Bannerpkngww1

VERJAARDAGEN
30 nov.  Mevr. W. Liewes-Dijkema, De Schepperij 2, k.304, 9919 HJ Loppersum.
3  dec.   Dhr. H. Poelman, Fruitlaan 1, 9919 KB Loppersum.
Onze hartelijke gelukwensen en felicitaties!

BLOEMENGROET
De afgelopen maand hebben onderstaande personen en/of families een boeket bloemen ontvangen als groet van de gemeente:

Dhr. J. Dijkhuizen, Mevr. S. van Marum-Liewes, Dhr. J. Bos, Mevr. D. Poel, Mevr. G. Elderman-Werkman.

De bloemstukken die in de kerk stonden tijdens de afscheidsdienst van 8 oktober j.l. zijn gegaan naar:

Mevr. C.G. Spijker-van Engelenhoven, Fam. H. v.d.Veen-Heida, Fam. J. Schuurman-Heeres.


Trieneke Dijksterhuis,
Leida Heersema

WEL EN WEE
Uit de wijk van Freek Reitsema:
Bij Cathrien Bouma is huidkanker geconstateerd en na diverse onderzoeken is gebleken, dat het verholpen kan worden middels een operatie, waarbij weefsel wordt weg gehaald. Op 19 oktober was de situatie zo, dat Cathrien op een oproep wachtte, het kan zijn, dat de ingreep reeds heeft plaats gehad op het moment dat u dit leest. Naar verwachting mag Cathrien  2 dagen na de ingreep weer naar huis en moet ze 6 weken thuis rustig aan doen.
Geert en Sika Vos zijn op 21 november a.s 50 jaar met elkaar getrouwd, in gezinsverband is dat deze zomer reeds gevierd met een week Terschelling, daarnaast zullen ze in besloten kring een receptie houden.
Lief en leed ligt ook hier dicht bij elkaar, maar Catrien, Geert en Sika leven in het volle geloof, dat God hen op hun levensreis vergezelt.

Uit de wijk van Aly van Heuveln:
Er zijn zorgen in het gezin van de fam. Poelman -Schudde. Hun schoondochter Corry is ernstig ziek.
En als ouders zijn ze daar heel bezorgd over, ze is nog zo jong. Als je ouder wordt krijg je zelf ook meer mankementen.Het gaat niet meer zoals je zelf graag zou willen.
We wensen u veel sterkte met alles. Onze Vader in de hemel zorgt voor u. Weet u in Zijn vaderhand geborgen.

Voor allen die het moeilijk hebben of ziek zijn, ook veel sterkte gewenst.


GROOTHUISBEZOEK 25 SEPT. DR P.J.V LEEUWENHOF LOPPERSUM
Voor de laatste keer was Ds Spijker aanwezig bij het groothuisbezoek. Na een welkom zongen we het lied Jezus ga ons voor deze wereld door. We dronken een kopje koffie en thee met een afscheid gebakje en volgde metéén een kringgesprek, ja en dan komt het wel en wee toch wel goed te sprake en natuurlijk is er ook heel veel verborgen verdriet, we wensen allen heel veel sterkte toe.
We lazen uit Matteus 18 en daar werd over nagesproken, we dronken nog een tweede kopje koffie en thee en zongen nog 2 verzen.
Ds Spijker werd verrast met een mooi boeket bloemen omdat ze voor de laatste keer bij ons aanwezig was. Als bezoekdames waren aanwezig Aly v Heuveln en Lina Bos.
Dit was weer even globaal samen gevat van het groothuisbezoek.

Lina Bos

 

Mijn bezoekjes namens de Prot. Gemeente Garrelsweer-Wirdum-Winneweer
De bejaarden vinden het altijd weer fijn als je op bezoek komt, gezellig even weer wat bijpraten.
En bij de één lopen de dagen ook wat gemakkelijker als bij de ander. Sommigen zijn nog actief in breien en haken, weer een ander leest nog graag een boek of zit nog op een handwerkclubje, maar als je niet meer zo goed ter been bent word alles toch veel moeilijker, ja dan worden de dagen toch wel lang. En als je dan een heel klein lichtpuntje voor ze kan zijn waarderen ze dat wel want het kan soms zo donker zijn in deze wereld, met heel veel leed dat je dan ziet maar ook veel leed dat je niet ziet. Ook zijn er weer veel fijne dingen en zo heeft een ieder weer zijn wel en wee en dat zal ook altijd zo blijven. 

Ik wens U allen veel sterkte toe en Gods zegen.

tot ziens
Lina Bos