Bannerpkngww1

KERKELIJKE STAND
Binnengekomen: Mw. D. Stam en dhr. H.S. Stam, Stadsweg 173, Winneweer
Overleden: mw. A. R. Dijk-Eissens
Overleden: dhr. H. Kuiper
Vertrokken: mw. E.L. Hoeksema-van Marum, R. Hoeksema en T. Hoeksema

VERJAARDAGEN
10 febr. Mevr. K.B. Pentinga-Haan, Wirdumerweg 29, 9917 PB Wirdum.
15 febr. Mevr. S.J. Vos-v.d.Veen, Stadsweg 64, 9918 PR Garrelsweer.
17 febr. Dhr. H. Huistra, Wijmersweg 65a, 9919 BK Loppersum.
18 febr. Mevr. A.M. Hoeksema-Briek, Dr.P.v Leeuwenhof 9, 9919 GA Loppersum
21 febr. Mevr. M.J .Smid-Reker, Stadsweg 13, 9917 PV Wirdum.
1 mrt.     Dhr. H. Elderman, Dr.P.v Leeuwenhof 15, 9919 GA Loppersum.
Onze hartelijke gelukwensen en felicitaties!

BLOEMENGROET
De afgelopen maanden hebben onderstaande personen en/of families een boeket bloemen ontvangen als groet van de gemeente:
Mevr. C. Bouma-Dales, Fam. Rijskamp-Tromp, Fam. Timmer-Buist, Mevr. W. Liewes-Dijkema, Dhr. H. Poelman, Dhr. I. Groendijk,
Mevr. K. Woldhuis-Hofman, Dhr. W. Vreeling, Dhr. S.H.Commies, Dhr. K. Willemsen.

                                                                           

Trieneke Dijksterhuis,
Leida Heersema
 

WEL EN WEE
Uit de wijk van Aly van Heuveln:
Na een afnemende gezondheid is toch nog onverwacht overleden onze trouwe gemeentelid de heer Hindrik Kuiper. Hij wist dat de Heer zijn Herder was en in dat vertrouwen is hij op vrijdag 22 december 2017 gestorven. Veilig in Jezus armen, dat geloofde hij. Na de afscheidsdienst is broeder Kuiper begraven op het kerkhof van Wirdum. We wensen zijn broer en schoonzus en zijn oudste zus, ook de verdere familie veel sterkte. Dat ze troost mogen vinden bij hun Heer, nu ze hun familielid moeten missen.

Ook met dhr. Elderman gaat het wat gezondheid betreft, minder goed. Met het ouder worden ondervindt u steeds meer dat alles moeizamer gaat. We wensen u, en uw vrouw sterkte en Gods nabijheid toe.
Al jaren hebben we in het voorjaar en najaar bijeenkomsten in de familiekamer in Dr. van Leeuwenhof gehad. Onze ds. mevrouw Spijker heeft deze middagen met veel plezier geleid. Om verschillende redenen neemt het aantal bezoekers af. We hebben besloten om er mee te stoppen. Onze pastorale medewerker dhr. P Ketting zal onze gemeenteleden in Wiemersheerd en van Leeuwenhof thuis gaan bezoeken. Iedereen die deze middagen trouw hebben bezocht, wil ik hartelijk bedanken.
Mede dank zij u , was het fijn om met elkaar in gesprek te gaan en samen lief en leed te delen.

Weet dat de Vader je kent
Weet dat je van waarde bent
Weet dat je een parel bent
Een parel in Gods hand.

 

