Bannerpkngww1

KERKELIJKE STAND
Geboren op 19-09 Tess Roos de Bruijn, Merumerlaan 5, Garrelsweer
Huwelijk op 14-09 Gerdy Schutter en Merijn Brouwer, Zigzagoven 59, Delfzijl

VERJAARDAGEN
10 okt.  mevr. G.Elderman-Werkman, dr. P.J. van Leeuwenhof 15, 9919 GA Loppersum
15 okt.  mevr. A .Pestman-Wester, Wirdumerweg 27, 9917 PB Wirdum
17 okt.  mevr. E. Vast-Huisman, De Schepperij 2, k.001, 9919 HJ Loppersum
22 okt.  mevr. J. Bulthuis, Rijksweg 53, 9918 PC Garrelsweer
24 okt.  dhr. H. Smid, Stadsweg 13, 9917 PV Wirdum
28 okt.  mevr. C. Huistra-Ronda, Wijmersweg 65a, 9919 BK Loppersum
31 okt.  mevr. W. Poelman-Schudde, Fruitlaan 1, 9919 KB Loppersum 

Onze hartelijke felicitaties en gelukwensen! 

BLOEMENGROET
De afgelopen maand hebben onderstaande personen als groet van de gemeente een boeket bloemen ontvangen:

dhr. K. Hartsema, mevr. S. Bos – Blaauw, mevr. H. Meirink – Alberts, mevr. N. Wals – Helmus, dhr. W. Hofstede

Trieneke Dijksterhuis,
Leida Heersema

  

WEL EN WEE

Uit de wijk van Karla Woldhuis:
Op maandag 10 september lag Eke Weggemans plotseling weer in het ziekenhuis. In Garrelsweer kreeg ze (wat later bleek) een lichte hersenbloeding. In het UMCG was geen plaats voor haar en verder in de provincie ook niet. Dus moest ze vanaf Groningen weer in de ambulance naar Emmen.
Een hele toestand als je zoiets meemaakt. Gelukkig blijkt alles mee te vallen. Eke is inmiddels weer in Garrelsweer bij Wopko Dijkema en ze moeten het beiden rustiger aan doen. 

Vrijdag 14 september zijn Merijn en Gerdy getrouwd in de kerk van Garrelsweer. In een mooie dienst met voorganger ds. Schimmel en Praiseband ‘’the Messengers’’ hebben ze elkaar het Ja-woord gegeven. Familie, vrienden, bekenden en de gemeente mochten getuigen zijn van de Zegen die zij beiden ontvingen. Van de gemeente kregen ze een Trouwbijbel en de huwelijkskaars werd aangestoken aan de Paaskaars als symbool van Gods liefde, licht en warmte.

Freida Wendel sukkelt ook al de hele maand met haar gezondheid. ’s Nachts slaapt ze niet, zodat ze overdag minder energie heeft. Daar kwam ook vorige week weer een pijnaanval bij van haar dikke darm. Hetzelfde waarvoor ze in maart in het ziekenhuis heeft gelegen. Zelf heeft ze ontdekt, dat hoe rustiger ze zich houdt, hoe minder pijn ze hieraan heeft.

Leida Heersema heeft een slijmbeursontsteking in haar been. Niet gevaarlijk, maar wel heel pijnlijk en het duurt ook lang. Ze loopt met een stok om de been wat te ontlasten.

Freida en Leida veel geduld en beterschap toegewenst.

 

Dankbaarheid was er op 19 september voor Theo en Lenie de Bruijn, ze mochten voor de 2e keer opa en oma worden. Tess Roos is het dochtertje van Heino en Monique en het zusje van Charlotte.

Dit gebed vond ik op een tegeltje:
‘’Elke geboorte is een wonder
 Elk kindje zo heel bijzonder
Heer, geef dat ook dit kind in deze wereld U liefde vindt’’.

Gefeliciteerd! Ook de ooms en tante, veel plezier met Tess.

Naast vreugde weet ik, dat er ook mensen zijn die zorgen hebben om hun gezondheid of om de gezondheid van iemand die hen zeer na staat. Voor allen bid ik je Gods nabijheid toe.

Op de startzondag zongen we Psalm 103:
Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen,
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij uit stof aan ‘t licht gekomen
slechts leven op de adem van zijn stem. 

Hartelijke groet, Karla Woldhuis

                                                

 

Uit de wijk van Diny Berends:

Op 22 oktober is Jantje Bulthuis jarig. Ze hoopt dan 94 jaar te worden. Wat een hoge leeftijd. Laten we haar als gemeente verrassen met veel kaarten of een bezoekje. Jantje alvast van harte gefeliciteerd met  jouw verjaardag. Adres: Rijksweg 53, 9918 PC Garrelsweer.

Blij en gelukkig zijn Heino de Bruijn en Monique Roelofs met de geboorte van hun dochtertje Tess Roos en  zusje van Charlotte, geboren op 19 september jl.  Van harte gefeliciteerd met dit grote geschenk. Hun adres is: Merumerlaan 5, 9918PG Garrelsweer.

Als u prijs stelt op een bezoekje dan kom ik graag bij u langs. Tel: 0596 572649.

Hartelijke groeten, Diny Berends


Uit de wijk van Nico Schutter:
Zuster Nel Wals heeft nu 3 chemokuren gehad. De doctoren zijn tevreden met het resultaat van deze behandelingen. Zij sterkt nu aan van de laatste kuur en zal begin oktober een operatie moeten ondergaan.
Laten we als gemeente Henk en Nel en hun familie meenemen in onze gebeden, en we wensen hen Gods zegen toe.

 

 

BEZOEKJES PROTESTANTSE GEMEENTE GARRELSWEER-WINNEWEER-WIRDUM
Als ik dit schrijf zijn er in mijn wijk geen verontrustende berichten, en met de één gaat het beter als met de ander.
Met Betsy Vast gaat het niet zoals het moet. Ze heeft veel pijn in haar benen. En er is in het ziekenhuis ook al naar gekeken, maar ze is er nog lang niet van af. We hopen voor haar op een uitslag dat ze van die pijn afkomt. Betsy, wij wensen je beterschap toe.

Soms loopt alles als een trein maar dat is soms ook van korte duur, en zo heeft een ieder zijn
of haar problemen, maar één ding is zeker, ze vinden het altijd weer leuk als er een bezoekje
komt, vandaar dat ik dit gedichtje gemaakt heb.

Een mensenleven gaat soms door diepe dalen
En komt er haast geen einde aan
Toch komen er soms een paar zonnestralen
Heel voorzichtig aan
Dan kun je er weer een beetje tegenaan
Ik hoop dat deze zonnestralen
met hulp van God
In Uw verdere leven blijven bestaan.

                             Lina Bos

Mocht U ook graag een bezoekje willen, geef het even door. Mijn tel. is 0596-572913