Bannerpkngww2

PASTORAAL bezoek in de 1,5 m kerk.

 

Bezoek aan huis is behalve in crisissituaties nog niet mogelijk.

Maar er zijn wel andere mogelijkheden.

Achter de kerk in de kerkenraadskamer is een zithoek ingericht waar ik u op ruim 1,5 meter kan ontvangen.

ontmoetruimte

Mocht u toch liever opgebeld willen worden, kan dat ook. Leida Heersema zal u opbellen om een afspraak te maken en dan vragen of u naar de kerk komt of liever gebeld wil worden.

Op het afgesproken tijdstip komt u dan naar de kerk. Tenminste als u geen verkoudheidsklachten hebt. In dat geval laat u het mij en niet Leida weten. Als u aangegeven hebt liever niet naar de kerk te komen bel ik u op het afgesproken tijdstip op en bekijken we dan of we verdergaan via ZOOM of het bij de telefoon houden.

Bezoek in het ziekenhuis is mogelijk als u dit van tevoren overlegt met de verpleging. Als Geestelijk verzorger val ik niet onder de beperking op het bezoek. Maar het ziekenhuis wil wel van tevoren weten dat ik kom.

In verpleeghuizen heb ik nog geen toegang. Bezoek aan u zal nog telefonisch moeten gebeuren.

Houdt u mij of Aly op de hoogte als dit verandert     

 

VAKANTIE VAN UW PREDIKANT

Tijdens de grote vakantie (6-7-2020 tot en met 14-8-2020) ben ik vrij.

Dit wil zeggen dat mijn reguliere werkzaamheden stilliggen. Voor zaken die niet kunnen wachten tot na de vakantie ben ik beschikbaar.

Behalve op de dagen dat wij op vakantie zijn. De wijkouderlingen en de scriba weten mij te bereiken. Belt u hen wanneer u mij dringend nodig hebt.

Wens ik u een goede vakantie of een goede zomer toe

                                                                                                                                 Ds.Christel Minnaard