming & Toerusting, een uitgave van de activiteiten van onze clustergemeente Appingedam – Garrelsweer – Tjamsweer.

U wordt van harte uitgenodigd aan diverse activiteiten deel te nemen. Dat hoeft zich niet te beperken tot de eigen gemeente. De activiteiten zijn grensoverschrijdend. Soms is opgave vooraf gewenst.

Er staan ook nieuwe gezamenlijke activiteiten op het programma.

In de 40 dagentijd hebben we een gezamenlijk thema, met diverse activiteiten, die we op 22 maart willen afsluiten met een clusterdienst in Garrelsweer.

De eerste gezamenlijke activiteit in het nieuwe seizoen is een wandeling op 21 september in Garrelsweer, meer hierover leest u elders in de Groeiwijzer.

Het is nu mogelijk de erediensten achteraf te beluisteren, via onze website www.pkngww.nl

Op de website vindt u onder Laatste nieuws: erediensten. Als u hierop klikt komt u bij de preken van de afgelopen zondagen en kunt u de preek beluisteren.

In de Protestantse Kerkbode van 3 augustus stond een verslag van de verbintenis- en intrededienst van ds. Christel Minnaard van zondag 23 juni.

Heeft u nog belangstelling voor een exemplaar, ze liggen in de hal van de kerk in Garrelsweer.

In de dienst op startzondag 1 september zullen we officieel afscheid nemen van Piet Ketting, als onze Pastoraal medewerker.

Gemeenteavond op woensdag 25 september om 19.30 uur!!

Agendapunten zijn o.a. het nader kennismaking met elkaar als dominee en gemeente, wat leeft er in de gemeente, wat verwachten we van elkaar.

Jaap zal foto’s laten zien, die tijdens de verbintenisdienst van 23 juni zijn gemaakt.

Jan Rietsema zal u wat uitleg geven over onze website.

Ook willen we graag met u van gedachte wisselen over de invulling van de Paascyclus.

Als gevolg van de AVG wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de achterkant van de Groeiwijzer aangepast. Ook op de website heeft Jan, privacygevoelige gegevens aangepast.

De volgende kerkenraadsvergadering is op 12 september.

Met hartelijke groet,

Ike Postma.