Bannerpkngww1

Maandag 13 oktober, dag 1
Klik HIER voor de fotoreportage

Maandag 13 oktober was het weer zover, de vakantiebijbelweek ging van start.

 

Er kwamen 16 kinderen in de zaal achter de kerk. Kornelia Lenting had de leiding. Eerst hebben we gezongen, daarna een voorstelrondje en toen werd het verhaal over Jozef gelezen. Jozef kreeg van vader Jacob een mooie mantel, maar zijn broers waren jaloers. En zo gauw ze de kans kregen, grepen ze Jozef, trokken zijn mantel uit en gooiden hem in de put. Na het verhaal werd er druk geknutseld. De kinderen gingen een put maken en Jozef (in zijn onderbroek) kreeg een nietje in zijn buik want de kinderen maakten aan een stokje een touw met een magneet eraan en zo kon Jozef weer uit de put worden gevist. Ook waren er kleurplaten en woordzoekers. Van al dat werk krijg je dorst dus in de pauze kreeg ieder kind drinken met een koekje. Na de pauze gingen we aan de slag om een mooie mantel voor Jozef te maken. Dit is het weekproject, we willen hier iedere dag aan werken door te punniken, te weven en stofjes op te plakken.

En als je zo druk bezig ben is het zo half 12, tijd om weer naar huis te gaan.

Dinsdag 14 oktober, dag 2
Klik HIER voor de fotoreportage

Dinsdag 14 oktober, de tweede dag, er kwamen 14 kinderen. Deze keer kwam Geert Vos om het verhaal te vertellen. Geert kon zo boeiend vertellen dat alle kinderen aandachtig zaten te luisteren. Hij vertelde natuurlijk over Jozef. Het verhaal begon net als gisteren maar het ging nu verder. We hoorden dat Jozef weer uit de put werd gehaald en verkocht werd aan een karavaan voor 20 zilverstukken. De karavaan bracht hem naar Egypte en daar werd Jozef verkocht aan Potifar. Die had veel vertrouwen in Jozef, zodat Jozef al gauw de baas over alle slaven werd. Jozef moest voor Potifar allerlei klusjes doen zoals spinnenwebben vegen, de straat schoon vegen, het huishouden bij houden en nog veel meer.

 

En op een dag wilde mevrouw Potifar een kusje van Jozef, maar Jozef wilde niet en probeerde weg te rennen maar mevrouw Potifar greep hem bij zijn arm. Toch lukte het Jozef om weg te rennen. Maar mevrouw Potifar gilde zo hard dat Jozef haar iets aan wilde doen en meneer Potifar geloofde zijn vrouw. Hij riep zijn knechten bij elkaar en ze moesten Jozef zoeken en in de gevangenis gooien. En daar zat Jozef onschuldig in de gevangenis.

 

Ook over dit verhaal werd er geknutseld. Er werden bezempjes gemaakt en spinnenwebben. Aan het eind van de morgen waren er heel veel mooie spinnenwebben klaar. Maar omdat het een langdurig werkje was kwamen we niet toe aan het weekproject. En ook de geplande poppenkast viel in het water. Morgen maar zien hoe het dan gaat.


Woensdag 15 oktober, dag 3
Klik HIER voor de fotoreportage

Woensdag 15 oktober. Sommige kinderen kwamen al vroeg aangelopen, om 9.15 waren ze er al.

 

Ze begonnen direct te weven en te punniken. Om half 10 toen de andere kinderen ook binnen waren (10 in totaal maar één was nog zo klein die kon nog niet mee doen), ging Anke Prins ons voor in gebed en daarna deed zij de vertelling. Ze had een tas vol attributen mee en toen ze aan de bakker en de schenker was gekomen, haalde ze eerst een schort uit de tas een deegroller, de kinderen moesten raden wat het beroep van de man uit het verhaal was. De kinderen dachten aan een kok maar in het verhaal ging het over de bakker. Toen moest het beroep van de tweede man worden geraden. Uit de tas van Anke kwamen druiventrossen en een flesje wijn. Het beroep van deze man was schenker. De kinderen en de begeleiders vonden het fantastisch hoe Anke het verhaal vertelde.

