Bannerpkngww2

ISRAËL EN HET MIDDEN VAN DE AARDE

Bidt voor de vrede voor Jeruzalem en het Midden-Oosten. Merkwaardig genoeg lijkt het paradijs zo groot te zijn als het Midden–Oosten.

Het omvat volgens de beschrijving van Genesis 2 het land Egypte (de Gihon), het land van Amelek ( de Pison), Assur (de Tigris) en Babel (de Eufraat).

Het bijzondere is, dat de genoemde landen allemaal vijanden zijn (geweest) van Israël. Toch lagen ze eertijds in het paradijs. Ook veelzeggend is het woord uit Openbaring 21,waar de opdracht om Jeruzalem op te meten beschreven staat. Wat blijkt? Zijn oppervlakte is omgerekend 2.200 km x 2.200 km (en ook nog 2.200 km hoog). En dat is óók ruwweg de oppervlakte van het paradijs,zoals beschreven in Genesis 2.

Het nieuwe Jeruzalem heeft paradijselijke afmetingen en.....omsluit de vijanden van Israël. Wat een bemoediging,wat een vergezicht. Daar zien we de vervulling van Jesaja 19: 23-25 helemaal uitgewerkt. Is dat niet wonderlijk?

Het midden van de aarde met Jeruzalem als centrum,waar de Koning der koningen heerst. Het houdt in dat ,als we uitgelezen zijn in Openbaring en we (net als de Joden tijdens het Loofhuttenfeest) weer van voren af aan in de Bijbel gaan lezen, we meteen weer aansluiten op de gedachte van het paradijs. Daar ligt Gods ideaal voor de mensheid.Daar ligt Gods hart.  Dat mag het uitgangspunt zijn voor onze gebeden. We mogen uitroepen en proclameren: Jezus, Messias, U hebt een geweldig ideaal,een perspectief. Daar willen wij voor leven! Daarom roepen we: “Maranatha, Jezus kom spoedig!” Daarin ligt de toekomst voor Jood en Arabier, en voor de hele wereld.

Herman Goudswaard, uit Midden–Oostenreeks van de NEM, (Near East Ministry)                                                                               

                                                                                                     

                                                                                                      Femmie van der Veen.

Volk dat Gods belofte draagt
trekt nog steeds door de wereldnacht.
Het volk dat om Gods vrede vraagt
gaat ons steeds voor in moed en kracht.

Jeruzalem, het is de stad die heilig is,
waar wat beloofd is werd vervuld.
Jeruzalem, stad van gedachtenis,
waar eens Gods glorie wordt onthuld.

Gods volk, ze dragen woorden van het licht,
van liefd' en daad, van trouw en vrede.
Ze zijn Gods liefde, Zijn gezicht,
en wij mogen in genade met hen mede.

Israël gaat ons in trouw en dienen voor.
Wij mogen volgen in bescheidenheid.
Zij droegen 't boek de eeuwen door
en de Messias heeft voor ons het pad bereid.

Het is de weg die naar Gods liefde loopt.
Het zijn beloften ons tot heil gegeven.
Het is Gods volk die met ons hoopt
op vrede en op eeuwig bij de Heer te leven.

Dichter: D.Beijersbergen.