Bannerpkngww2

Zondagsbrief    11 april 2021

 

De dienst van zondag 11 april

Aanvang 9.30 in de kerk van Garrelsweer.

De kerk is open voor kerkgangers en is live te volgen via www. kerkomroep.nl . 

Ook te vinden via een link op onze  website pkngww.nl onder het kopje erediensten. 

Aan de dienst werken mee

Voorganger: ds. Urgert

Orgel: Nel Vreeling

Techniek: Jan Rietsema

Beamer: Karl Wendel

Diaconie: Yvonne Bezema

Ouderling van dienst: Karla Woldhuis

 

Collectes

De 1e collecte: Kerk.

De 2e collecte: Diaconie; bestemd voor de Stchting Ora

Gebrek aan (gezond) voedsel is in veel landen voor gezinnen probleem nummer 1.

ORA verstrekt gericht groentezadenpakketten aan de armste gezinnen, in landen als Letland, Roemenië, Oekraïne, Rusland, Servië, Kenia, Hongarije, Noord-Korea en Mozambique.

U kunt u gaven digitaal overmaken, de IBAN nummers vindt u op onze website.

 

Bloemen

De bloemen gaan deze week met een groet en felicitaties van de gemeente naar mevr.  C. Bouma-Dales. Ze worden gebracht door fam.  Schuurman-Heeres. 

Ook gaan er bloemen met een groet en felicitaties naar mevr.  J. H. van Heuveln-ten Have in Wiemersheerd. Deze worden gebracht door Aly van Heuveln.

 

Erediensten

Zondag 18 maart is er om 9.30 dienst in Garrelsweer, voorganger is ds. Fortuin.

De dienst is ook live te beluisteren via Kerkomroep.

 

Bijbelkring

Op dinsdagavond 13 april om 19.30 via Zoom, je kunt je opgeven bij Femmie van der Veen (571503) of ds. Christel Minnaard.

Kerkenraad

De kerkenraad vergaderd op donderdagavond om 19.30.

 

De Paaskaarsen

Deze zijn gegaan naar de Fam. Wendel-van Wagenigen in Garrelsweer en naar de fam. Siegers-Hoofdmann in Winneweer.

 

_______________________

 

 

Geboren: Madelon Chloë Jasmine Waker op 30 maart 2021.

Dochtertje en zusje van de trotse ouders en grote broer,

Daniël, Janine en Rowan.

Midscheeps 69, 9934 RR Delfzijl.

 

Van harte gefeliciteerd!