Bannerpkngww2

CORONA MAATREGELINGEN VOOR DE  KERK

VAN DE WERKGROEP PROTOCOL CORONA

Beste gemeenteleden.

Vanaf juli 2020 proberen wij bij te dragen aan het terugdringen van de verspreiding van het corona virus, zodat wij volop kerk kunnen zijn, van uit het kerkgebouw te Garrelsweer. Verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan. Nu valt dat niet altijd mee, we proberen het naar de RIVM-regels goed te doen, en die verantwoording willen wij met elkaar

(gemeente en werkgroep) ook dragen.

Een terugblik:

 • Vanaf juli hebben wij 9x een dienst gehad en alles is goed gegaan.
 • De laatste 3 diensten met zang. Wat als positief ervaren wordt.
 • Als uitbreiding van zangers wordt toegelaten, dan doen we dat.
 • Als werkgroep vinden we ook dat familie (ouders, kinderen en kleinkinderen) bij elkaar kunnen zitten. Ook de uitwonende kinderen kunnen bij de ouders zitten.

In opdracht van het RIVM wordt na elke kerkdienst, de banken waar men heeft gezeten, afgenomen met een vochtige doek. Dit om het kerkgebouw virus vrij te houden.

We hopen op alle begrip, en dat kunnen wij alleen samen doen.

Yvonne, Marco, Femmie en Wim.

Werkgroep protocol corona.

 

Beste gemeenteleden.

Het is de bedoeling om in juli 2020 weer naar de kerk in Garrelsweer te gaan.  Wel onder strikte voorwaarden, die de overheid RIVM aan ons stelt. De kerkgang moet veilig en “coronaproof” zijn. Het gaat allemaal om onze eigen gezondheid. Er is een tijdelijke werkgroep, ingesteld door de kerkenraad,  om dit te begeleiden. De werkgroep heeft voor u een aantal voorwaarden op papier gezet om het kerkbezoek weer mogelijk te maken. Zie hier onder.

 1. Op het kerkplein en bij de ingang van de kerk wordt gepaste afstand, anderhalve meter, gehouden. Zie de aangegeven lijnen op het plein. Tussen kerkgangers dient anderhalve meter gewaarborgd te worden. Voorkom filevorming.
 2. Bij binnenkomst in de hal desinfecteert u uw handen. Misschien ten overvloede: bij verkoudheidsklachten en koorts blijft u thuis.
 3. Geen gebruik van garderobe. Jas mee in de kerk.
 4. Per huishouding kunt u plaats nemen in de banken die met groen aangegeven zijn, op banken die rood zijn aangegeven gaat u niet
 5. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. We gebruiken het hele kerkgebouw, er zijn 27 corona veilige plaatsen voorhanden. (dus voor 27x1, x2, x3 …enz… personen), afhankelijk van uw huishouding.
 6. Bij de banken aan de zijkant links en rechts, gaat u tegen de muur aanzitten.
 7. Bij de middelste rij banken gaat u in het midden zitten.
 8. Bij de zijbeuken neemt u plaats in het midden van de bank.
 9. Bij het plaats nemen volgt u a.u.b. de aanwijzingen van een coördinator op.
 10. Gemeentezang is voor alsnog helaas niet toegestaan.
 11. Er wordt niet gecollecteerd, u kunt uw gift voor kerk en diaconie overmaken.
 12. Het bezoek aan het toilet moet tot een minimum beperkt worden.
 13. Na afloop van de dienst wordt de kerk rij voor rij verlaten, dit om filevorming te voorkomen. De coördinator/ouderling van dienst geeft aanwijzingen.
 14. Op het kerkplein houdt u weer de anderhalve meter in acht.

Het zal de eerste keer best wel even wennen zijn, maar na de tweede, derde keer hebben we het wel door hoe het werkt. Moet allemaal even wennen. We hopen met elkaar weer een begin te maken met het kerkbezoek, om de zondagse eredienst van voor de coronatijd weer te ervaren.  Ook een gelegenheid om orgelmuziek, Woord verkondiging, enz…..(behalve samenzang) weer uit de eerste hand te horen.

De werkgroep: Yvonne, Marco, Femmie en Wim.

 

Erediensten

Na een periode waarin we alleen het geluid van de dienst opnamen is er nu met dank aan Jaap Schuurman en Jan Rietsema ook beeld. De dienst wordt een paar dagen van tevoren opgenomen. Jaap en nu Karl bedienen de camera en zetten alles klaar. De afgelopen keer waren er ook een aantal cantorijleden in de kerk om te zorgen voor de zang en taken in de dienst op zich te nemen. Tot 1 juni mogen er nog geen kerkgangers aanwezig zijn maar wel mensen met een taak in de dienst. Natuurlijk is de organist er ook. In deze coronatijd is ook hun bijdrage aan de dienst veranderd. Het feit dat de hele wereld mee kan luisteren verhoogt de druk.  telefoon

Het voorgaan in een lege kerk stelt de technici voor een moeilijke opgave want er is veel echo en een hol geluid. Als voorganger is het ook erg wennen. U hebt vast wel gezien dat ik het gemakkelijker vind naar de organist of de technicus te kijken dan naar de camera. Ik probeer me maar uw gezichten voor te stellen achter de camera. Femmie maakt het psalmenbord van tevoren klaar. Ike zorgt voor de mededelingen per email en voor in de kerkdienst. De diaconie stuurt collectedoelen.

