Bannerpkngww1

KERKELIJKE STAND
Ingekomen als voorkeurslid: mw. E.L. Hoeksema-van Marum, Schoolweg 2, Oosterwijtwerd

VERJAARDAGEN
11 mei   dhr. G. Vos, Stadsweg 64, 9918 PR Garrelsweer
25 mei   mevr. H. Zuidveld-Buist, Hoeksmeersterweg 10a, 9918 TA Garrelsweer
Onze hartelijke felicitaties en gelukwensen!

BLOEMENGROET
De afgelopen maand is er een boeket bloemen gegaan naar onderstaande personen en/of families als groet van de gemeente:
fam. H. Elderman-Werkman, mevr. F. Wendel – van Wageningen, fam. J. Knol – Kamminga, mevr. J. Bulthuis.

Trieneke Dijksterhuis,
Leida Heersema

PAASKAARS:
In de dienst van Goede Vrijdag hebben we stil gestaan bij het lijden en sterven van Jezus. De Paaskaars is gedoofd. De Paaskaarsen uit beide kerken zijn, ter bemoediging en met een hartelijke groet van de gemeente gebracht naar fam. G. Vos- v.d. Veen, Stadsweg 64 en mevr. C. Bouma- Dales, Stadsweg 68, beide in Garrelsweer.
In de dienst van Eerste Paasdag is de nieuwe Paaskaars binnen gebracht, samen met de kinderen die een lichtje droegen. We zongen “Licht dat ons aanstoot in de morgen” en de nieuwe Paaskaars werd op de kandelaar geplaatst.
De nieuwe Paaskaarsen in Garrelsweer en Wirdum hebben een afbeelding van een vredesduif, laurierblad en een kelk, symbool van de Heilige Geest, afgebeeld op een klassiek rood kruis.

WEL EN WEE
Uit de wijk van Freek Reitsema:
Jantje Bulthuis is even geleden opgenomen geweest in het ziekenhuis wegens verstoring van de medicijnen. Ze is daar een kleine week geweest en nu weer thuis. Ze is blij weer thuis te zijn, in een vertrouwde omgeving. Ze is iedere keer blij als er bezoek is, ze voelt zich alleen. Ze heeft goede en minder goede momenten, soms is ze de draad een beetje kwijt, maar tot nu toe kan ik met haar praten en met Greetje Pilon erbij zijn het vaak nog gezellige bezoekjes. Ze is blij als ik wat uit de bijbel lees en voor het weggaan met haar bid. ik probeer haar in elk geval wekelijks of 10-daags te bezoeken. Ze rekent er al haast een beetje op. Al met al is ze natuurlijk oud en broos, maar wil zolang mogelijk in haar huis, het huis dat haar vader gebouwd heeft, blijven wonen.
(Ze heeft een andere hulpinstantie nu, en die komt 6 x per dag langs voor een en ander en controle, dus ze is voor zover mogelijk goed onder controle.)
Piet Ketting

Henk Lenting is nog een beetje ons gemeentelid, hij speelt mee in The Messengers en heeft voorheen in Ten Post gewoond. Op vrijdag 20 april is Henk getrouwd met Lisette Woortman. Ze hadden 's middags in de kerk van Spijk hun inzegening en ‘s avonds in Pro Rege in Spijk was het feest. Voor Wim en Kornelia mooi om mee te maken. Het adres van het jonge paar is: Spijksterweg 3, 9983 NN Roodeschool. Vanuit onze gemeente alle geluk gewenst.
Freek Reitsema

Uit de wijk Femmie van der Veen:
We leven mee met Henk Heeres en z’n gezin. Het was een spannend gebeuren en een omslag in het leven van Henk. Het ging niet goed met hem en hij is een paar dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis in Winschoten. En daar is geconstateerd dat het epilepsie is. Nu krijgt hij medicijnen. Ze laten weten dat ze God dankbaar zijn dat het nu naar omstandigheden goed met hem gaat.

 

UIT DE GEMEENTE
Beste mensen,
Wij willen jullie hartelijk bedanken voor alle medeleven die wij hebben ontvangen na het lichte herseninfarct dat Sieka begin februari heeft getroffen. Dank voor alle telefoontjes, bloemen en kaarten die we kregen. Het heeft ons goed gedaan. Het gaat nu weer goed met Sieka en wij zijn erg dankbaar dat er geen blijvende schade is opgetreden.

Sieka en Geert Vos


Mijn bezoekjes namens de Prot. Kerk Garrelsweer- Winneweer- Wirdum

Ik heb weer mensen bezocht namens de Kerk maar ook namens mijzelf. Met mevr. Vast gaat het ook redelijk goed, maar ze zit nooit stil, altijd bezig met dingen. Ga zo door.
Met mevr. Woltman gaat het niet zo goed, ze is moe en de wereld wordt steeds kleiner om haar heen maar ze is dankbaar voor de goede verzorging in Wiemersheerd.
Met K. Willemsen gaat het goed, hij geniet van zijn fietstochtjes en de dingen om hem heen.
Met mevr. Hoeksema gaat het ook wel goed maar er zijn altijd weer dingen die dan weer niet zo goed gaan, laten we hopen dat ook dat weer goed komt.
K. Hartsema geniet van zijn wandeling die hij dagelijks doet en ook van andere dingen. Kees, het ga je goed.
Mocht er iemand zijn die ook graag een bezoekje wil, geef het aan iemand door want ik ben meestal onderweg naar morgen en ik zoek geen personen uit maar mijn telefoonnummer zet ik er liever niet in, geef het gerust aan iemand door als u een bezoekje wil. Ik citeer voor u allen deze woorden: 
Dat wij in Uw hand zijn Heer, alle jaren alle dagen
Wij hebben zoveel twijfels en vragen
Maar blijven in Uw hand Heer.

Lina Bos

In de afgelopen periode heb ik 2 keer 9 dagen in het Martiniziekenhuis gelegen met een onderbreking van 2 weken tussen beide opnames in. Het gaat nu de goede kant op en ik voel me elke dag een stukje beter en krijg weer meer energie. Ik wil graag iedereen bedanken voor alle belangstelling, in welke vorm dan ook. Het heeft mij/ons goed gedaan te weten dat er zoveel mensen met ons hebben meegeleefd.

Met dankbare groet,
Freida en Karl Wendel

                                    

Lieve mensen,
Een woord van dank voor jullie belangstelling tijdens mijn verjaardagsfeestje van 7 april. Zoveel kaarten, telefoontjes en kadootjes en bloemen. Geweldig. Ook namens mijn kinderen. Ook dit hoort bij onze gemeente. ‘k Ben er erg dankbaar voor. Nogmaals hartelijk dank voor zo’n onvergetelijke dag.
Een vriendelijke groet maar vooral Gods zegen.
Cathrien Bouma