Bannerpkngww1

VAN DE DIACONIE

Project Diaconie 2018-2019 Weeshuis in Thailand
De dochter van de familie Clements werkt in een weeshuis in Thailand. Er is daar altijd behoefte aan eten, drinken, kleding, medicijnen, vervoer en schoolspullen. De opbrengst van het project gaat rechtstreeks naar het tehuis en wordt volledig gebruikt voor de aanschaf van bovengenoemde artikelen.  In de volgende groeiwijzer volgt uitgebreide informatie over dit tehuis en de verdere invulling van het project. De eerste actie is reeds geweest:

De Bolchrysantenactie
8 september vond de bolchrysantenactie plaats. Onder een stralend zonnetje togen de chauffeurs en enkele lopers naar Usquert om de wagens vol te laden met mooie, volle bolchrysanten in allerlei kleuren. Na een kop koffie met koek achter de kerk, kon het lopen beginnen. En wat een succes was het! De een na de andere wagen was binnen no-time leeg. Voordat de routes volledig gelopen waren, waren alle planten al uitverkocht! Hierna  kon er genoten worden van een kop soep met broodjes. De bolchrysantenactie heeft geresulteerd in de prachtige opbrengst van € 641,66.

Dames van de catering, chauffeurs, lopers en natuurlijk kopers:  Enorm bedankt voor jullie inzet!

 

Bijzondere collectes oktober

Zondag 7 oktober 2018 Israëlzondag

Het gesprek gaat altijd door
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël. Op landelijk niveau zijn er contacten met Joods Nederland en komen thema’s als antisemitisme ter sprake. Om plaatselijke gemeenten te stimuleren om deel te nemen aan het gesprek met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk inspiratiematerialen, vinden er ontmoetings- en netwerkdagen plaats en verschijnt het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg dat theologische bezinning en informatie combineert. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk. Opdat het gesprek met en over Israël nooit op zal houden.

 

Zondag 14 oktober 2018 Werelddiaconaat

Leven van vis en ecotoerisme in Nepal
De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt in en ecotoerisme rond het Syarpumeer te stimuleren. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, het uitzetten van (water)fiets- en boottochten en het creëren van picknick- en overnachtings-mogelijkheden. Ook helpt UMN gezinnen bij het verbouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij stijgende inkomsten het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met deze Wereldvoedseldagcollecte ondersteunt u dit vernieuwende project!

 

Zondag 28 oktober 2018 Werelddiaconaat

De kerk als goede buur
In Oekraïne heerst grote armoede, veroorzaakt door de economische crisis en het militaire conflict in het oosten van het land. Veel gezinnen moeten rondkomen van minder dan €50 per maand. Een sociaal vangnet ontbreekt en door corruptie en bureaucratie is er weinig vertrouwen in de staat. Mensen hebben daarentegen veel vertrouwen in de kerk. Met het project ‘De Goede Buur’ stimuleert en helpt de Lviv Education Foundation (LEF) lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien, zoals een zomerkamp voor kinderen uit arme gezinnen. LEF werkt vooral samen met jonge predikanten en gemeenteleden, omdat de jonge generatie enthousiast is en gelooft in verandering. De opbrengst van deze Hervormingsdagcollecte wordt gebruikt om 120 vrijwilligers van acht lokale kerken die zoeken naar vernieuwing te begeleiden om sociale initiatieven op te zetten.

Helpt u mee om van deze collectes een succes te maken?

Hartelijk dank!