Bannerpkngww2

VAN DE KERKENRAAD

De prachtige kerstboom die tijdens de kerstdagen in de kerk van Garrelsweer stond kwam uit de tuin van de fam. Postma te Garrelsweer, zij hebben deze boom gratis aangeboden.

Wij willen als gemeente de fam. Postma hiervoor dan ook hartelijk bedanken.

Verder willen wij iedereen bedanken die meegeholpen hebben om de boom om te zagen en naar de kerk te brengen en de boom in de kerk overeind te zetten, en deze daarna te versieren en ook weer hebben meegeholpen om de boom te verwijderen uit de kerk.

Douwe Dijksterhuis.

In de afgelopen zomerperiode hebben we weer vier diensten gezamenlijk met onze buurgemeente Tjamsweer gevierd. Tjamsweer heeft mij al laten weten dat ze deze diensten en contacten, als bijzonder en plezierig hebben ervaren. Ik denk dat we ons hier, als kerkenraad en gemeente, helemaal bij kunnen aansluiten. Ook het gezamenlijk koffiedrinken heeft ertoe bijgedragen, dat de contacten weer zijn versterkt.

Binnenkort verschijnt het Groene boekje Vorming & Toerusting, een uitgave van de activiteiten van onze clustergemeente Appingedam – Garrelsweer – Tjamsweer.

U wordt van harte uitgenodigd aan diverse activiteiten deel te nemen. Dat hoeft zich niet te beperken tot de eigen gemeente. De activiteiten zijn grensoverschrijdend. Soms is opgave vooraf gewenst.

Er staan ook nieuwe gezamenlijke activiteiten op het programma.

Het is nu mogelijk de erediensten achteraf te beluisteren, via onze website www.pkngww.nl

Op de website vindt u onder Laatste nieuws: erediensten. Als u hierop klikt komt u bij de preken van de afgelopen zondagen en kunt u de preek beluisteren.

In de Protestantse Kerkbode van 3 augustus stond een verslag van de verbintenis- en intrededienst van ds. Christel Minnaard van zondag 23 juni.

Heeft u nog belangstelling voor een exemplaar, ze liggen in de hal van de kerk in Garrelsweer.

 

Met hartelijke groet,

Ike Postma.