Bannerpkngww2

Hier leest u een bericht die een gemeente lid graag met u wil delen:

VANUIT DE GEMEENTE

Mijn Lied.

Oproep

Het is juist nu we elkaar niet kunnen ontmoeten, belangrijk om elkaar op een andere manier te bemoedigen in het geloof en te inspireren. Daarom vraag ik u om met ons te delen welk lied voor u belangrijk is. Wie weet wat dit lied dan voor een ander kan betekenen? Uw verhaal komt in de Groeiwijzer en wordt gezongen in de dienst.

U kunt uw lied inbrengen door de volgende vragen te beantwoorden:

Mijn lied:  Graag de titel van het lied en als u dat weet waar het in welke liedbundel te vinden is.

Door dit lied denk ik terug aan…. Misschien herinnert dit lied u aan iemand of aan een bepaalde gebeurtenis of tijd. Of misschien denkt u terug aan een bepaald moment waarop u dit hoorde of zong.

Deze zin is voor mij belangrijk: Welke zin of zinnen vindt u erg mooi of welke zin is voor u belangrijk geweest en waarom.

En dit wil ik vertellen over dit lied: Misschien hebt u nog wel meer te vertellen over dit lied.

Graag ook uw naam vermelden. U kunt uw lied bij mij inleveren. Ik zal dan zorgen dat de liedtekst er bij komt te staan, het doorsturen naar de Groeiwijzer en het opnemen in de dienst.

Hieronder mijn bijdrage:

Mijn Lied

Ds.Christel Minnaard

 

Mijn lied:  De ware kerk des Heren, Nieuwe Liedboek 968

Door dit lied denk ik terug aan….een kerkdienst waarin een fanfare dit lied speelde. De muziek ontroerde mij maar vooral de tekst deed mij wat. Zeker omdat het voor mij een tijd was waarin ik het predikantschap zwaar vond.

Deze zin is voor mij belangrijk: De ware kerk des Heren, in Hem alleen gegrond. Deze zin helpt mij voor ogen te houden wat het doel van mijn werk als predikant moet zijn. Want God zo staat geschreven, zag naar Zijn dienstmaagd om. Deze zin helpt mij vertrouwen te houden in de toekomst van de kerk. Omdat de kerk Zijn dienstmaagd is, zal God naar de kerk omzien.

En dit wil ik vertellen over dit lied: In de kerkdienst van 17 mei heb ik u over dit lied verteld. Het werd toen ook gezongen door vier leden van de cantorij. Dat was voor het eerst in lange tijd dat ik weer hoorde zingen in onze kerk. Ook het tweede couplet werd toen gezongen. De woorden daarvan pasten wonderlijk toevallig bij de lezing van die dag. En ze verwoorden dat waarvan de Coronatijd mij bewust heeft gemaakt: Dat we door de Geest één zijn ook op afstand. Dus vanaf deze dag zal ik bij het tweede couplet altijd terugdenken aan deze tijd en de werking van de Heilige Geest.

En voor liefhebbers van fanfaremuziek: de bewerking voor fanfare heet Guardian of my Soul.

 

 mijnliedDe ware kerk des Heren

De ware kerk des Heren,

in Hem alleen gegrond,

geschapen Hem ter ere,

de bruid van zijn verbond,

dankt aan zijn dood het leven.

Hij is haar Bruidegom.

Want God, zo staat geschreven,

zag naar zijn dienstmaagd om.

Door God bijeen vergaderd,

één volk dat Hem behoort,

als kindren van één Vader;

één doop, één Geest, één woord.

Zo offert allerwege

de kerk U lof en prijs.

Eén naam is aller zegen,

één brood is aller spijs.