Bannerpkngww1
 

KERKELIJKE STAND

Geboren: J.P. Vermeeren, Rijksweg 32, 9792 PA Ten Post

Verhuizing: G.W. Brouwer-Schutter naar Biessumerwaard 6, 9931 ED Delfzijl

Overschrijving: Fam. Elderman-Star naar Loppersum-Maarland

Uitschrijving: Fam. Liewes-Battjes, Wirdumerweg 79, Wirdum

Overleden: H. Woltman-Slagter

VERJAARDAGEN

01 april  Mevr. C. Bouma-Dales, Stadsweg 68, 9918 PR Garrelsweer

03 april  Mevr. J.H. van Heuveln-ten Have, de Schepperij 2, k 204, 9919 HJ Loppersum.

24 april  Dhr. W.P. Dijkema, Hoeksmeersterweg 3a, 9918 TA Garrelsweer.

Onze hartelijke felicitaties en gelukwensen!

BLOEMENGROET:

Onderstaande personen en/of families hebben afgelopen maand een boeket bloemen als groet van de gemeente ontvangen:

Dhr. H. Huistra,

Mevr. A. Hoeksema-Briek,

Carolien Magamg,

Mevr. M.J. Smid-Reker,

Mevr. K.T. Wals-Helmus,

Fam. Knol-Kammenga.

                                                                                 Trieneke Dijksterhuis,

                                                                                 Leida Heersema.

WEL EN WEE

Uit de wijk van Diny Berends:

Huwelijksjubileum.

Op 19 maart  was het 50 jaar geleden dat Schelte en Aaltje Commies,  Stadsweg 72  9918 PR Garrelsweer  in het huwelijk zijn getreden.  Met dit heugelijk feit willen we jullie nog van harte feliciteren en alle goeds toewensen voor jullie verdere leven.                                                                                             

Hartelijke groeten, Diny Berends

 

Uit de wijk van Aly van Heuveln:

 

Met mevr. Woltman ging het de laatste maanden niet goed. Vanaf de kerstdagen kwam ze niet meer van haar bed af. Langzaam nam haar gezondheid af. Ze sliep veel en ze verlangde ernaar om heen te gaan.

Moegestreden is ze in de leeftijd van bijna 100 jaar rustig ingeslapen.

Mevrouw Woltman-Slagter mag nu voor altijd bij Hem wonen. Bij haar Heer en Heiland, waar geen aardse pijn, verdriet en zorgen meer zullen zijn.

Opgenomen in Zijn liefdevolle Vaderarmen. Dat het tot troost moge zijn voor de kinderen, ze hebben moeder altijd trouw bezocht, en voor de kleinkinderen en achterkleinkinderen. Veel sterkte gewenst in deze dagen van rouw en verdriet om jullie lieve moeder en oma te moeten missen.

Met mevr. Woltman ging het de laatste maanden niet goed. Vanaf de kerstdagen kwam ze niet meer van haar bed af. Langzaam nam haar gezondheid af. Ze sliep veel en ze verlangde ernaar om heen te gaan.

Moegestreden is ze in de leeftijd van bijna 100 jaar rustig ingeslapen.

Mevrouw Woltman-Slagter mag nu voor altijd bij Hem wonen. Bij haar Heer en Heiland, waar geen aardse pijn, verdriet en zorgen meer zullen zijn.

Opgenomen in Zijn liefdevolle Vaderarmen. Dat het tot troost moge zijn voor de kinderen, ze hebben moeder altijd trouw bezocht, en voor de kleinkinderen en achterkleinkinderen. Veel sterkte gewenst in deze dagen van rouw en verdriet om jullie lieve moeder en oma te moeten missen.

Ruwe stormen mogen woeden,

Alles om mij heen zij nacht,

God, mijn God zal mij behoeden,

God houdt voor mijn heil de wacht.

Moet ik lang zijn hulp verbeiden,

Zijne liefde blijft mij leiden:

Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,

Voert Hij mij in 't eeuwig licht.

Gezang 445: vers 3 (uit het oude liedboek)

 

Mevr. Vast-Huisman is in het ziekenhuis opgenomen voor onderzoeken. Ze is inmiddels weer thuis.

Ze ligt vaak op bed maar komt met eten uit bed. Het gaat nog niet zo goed met haar dus.

Hopelijk kan er toch iets voor haar gedaan worden.

Veel sterkte gewenst Betsy en ook voor je kinderen.

 

Mevr. Van Heuveln-ten Have is een paar keer gevallen. Gelukkig niets gebroken, maar wel pijnlijk. Ze hoopt op 3 april haar negentigste verjaardag te vieren.

 

Ook met mevr. Hoeksema-Briek gaat het niet heel goed. Veel sterkte gewenst met alles.

Mevr. Liewes-Dijkema is opgenomen in het Martiniziekenhuis na een ernstig herseninfarct.

Op dit moment is het afwachten hoe het verder met haar gaat. Onze hoop is op U Heer,

nu er veel zorgen zijn. Omring haar met Uw liefde. We wensen de familie veel sterkte.

Haar adres is: Martiniziekenhuis, afd 2b kamer 215, van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen.

 

We wensen voor allen die eenzaam zijn, ziek zijn of het moeilijk hebben Gods liefde en trouw.

Dat jullie allen zich geborgen weten bij Hem.

Hartelijke groet, Aly van Heuveln

 

UIT DE GEMEENTE                              

Geliefde broeders en zusters,

In het verleden hadden we na de diensten met het Heilig Avondmaal roulerend koffiedrinken.

Nu lijkt het me wel een goed plan om dat weer op te starten.

Om te weten te komen of daar behoefte aan is vraag ik U om contact op te nemen zodat e.e.a. geregeld kan worden.

Ook mensen die eerder niet hebben mee gedaan zijn welkom.

Hartelijke groeten,

Wienand Hofstede, tel. 0596 573352

 

Hartelijk dank voor alle kaarten en bloemen die wij ontvingen bij ons 50-jarig huwelijk!

We vonden het geweldig!

Jaap en Petra Schuurman-Heeres