Bannerpkngww2

ALVAST VOOR IN DE AGENDA: Datums Groot huisbezoeken.

 

Graag nodigen we iedereen uit voor ons ‘Groot Huisbezoek’.

Maandag 20 april om 19.30 uur in de kerk van Wirdum.

Woensdag 22 april om 19.30 uur in de zaal achter de kerk in Garrelsweer.

Het thema van de PKN is: ‘Een goed verhaal’.

In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Het goede verhaal van God en mensen is een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst maar ook in gespreksgroepen, tijdens de kinderBijbelWeek, Trefpunt, bezoekwerk en op allerlei andere plekken zijn we bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat namelijk niet koud, maar brengt in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor zichzelf, maar deel je graag met anderen.

Iedereen van harte welkom op één van deze avonden.

Graag tot ziens!

Piet Ketting, Nico Schutter en Karla Woldhuis.

 

40dagengw0220

Pasen lijkt nog ver weg maar de 40 dagentijd is aanstaande en begint deze maand op 26 februari. In de volgende groeiwijzer vindt u meer informatie over de zeven 40 dagentijd collectes die van zondag 1 maart tot en met Eerste Paasdag op 12 april gehouden worden.

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen. Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt, alles wat ons somber maakt.

De veertigdagentijdkalender 2020 daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen. ´Sta op´ is de rode draad door alle dagen. De kalender biedt tevens nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door te vasten van snoep, sociale media of vlees.

U kunt de kalender gratis bestellen op:

https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender