Bannerpkngww2

VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Afgelopen maand januari werd de actie Kerkbalans gehouden. We willen met u de resultaten delen. In de tabel kunt u het "geefgedrag" van de gemeente aflezen.
Dit is een belangrijk gegeven voor het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken, het CCBB. De bedragen zijn "toegezegde bedragen" en worden in de loop van 2019 verwacht op de rekening van de kerk. Er komen leden bij, er gaan leden af en er is een nieuwe groep van 23-jarigen bij gekomen. Alle retourenveloppen zijn voor 100% terug gekomen. Het college wil u hartelijk dank zeggen voor de wijze waarop de actie is uitgevoerd, zowel de lopers als u zelf en alle anderen, niet met name genoemd, die hieraan mee gewerkt hebben. Met dank kijken we terug op een geslaagde actie.

Kerkbalans