Bannerpkngww2

Wel en wee

aandacht voor zieken als bemoediging:

 

(Psalm 139: 1a en 4b, berijmd)

Heer, die mij ziet zoals ik ben,

dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,

Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Gij blijft mij, God, in alle dingen,

altijd en overal omringen.

We wensen allen die het moeilijk hebben en ziek zijn de Kracht en Troost van onze Heer.

(Psalm 91: 3a en 2b, berijmd)

Wees niet bevreesd, al wil de nacht

zich tegen u verheffen;

al stelt de dag zijn overmacht,

zijn pijl zal u niet treffen.

De Heer zal over uw bestaan

zijn sterke vleugels breiden.

Hij is, in trouw u toegedaan,

uw schild en pantser beide.

 [/ecr]