Bannerpkngww1

VAN DE DIACONIE
In de maand juni houden we 2 doorzendcollectes, zie informatie hieronder

Zondag 10 juni, Heilig Avondmaal, Bijenhouden biedt jongeren toekomst
Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie  brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren.
Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum arbara Ford en andere werelddiaconale projecten. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat juni.

Zondag 17 juni, Inloophuis als ontmoetingsplek
In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor hen is een inloophuis een ontmoetingsplek om even op adem te komen en waar aandacht is voor ieders eigen verhaal. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd. Daarnaast steunt Kerk in Actie ook het DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen.
Met de de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals inloophuizen, een plek waar mensen gezien en gehoord worden. Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA -0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte diaconaat juni.

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

 

BINGO AVOND, VOOR HET GOEDE DOEL!

Zaterdag avond 9 Juni  is er familie bingo in het dorpshuis, te Garrelsweer.
De bingo wordt georganiseer door de kerk van onze dorpen en is voor een goed doel, Stichting TRUD. Deze stichting zet zich in voor de  arme bevolkingsgroepen in Oost –Bulgarije.  Zij verleent concrete humanitaire hulp  en werkt hierbij samen met lokale partners.
De avond is toegankelijk voor iedereen uit onze mooie dorpen en er zijn natuurlijk mooie prijzen te verdienen. Dus houd de agenda vrij en kom allen! 

Wat:            Familie Bingo
Waar:          Dorpshuis Garrelsweer
Wanneer:     Zaterdag 9 juni om 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.
Kosten:        2 euro voor 1 bingokaart;
3 euro voor 2 bingokaarten;
5 euro voor 5 bingokaarten.