Bannerpkngww1

VAN DE DIACONIE

STAMPPOT BUFFET project diaconie Het duurt nog even, maar wij attenderen u en jullie vast op de volgende actie voor het project van de diaconie:
Het jaarlijkse stamppotbuffet met allerlei heerlijke, zelfgemaakte stamppotten op:
VRIJDAG 15 FEBRUARI 2019 om 18:00 uur in de zalen achter de kerk in Garrelsweer.
In de Groeiwijzer van februari meer informatie hierover.
Wilt u bijdragen door het maken van een lekkere stamppot, geef dit dan voor 15 januari 2019 door aan Yvonne of Annemijn.

Bijzondere collectes december
Kerst is het feest van licht. Jezus' geboorte maakte Gods licht zichtbaar.
We delen Zijn licht met elkaar en geven het door.
Ook aan kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een warm hart en een sterke schouder.
Doe mee met de kerstcampagne van Kerk in Actie en geef zo licht door aan kinderen in Zuid-Afrika, Colombia, Oekraïne, Myanmar en Syrië en Libanon, zodat zij weer kunnen stralen.

1e Adventszondag - Licht voor kinderen in gewelddadige wijken van Zuid-Afrika Zondag 2 december Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze geven huiswerkbegeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding af te maken. Ook bieden ze bijbelonderwijs en helpen ze bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

2e Adventszondag - Licht voor werkende kinderen in Colombia Zondag 9 december Als je door de sloppenwijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen Colombiaanse kinderen moeten werken. Ze doen zwaar, gevaarlijk werk en maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een donkere omgeving met veel geweld en drugsgebruik. Via een lokale partnerorganisatie biedt Kerk in Actie wekelijks ondersteuning aan kinderen en tienermoeders. Een aantal kansarme jongeren kunnen zelfs een professionele koksopleiding volgen. De bevlogen medewerkers maken hun zware bestaan een stuk lichter. Zij vergroten de weerbaarheid van deze kinderen en hun toekomstkansen.

3e Adventszondag - Licht voor weeskinderen in Oekraïne Zondag 16 december Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten. Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs had moeite met de minimale voorzieningen voor de kinderen: het eten was ongezond, de medische zorg was slecht en het personeel was onverschillig ten opzichte van de kinderen. Via het project School van onze Dromen willen we deze kinderen een hoopvolle toekomst geven. De personeelsleden leren hoe ze een liefdevol kunnen omgaan met de kinderen en hun sociale problemen en gedragsproblemen en het gebouw wordt opgeknapt tot een veilige, schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen.

4e Adventszondag - Licht voor vluchtelingenkinderen in Myanmar Zondag 23 december In het noordoosten van Myanmar zijn ruim vierduizend Kachin, een christelijke minderheid, op de vlucht geslagen. Hun dorpen zijn in brand gestoken en er zijn gevechten tussen het leger en christelijke rebellen. Daarmee komt hun aantal op 120.000 gevluchte Kachin. Duizenden vluchtelingen zitten klem in de jungle. Ze hebben geen medicijnen en voedsel. Veel van hen zijn gehandicapten, vrouwen en kinderen. Jongeren zien geen toekomst en grijpen naar drugs. Kerk in Actie wil deze kwetsbare groepen ondersteunen en hen een lichtpuntje geven in deze donkere situatie. Doet u mee?

Kerst - Licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon Dinsdag 25 december De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in voornamelijk in buurlanden als Turkije. Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen. 

Bijzondere collectes januari

Zondag 27 januari WereldLepraDag De Leprastichting zet zich in voor een wereld waarin lepra niet langer levens verwoest.

Dit doet zij op verschillende manieren, waaronder: Voorlichting: zodat mensen meer leren over de ziekte en om vooroordelen tegen te gaan; Training: zodat gezondheidsmedewerkers snel de juiste diagnose kunnen stellen en kunnen beginnen met de behandeling; Revalidatie: zorgen voor hersteloperaties, beenprotheses, orthopedische schoenen, rolstoelen en andere hulpmiddelen, ongeacht de oorzaak van de handicap; Onderwijs voor kinderen uit lepradorpen: hun ouders zijn vaak te arm om schoolgeld te kunnen betalen; Beroepstraining: zodat mensen die door lepra hun oude beroep niet meer kunnen uitoefenen, op een nieuwe manier inkomen kunnen genereren; Wetenschappelijk onderzoek: samen met wetenschappers over de hele wereld onderzoek ontwikkelen dat in de dagelijkse praktijk van leprabestrijding toegepast kan worden. 

Helpt u mee om van deze collectes een succes te maken? Hartelijk dank!