Bannerpkngww2

 

Samen in het Licht van God

 

 

 

 

Activiteiten rond het jaarthema.

Klein Huisbezoek

Een Groot Huisbezoek is nu niet mogelijk. Maar een Klein Huisbezoek wel! Want u kunt één ander huishouden bij u thuis ontvangen. En ook wie erg kwetsbaar is heeft vaak wel een bevriend echtpaar, buren, een vriend(in), kind of ouder die bij hen (op 1,5 m) op bezoek komt. Als u iemand weet, kunt u die uitnodigen voor een Klein Huisbezoek. U reserveert bij mij het Huiskoffertje en daarin zit alles wat u nodig hebt voor een Huisbezoek in het klein. Een handleiding, een Bijbeltekst, gespreksvragen en opdrachtjes, een kaars, lucifers, koekjes en een gastenboek. U hoeft alleen voor de koffie te zorgen en voor een pak koekjes voor het volgende gezin dat het koffertje ophaalt en de handleiding stap voor stap te volgen. U kunt het koffertje reserveren voor de oneven weken. Elke week wordt het koffertje één keer uitgeleend. Daarna staat het een week ongebruikt om elke verspreiding van het virus te voorkomen. Vanaf week 43 kunt u het Huiskoffertje gebruiken.

 

 

Voorbereiding van een Kerkdienst

Ik wil u uitnodigen om een keer samen met een groepje een dienst voor te bereiden. Mijn ervaring is dat het samen nadenken over de Bijbeltekst, het uitzoeken van liederen en nadenken over gebeden voor deelnemers en predikant inspirerend is. Lijkt u het leuk een keer mee te doen? Laat mij dat dan weten.

Houdt u de Groeiwijzer in de gaten voor meer activiteiten rond het Jaarthema.

 

 

  1. A. VERBURG

Juni 1980 werd ds. Aart Verburg in onze gemeente bevestigd als predikant.

6 september ging ds. Verburg met emeritaat in Oegstgeest, waarbij 4 leden van onze gemeente aanwezig waren.

Toen ds. Verburg hier kwam deelde hij schakeltjes uit, een plastic S van Samen gemeente zijn.

Ds. Verburg hoopt 11 oktober hier voor te gaan, en het zou mooi zijn, dat diegene die nog schakeltjes hebben deze mee te nemen.

Zou u dat willen doen?

Bij voorbaat dank!                                                       Femmie van der Veen.

 

HET LIED

Van Rika Zuidveld

 

Het lied:  Er is een God die hoort

 

Door dit lied denk ik terug aan…. Rika heeft dit lied aan mij laten horen toen ik bij hen op bezoek was. Vanwege de coronamaatregelen en het mooie weer zaten we in de tuin. Rika vertelde dat ze dit lied vaak luistert. Ze liet mij de versie horen van het Urker mannenkoor met een schitterende solo er in. De zondag er na heeft ons eigen “koortje” het gezongen in de dienst.

De zin: Er is een God die hoort.

 

En dit wil ik vertellen over dit lied: Rika vertelde mij dat ze dit lied eigenlijk aan iedereen zou willen laten horen. Want dit lied vertelt hoe je het vol kunt houden als je het moeilijk hebt.

 

Er is een God die hoort

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,
er is een God, er is een God.
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart,
er is een God die hoort.
Ga steeds naar hem om hulp en om raad,
wacht niet te lang, ‘t is spoedig te laat.
Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord,
er is een God die hoort.

God schonk zijn zoon in Bethlehems stal,
Heer van het al, Heer van het al.
Hij droeg vernedering, smaad zonder tal,
heerser van ’t gans heelal.
Want onze Schepper, koning der aard’,
heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard.
Ga dan naar hem, nu ’t morgenlicht gloort,
hij is de God die hoort.

Van oost tot west, van zuid tot noord,
mens, zegt het voort, mens zegt het voort.
Wordt ‘s Heren liefde alom gehoord,
mensenkind, zegt het voort.
Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen,
maar zoek het heil bij Jezus alleen.
Dat al uw hoop op hem is gericht,
Jezus is ’t eeuwig licht.