Bannerpkngww2

EEN VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING PLATFORM KERK EN AARDBEVING

                                                                                         Kantens, 15 april, 2021.

Beste mensen, belangstellenden,

In mijn vorig verslag, alweer zo’n drie maanden geleden, deed ik een uiteenzetting over de plannen en een samenvatting van het huishoudelijk regelement van de Stichting Platform Kerk en Aardbeving.

Deze afgelopen maanden zijn wij, St. PKA, meerdere keren bij elkaar geweest en hiervan wilde ik jullie op de hoogte stellen. Wederom in een samenvatting.

Het Platform Kerk & Aardbeving (PKA) bestaat uit twee werkgroepen. PKA-kerken en PKA-geestelijke verzorging en samenleving. Beide werkgroepen hebben een betaalde kracht. Voor PKA-kerken is dat Liebrecht Hellinga. Voor PKA-geestelijke verzorging en samenleving is dat Jako Jellema. Beiden zijn elk 8 uur in de week vrijgesteld en worden daarvoor betaald door St. PKA. Liebrecht Hellinga is actief als Contactpersoon Kerken. Jako Jellema maakt namens PKA deel uit van het Groninger Gasberaad.

Het PKA is momenteel bezig met de voorbereiding van de jaarlijkse ‘Groninger Zondag’. Sinds enkele jaren wordt er op een zogenoemde ‘Groninger Zondag’ landelijk aandacht gevraagd voor Groningen en de Groningers, vanwege de gevolgen van de gaswinning. Naast de vraag om gebed, zal er tijdens de Groninger Zondag aandacht zijn voor een collecte. Het doel van die collecte betreft een actie die de PKA zal organiseren ten bate van de Groningers. Op deze manier willen wij leden van de PKA alle bewoners een hart onder de riem steken. In de eerstvolgende nieuwsbrief zal daar aandacht aan worden geschonken. 

Voor deze Groninger Zondag, d.d. 27 juni a.s., zullen alle landelijke kerkelijke denominaties en voor zover als mogelijk elke kerkelijke gemeente in Groningen, worden uitgenodigd om mee te doen.

Voor de aankondiging van de Groninger Zondag zullen wij een mailing ontvangen, zodat we op tijd op de hoogte gebracht zijn.

Hopelijk heb ik ook deze keer een indruk gegeven van de werkzaamheden van de PKA. Voor nadere informatie kan ook de website van de PKA worden bekeken; www,kerkenaardbeving.nl, daarnaast is er ook de website van de Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied Groningen (GVA). Dit GVA komt voort uit PKA en inmiddels is dit een zelfstandige organisatie, die wel nou samenwerkt met de PKA voor het zelfde doel.

Als bijlage stuur ik jullie een recente nieuwsmail van Liebrecht Hellinga.

Tot zover mijn verslag,

Met hartelijke groeten,

Rinie Meihuizen,

Kerkhofsweg 27,

9995 PL Kantens.

  1. Om een goed beeld te krijgen hoe divers wij verbonden zijn als kerken volgt hier een lijst met namen:

Harmen Jansen, Predikant PKN Winsum (voorzitter)

Christiaan Kanis, Predikant Gkv Loppersum-Westeremden (notulist/penningmeester)

Liebrecht Hellinga, Predikant Baptisten Gemeente Winschoten

Marco Roepers, Predikant PKN Loppersum

Nellie Hamersma-Smit, Pastor Bisdom Groningen/Leeuwarden

Rinie Meihuizen, Emeritus Predikant

                              voormalig Doopsgezind Samenwerkingsverband NW Groningen

Greta Huis, Voorganger Vrijzinning Protestantse gemeente provincie Groningen

Wiebrand van Weerden, lid Waardevolleven gemeente Loppersum (penningmeester)

Reint Wobbes, lid Hervormde gemeente Huizinge

Jan van Asselt, lid Kloostergemeente Ten Boer (secretaris)

Jako Jellema, lid Evangelische Gemeente ‘Immanuel’ Winschoten

Jolanda Tuma, lid

Ate Kuipers, lid.

Dan volgt hier nu een schrijven van Liebrecht Hellinga; 

SAMENLEVINGSPASTORAAT – MAG IK JE EVEN SPREKEN?

Beste collega pastores, predikanten en kerkelijk werkers.

Zo maar een ervaring uit mijn pastorale praktijk:        

“Mag ik je binnenkort even spreken?” Zo e-mailde een echtpaar van onze gemeente mij. Vrij snel daarop zocht ik telefonisch contact met hen. Gaandeweg het gesprek kwam er een onverwacht onderwerp ter sprake. Het echtpaar had te maken met lastige procedures, omdat hun woning levensgevaarlijk beschadigd bleek. Ik wist niet dat zij daar mee te maken hadden en ik wist al helemaal niet dat zij in moeilijke procedures verwikkeld waren.

Wat zorgelijker was dan de procedures, waren de gevolgen voor hun gezondheid. Beiden zijn niet meer de jongsten en hebben inmiddels te maken met lichamelijke zorgen. Maar door de procedures worstelen zij ook met geestelijke zorgen. Het bleek een ingewikkelde samenloop van verschillende vraagstukken.

“Mag ik je even spreken?” Op die manier wordt er op ons als pastores soms een beroep gedaan. Op die manier zoeken wij soms ook contact met mensen in onze gemeenschap of de plaatsen waar we werken. Soms hebben we een beeld van de omstandigheden van de ander. soms staan we voor onverwachte situaties.

Mensen worden meestal bij verrassing geconfronteerd met de gevolgen van de gaswinning.

Heb je hier ervaring mee? Hoe ga je hiermee om?

Als Contactpersoon Kerken namens het PKA (Platform Kerk & Aardbeving) en GVA (Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied Groningen) ben ik bezig om een netwerk op te bouwen van pastores van alle kerkelijke denominaties in onze regio. Als netwerk van pastores en geestelijk verzorgers kunnen we elkaar inspireren, motiveren en ondersteunen, op welke manier om te zien naar elkaar in onze dorpen, in onze kerken, met bijzondere aandacht voor de gevolgen van de gaswinning.

Wat zijn jouw ervaringen met aardbevingsproblematiek in de pastorale praktijk? Of heb je misschien zelf vragen? Het is mogelijk om ervaringen met elkaar te delen. Sinds kort is een Facebookpagina Platform Kerk & Aardbeving  gestart, waar ik je van harte voor wil uitnodigen. Je kunt je hiervoor aanmelden. Ook zou ik het prettig vinden om persoonlijk (nader) kennis met je te maken middels een telefoongesprek of een ontmoeting.

Om alvast een voorzetje te geven stuur ik je bij deze een link naar een YouTube filmpje, waarin ik mij kort voorstel als Contactpersoon Kerken.

Jullie van harte gezondheid, vrede en hoop wensende,

Met vriendelijke groet,

Liebrecht Hellinga,

Contactpersoon Kerken GVA

06-38306334

www.gvagroningen.nl  of  www.kerkenaardbeving.nl