Bannerpkngww2

PAASKAARS

foto mei 1

In de dienst van Goede Vrijdag hebben we stil gestaan bij het lijden en sterven van Jezus. De Paaskaars is gedoofd. De Paaskaarsen uit beide kerken zijn, ter bemoediging en met een hartelijke groet van de gemeente gebracht naar fam. Van der Veen en naar fam. Bos, beiden in Garrelsweer.

In de dienst van Eerst Paasdag is de nieuwe Paaskaars binnen gebracht door Annemijn in Wirdum en Garrelsweer met de woorden “Het Licht van Christus”.

De nieuwe Paaskaarsen verwijzen naar de zondvloed met een nieuwe start voor de wereld. Volgens Genesis 8 : 11 komt een duif tegen de avond bij Noach terug met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gedaald was. Een nieuwe start voor de wereld!

 

NOG EVEN PASEN

In de gemeente-app stond het volgende:

Het licht van Christus verbindt ons met elkaar. Daarom wil ik u vragen of u een foto van uw kaars(en) in de gemeente-app wilt plaatsen of per mail wilt versturen naar Ike.

Zo kunnen we het licht in elkaars huis zien branden en ons met elkaar verbonden weten.

Een gezegend Paasfeest

De Heer is waarlijk opgestaan!

Hierbij een aantal van de toegezonden foto’s.

foto mei 6

foto mei 2

foto mei 3

foto mei 4