Bannerpkngww2

Hier leest u een bericht die een gemeente lid graag met u wil delen:

VANUIT DE GEMEENTE

Mijn Lied.

Van Leida Heersema

Mijn lied: Psalm 122

Door dit lied denk ik terug aan…. In 2009 zijn we met gemeenteleden naar Israël geweest. En toen we Jeruzalem binnen reden, na een rondreis door het noorden hebben we samen in de bus dit lied gezongen.

Leida

En dit is me altijd bijgebleven. Het was zo'n indrukwekkende reis die we samen hebben gemaakt, waarin we veel hebben gezien. Het varen op het meer van Galilea was ook zoiets. Windstil, samen zingen en op een ander schip werd ook gezongen. Zo mooi was dat.

Deze zin is voor mij belangrijk: Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in om u met vrede te ontmoeten!

En dit wil ik vertellen over dit lied: Palm 122 is voor mij "het binnen rijden van de stad waar zoveel met Jezus is gebeurd"

 

Psalm122

 

1.Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,

toen men mij zeide: "Gord u aan

om naar des Heren huis te gaan!

Kom ga met ons en doe als wij!

Jeruzalem, dat ik bemin,

wij treden uwe poorten in,

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!

Jeruzalem, van ver aanschouwd,

wel saamgevoegd en welgebouwd,

o schone stede, die wij groeten.

2.Hoe zijn de stammen opgegaan!

Hier gingen ons de voeten voor

der pelgrims, die de Heer verkoor,

hier, waar uw heil'ge muren staan!

Jeruzalem, dat ik bemin,

wij treden uwe poorten in

naar 's Heren woord, om zijns naams ere!

Zo is het Israël gezegd;

hier zijn de zetels van het recht,

de troon, waar David zal regeren

3. Bidt heil toe aan dit Vredesoord;

dat die u mint bevredigt zij,

dat vrede in uw wallen zij,

gezegend zij uw muur en poort!

Jeruzalem, dat ik bemin,

wij treden uwe poorten in

om u met vrede te ontmoeten!

Om al mijn broeders binnen u,

om 's Heren tempel wil ik u,

o stad van God, met vrede groeten.