 

Na het verhaal maakten de kinderen ook een druiventros. Op een vel wit papier werd een groen strookje geplakt en van groene of blauwe of paarse propjes werden de druiven er op geplakt.

 

Na de pauze ging Kornelia poppenkast spelen en de poppen vertelden in het kort nog weer de verhalen van de afgelopen drie dagen. Toen is er nog weer aan het weekproject gewerkt. En dan is een morgen zo weer om.

Donderdag 16 oktober, dag 4
Klik HIER voor de fotoreportage

Donderdag 16 oktober, hoewel er maar weinig kinderen (7) waren was het wel heel gezellig. Een klein groepje is ook wel leuk, dan kun je de kinderen meer aandacht geven. Karl kwam vanmorgen het verhaal vertellen. Het verhaal ging over dat de koning van Egypte twee rare dromen had en dat niemand ze kon uitleggen. Dan opeens denkt de schenker aan Jozef. Hij wordt uit de gevangenis gehaald en vertelt wat de dromen betekenen. Omdat God hem dit had laten weten. De koning is zo blij dat hij Jozef onderkoning maakt. Jozef laat schuren bouwen om in tijden van overvloed goederen te kunnen opslaan, voor als er hongersnood komt. Ook de kinderen gaan een schuur bouwen, en als ze klaar zijn en met z’n allen op de bar staan lijkt het net een heel dorp. Na de pauze hebben we nog weer aan ons weekproject gewerkt. Het resultaat hebt u op zondag 19 oktober kunnen zien.


Vrijdag 17 oktober, dag 5
Klik HIER voor de fotoreportage

Vrijdag 17 oktober. Deze dag kwamen er meer kinderen naar de kerk. Er waren al gauw 15 kinderen aanwezig. Na een aantal liedjes ging Hans v.d. Veen het verhaal vertellen. Jozef ziet zijn broers terug.

 

En nadat ze eerst nog weer naar huis terug waren geweest om hun vader en Benjamin op te halen maakte Jozef zich bekent. Wat was iedereen blij, het was een groot feest. Ook wij wilden er vandaag een feest van maken. Er werden koeken versierd en in de pauze opgegeten. Na de pauze was er weer poppenkast. Daarna gingen we servetten vouwen, want de tafels zouden er feestelijk uit moeten gaan zien. En als het niet netjes of feestelijk genoeg was, moesten de kinderen het opnieuw doen. Om 12 uur, toen ook enkele ouderen aanwezig waren, begonnen we aan de feestelijke tafel met z’n allen aan de soep. Er was tomatensoep en groentesoep, daarna kwamen de pannenkoeken

 

(alles was klaar gemaakt door Femmie v.d. Veen). De pannenkoeken minderden snel en sommige kinderen hebben er 5 op. Nog een paar liedjes zingen totdat iedereen klaar is met eten en na het dankgebed mag iedereen weer naar huis.

 

 

 

Het was een fantastische week, de kinderen hebben genoten en vonden het jammer dat de week zo snel om ging.

 

Deze week is mede mogelijk gemaakt met de hulp van vele vrijwilligers, zoals Karl Wendel, Petra Schuurman (fotograaf), Cathrien Bouma, Geert Vos, Corrie Pilon, Hans en Femmie v.d Veen, Stefanie Kloosterman, Marco Ozinga, Anke Prins en Kornelia Lenting.

 

Alle vrijwilligers worden bij deze hartelijk bedankt voor hun medewerking.


Zondag 19 oktober
Klik HIER voor de fotoreportage

We kijken met een heel goed gevoel terug op een zeer geslaagde week
We willen dan ook langs deze weg iedereen BEDANKEN voor zijn/haar inzet. Zonder al de vrijwilligers zou het nooit zijn gelukt. Super!!!