Na afloop van de dienst gaat de opname van de camera en de opname van de geluidsinstallatie mee naar huis. Voorlopig is de geluidsopname een goede reserve voor het geval het geluid van de camera te slecht is, of er een deel van de dienst ontbreekt. Thuis zet Geleijn of Lieuwe de dienst in elkaar. De camera splitst de opname namelijk in 3 delen en die moeten weer aan elkaar gezet worden. Hier en daar moet er toch iets weg of tussen. Het is gelukkig niet meer zoveel werk dan toen er bij een geluidsopname plaatjes geplakt moesten worden. Wanneer de video klaar is, duurt het eerst even voor het programma er een geheel van heeft gemaakt.

 

  cameraVervolgens duurt het dan behoorlijk wat tijd voor deze video op YouTube gezet is, want het bestand is enorm groot. Dan kan de video met een ander programma bewerkt worden dat de beelden van het geluid splitst en klaar maakt om naar Jaap te verzenden. Jaap maakt dan usb-sticks klaar, die Aly van Heuveln naar mensen brengt die gewend zijn naar de dienst te luisteren. Dan kan ik u trots melden dat het ons als gemeente weer gelukt is een dienst klaar te hebben. Jan Rietsema zet hem voor u klaar op de website.

De ontwikkelingen staan niet stil. We bedenken steeds weer iets waardoor de dienst weer een beetje “normaler” wordt (beeld, psalmenbord, zangers) en steeds is het aan Jaap, Karl en Jan om weer een aanpassing te verzinnen. Gelukkig hebben ze veel geduld en zijn ze erg handig. De aankomende week wordt er door de kerkenraad vergaderd over hoe het verder gaat met de kerkdiensten. Door de kindernevendienstleiding wordt bekeken wat er mogelijk is voor de kinderen. De technici zoeken uit of de dienst op zondagmorgen kan worden opgenomen.

 

Pastoraat

Op bezoek gaan is nu niet mogelijk. Dat betekent dat ik mensen opbel. Als voorbereiding op het Groot (T)huisbezoek combineer ik het vaak met het uitproberen van videobellen via Zoom. Iemand ook kunnen zien en niet alleen horen praat ook gemakkelijker. Voorlopig verandert dit nog niet. Het thuis opzoeken van mensen wordt voor predikanten voorlopig nog afgeraden. Omdat er vaak kwetsbare mensen bezocht worden en omdat predikanten met al hun verschillende contacten een bron van besmetting kunnen worden.

Tot nu toe hebben zich nog geen situaties voorgedaan waarbij de crisis te groot was voor een telefonische oplossing. Mochten die zich voor doen dan zoeken we naar een oplossing. Zoals alle predikanten van de PKN heb ik een schriftelijke verklaring waarin staat dat ik een geestelijk verzorger ben. Dat maakt het voor mij mogelijk om in crisis-situaties mensen in het ziekenhuis te kunnen bezoeken, ook als er restricties zijn. De familie moet daarvoor wel een afspraak maken met het ziekenhuis. En ik mag alleen komen wanneer ik gezond ben. Vandaar dat ik voorzichtig ben met normale situaties zodat ik bij crisis-situaties beschikbaar kan zijn.

Kringwerk

Helaas geen Bijbelkring nu, en ook geen gewoon Groot Huisbezoek. Binnenkort geven de regels meer ruimte. Blijft het dilemma dat iedereen met klachten en iedereen die in een risicogroep valt, niet kan komen. Vandaar dat ik zoveel mogelijk mensen leer te Zoomen. Dan kan iedereen ook vanuit huis meedoen.

Kerk en Dorpen

Trefpunt ligt stil. Alle kinderen die daar normaalgesproken naar toe komen en ook de kinderen van de kinderkerk en kindernevendienst hebben een presentje gekregen zodat ze weten dat ze niet vergeten zijn. Binnenkort vergadert de leiding over wat er mogelijk is.

De 4 mei viering van Garrelsweer en Winneweer zou in de kerk zijn. Dat ging niet door maar er werd wel gebruik gemaakt van onze techniek. Jaap en Geleijn hebben gezorgd voor een video op ons YouTube kanaal. U hebt mij ook kunnen herkennen. Ik heb het voornemen goed in de gaten te houden waar de dorpen en de gemeente elkaar tot steun kunnen zijn.

Kerkenraad

Het moderamen vergadert elke week via Zoom en ook de kerkenraad gaat weer aan de slag. Er is veel te regelen en af te wegen met steeds weer veranderende maatregelen. En ook de gewone dingen gaan door. Er wordt daardoor veel extra werk verzet door alle ambtsdragers. Vergaderen via een scherm vond ik wennen maar tegelijk is het elke keer weer fijn de anderen weer te kunnen zien.

Vanaf 1 juni is er weer meer mogelijk als het om vergaderen gaat. Daar ben ik blij om. Vooral ook omdat er dan ook gelegenheid is om er niet alleen voor te zorgen hoe we alles overeind houden maar ook om weer naar de toekomst te kijken en de gemeente daar op voor te bereiden.

Het is dus een tijd van aanpassen en naar oplossingen zoeken. Vaak met het gevoel dat het behelpen is, maar altijd met het gevoel dat we samen er het beste van maken.

Ds. Christel Minnaard