Bannerpkngww2

Bijlage 1: Plattegrond:

corona indeling 

 

 

Bijlage 2:

Samenvatting

CORONA MAATREGELINGEN VOOR DE  KERK

Beste gemeenteleden.

Het is de bedoeling om  op dankdag weer naar de kerk in Wirdum te gaan.  Wel onder strikte voorwaarden, die de overheid RIVM aan ons stelt. De kerkgang moet veilig en “coronaproof” zijn. Het gaat allemaal om onze eigen gezondheid. Er is een tijdelijke werkgroep, ingesteld door de kerkenraad,  om dit te begeleiden. De werkgroep heeft voor u een aantal voorwaarden op papier gezet om het kerkbezoek weer mogelijk te maken. Zie hier onder.

 1. Op het kerkplein en bij de ingang van de kerk wordt gepaste afstand, anderhalve meter, gehouden. Tussen kerkgangers dient anderhalve meter gewaarborgd te worden. Voorkom filevorming.
 2. Draag een mondkapje totdat u op uw plek zit.
 3. Bij binnenkomst in de hal desinfecteert u uw handen. Misschien ten overvloede: bij verkoudheidsklachten en koorts blijft u thuis.
 4. Geen gebruik van garderobe. Jas mee in de kerk.
 5. Per huishouding kunt u plaats nemen op de achterste banken. Verder kunt u op een stoel plaatsnemen die bij uw situatie past. Op de voorste rij van de herenbanken gaat u niet  zitten.
 6. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. We gebruiken het hele kerkgebouw, er zijn 26 corona veilige plaatsen voorhanden. (De banken bieden plaats aan huisgenoten tot 5 personen en de stoelen zijn paarsgewijs of enkel opgesteld.)
 7. Bij het plaats nemen volgt u a.u.b. de aanwijzingen van een coördinator op.
 8. Het plaatsnemen gaat bij voorkeur van voor naar achter.
 9. Aanwijzingen voor wel of niet meezingen worden ter plekke gegeven.
 10. Er wordt niet gecollecteerd, u kunt uw gift voor kerk en diaconie overmaken.
 11. Het bezoek aan het toilet moet tot een minimum beperkt worden. U wordt verzocht om na afloop zelf de contactpunten te ontsmetten.
 12. Na afloop van de dienst wordt de kerk rij voor rij verlaten, dit om filevorming te voorkomen. De coördinator/ouderling van dienst geeft aanwijzingen.
 13. Op het kerkplein houdt u weer de anderhalve meter in acht.

 

ACTIVITEITEN IN DE KERK VAN WIRDUM

Zoals bekend is er een nieuw plaatselijk bestuur gevormd voor de kerk van Wirdum die van de stichting Groninger kerken is.

Dit jong bestuur zit vol met plannen om het kerkgebouw nog meer op de “kaart” te zetten.

Omdat de stichting Groninger kerken 50 jaar bestaat is de kerk alle dagen open. En wordt redelijk bezocht. 

kaarsenstanderkleur

 

We hebben ook een kaarsenstander in de kerk geplaatst met kaarsen om iemand te gedenken of zomaar een moment de rust te vinden. Hier wordt veel gebruik van gemaakt.

Op dit moment zijn we bezig met een subsidie aanvraag voor de toegangspaden. Om die beter geschikt te maken voor rolstoelgebruikers.

Ook zijn er plannen om de keuken op te knappen. We houden u op de hoogte.

Er zijn veel activiteiten in de kerk naast de erediensten. Binnen kort is de kerk open voor de landelijke open monumentendag.

Plaatselijk bestuur kerk Wirdum