In memoriam Hindrik Kuiper.
Hindrik werd geboren op 19 dec. 1933 te Nansum en overleed op 22 dec. 2017 te Groningen.
Er waren thuis 5 kinderen, Jakob, Jantje, Eppo, Epke en Hindrik. Jacob overleed in Indonesië als militair door een ziekte in ‘46 en Epke overleed in 2009.
Na het overlijden van de beide ouders bleven Epke en Hindrik samen wonen in het ouderlijk huis te Wirdum. Ze waren beiden ongetrouwd. Nu na het overlijden van Hindrik 
zijn dus alleen Jantje en Eppo de laatste nog in leven van het gezin Kuiper. Mensen die hem kenden vertelde mij ook dat hij, toen hij nog gezond was, regelmatig op 
zondag in de kerk kwam en dan op z’n vaste plekje zat. Ook hierin trouw. Door ziekte kwam hij steeds minder in de kerk.
Zoals ook in de uitvaartdienst gezegd, Hindrik was een beetje een einzelganger, iemand die vaak alleen was, misschien ook wel alleen wilde zijn. 
Hij was niet erg spraakzaam, maar ondanks dat duurde mijn 1e bezoek bij hem thuis toch 2 uur. Je moest hem aan de praat zien te krijgen, soms de woorden er een beetje uittrekken.
En hij was kort door de bocht. “Wil je koffie hebben”, was z’n vraag, het was net 2 uur. 
“Ik vind het te vroeg voor koffie!” zei Hindrik er achteraan, “Nee, dank je wel” zei ik, “’t is ook vroeg voor koffie”.
“We kunnen ook in de kamer gaan zitten, maar ik zit liever hier in de keuken!” Ja zo ging dat een beetje. Totdat we over zijn werk als havenarbeider spraken.
Ik had op zee gevaren en wist het een en ander van havens en havenarbeiders. We hadden een klik zou je kunnen zeggen en dat bleek ook toen ik hem bezocht in het ziekenhuis.
“Ik had je liever thuis bezocht” zei ik “en niet in het ziekenhuis”! “Dat was ook zo, het waren lange dagen in het ziekenhuis”, zei hij. “Slecht slapen en dan de hele dag alleen op 
je kamer, maar ’t was niet anders” zei hij. (Op z’n Gronings uiteraard!) Ik ben in de laatste 10 dagen voor zijn sterven een keer of 3 bij hem geweest en je zag hem per keer achteruit gaan. 
Hij kreeg ook nog longontsteking, dus dat was ook al een extra aanslag op z’n gezondheid. Een van de keren dat ik bij hem was las ik psalm 23.
Ik vroeg daarna aan hem, wat vind je hier van? Hij was een poosje stil, keek me aan en zei, moeilijk om overal ”ja!” op te zeggen. Ik zei, je bedoelt de laatste zin: “Ik zal in het huis 
des Heren verblijven tot in lengte van dagen”, daar kan je wel ja op zeggen. “ja” zei hij! 
Maar die eerste zin he? “De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets!” Je zou zeggen, mij ontbreekt alles, ben ziek, lig in een ziekenhuis, ben eenzaam en ga zomaar door”! 
Hij keek me aan en zei: ”Jij hebt het begrepen”. Ik zei, ik heb een keer met je afgesproken geen moeilijke theologisch gesprekken. Maar ik wil je nu toch iets proberen uit te leggen.
De eerste zin: “Mij ontbreek niets”, is moeilijk te begrijpen, maar je kan het ook vertalen met : “Ik ontbreek niet”, de herder telt zijn schapen en ziet dat ze er allemaal zijn, Hij heeft ze 
allemaal, stuk voor stuk in het oog in het oog, iedereen!” Hindrik knikte. Ik denk dat Hindrik het begrepen heeft. De afscheidsdienst was op vrijdag 29 december te Garrelsweer en aansluitend hebben we
Hindrik Kuiper begraven op de begraafplaats te Wirdum. Bij het graf hebben we gelezen Psalm 103: 8-18, het begint met:“Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid!”

Piet Ketting.                                        

 

In memoriam Mw. A.R. Dijk-Eissens
Geboren op 16 maart 1932 in Loppersum, gestorven op 2 december 2017 te Groningen.Sinds 29 april 1991 weduwe van Jacob Dijk.
Mv. Dijk was een lieve hartelijke altijd vrolijke vrouw, die midden in het leven stond. Overal kon ze over meepraten, en ze dacht goed na over de wereldproblemen, en het gebeuren dichtbij.
Ze leefde met velen mee en bracht menig bezoek als het kon met de scootmobiel voor een opbeurend gesprek, zo was ze begaan met de problemen van een ander.
Het voedsel kookte ze zelf, en haar zoon Johannes kwam dan langs om samen met zijn moeder te eten.
Jarenlang is ze presidente van de Hervormde Vrouwenvereniging in Wirdum geweest, daar sprak ze met liefde over.
We hebben haar nog kunnen bezoeken in het Heymanshuis in Groningen. Ze had er moeite mee om genoemd te worden en wilde niet te veel aandacht. 8 December is ze in Stilleweer te Appingedam gecremeerd.

Nel Vreeling, Femmie van der Veen.

 

Mijn bezoekjes namens de Prot Kerk Garrelsweer-Winneweer-Wirdum
Ook in 2018 gaan de bezoekjes gewoon door en hopen we op een goede gezondheid.
En tijdens mijn bezoekjes kwam ik er achter dat het bij een paar niet zo ging zoals men graag wilde, gelukkig staan ze onder goede controle en ik hoop voor hen dat het weer beter wordt.
Bij een ander rolt het weer vooruit en zo heeft een ieder zijn eigen gangetje.
Maar toch word een bezoekje erg op prijs gesteld en daar doen we het toch voor, ik zeg maar zo een glimlach kost minder elektriciteit, maar verlicht zoveel meer.
U zult mij binnenkort wel weer langs zien komen maar ik geef eerst wel een belletje want dan kan een ieder zijn of haar gang gaan.

vr.gr   Lina Bos


Bedankt
Via Groeiwijzer wil ik ieder bedanken voor de belangstelling, kaarten, bloemen en alle andere lieve dingen, telefoontjes horen er ook nog bij.
Zes weken was ik wat van de straat. Maar het gaat nu weer goed met me en mag ik mijn werk weer doen. ‘k Mag ook weer fietsen, kan nu zelf mijn boodschappen weer doen. 11 Januari ben ik weer voor controle geweest en alles was goed. Wel blijf ik onder controle. Maar dat is geen probleem. Nogmaals dank voor alle aandacht die ik mocht ontvangen. Fijn om bij de gemeente te horen en om in Garrelsweer te wonen.Alle lezers nog een goed en gezegend 2018 toegewenst.
Een hartelijk groet van Cathrien Bouma.

 

KERSTBOOM
De mooie kerstboom die tijdens de kerstdagen in de kerk van Garrelsweer stond komt uit de tuin van de fam. Postma te Garrelsweer, zij hebben de boom gratis aangeboden.
Wij willen als gemeente de fam. Postma hiervoor dan ook hartelijk bedanken.
Verder willen wij iedereen bedanken die meegeholpen hebben om de boom in de kerk te zetten en te versieren en het weer te verwijderen.

Douwe Dijksterhuis.