Bannerpkngww1

Van de Diaconie

Bolchrysantenactie 2017
Het is nog volop zomer  maar wij willen u alvast wijzen op de jaarlijkse bolchrysanten actie. Deze zal  gehouden worden op Zaterdag  16 september.
Ook dit jaar zal de opbrengst  bestemd zijn voor ons nieuw jaar project, welke dit zal zijn zult u in de volgende groeiwijzer lezen . We hebben dit jaar weer een aantal mooie planten besteld die we de Zaterdag ochtend aan de man gaan brengen de prijzen dit jaar zijn: 1 voor 6,50 en 2 voor12 euro. We hopen weer op een mooie opbrengst.  Ook dit jaar  kan deze actie niet zonder zijn vrijwilligers  dus houdt uw agenda zo mogelijk vrij.
Tot ziens!

Zusters en broeders, om gestalte te geven aan het begrip geen woorden maar daden willen wij het volgende aan u voorstellen.

HULP NODIG?
Mocht u door omstandigheden, bv ziekte of ouderdom, gewone dagelijkse dingen zelf niet meer kunnen doen dan kunt u dit doorgeven aan de diaconie. Denk hierbij aan werkzaamheden in de tuin, boodschappen doen, vervoer naar dokter of ziekenhuis. Maar het kan ook zijn dat u het fijn vindt als er eens iemand een kopje koffie komt drinken of met u gaat wandelen.

HULP VERLENEN!
Mocht u door omstandigheden niet weten wat u met uw tijd en energie moet doen geef dat dan door aan de diaconie. Wij gaan proberen om de hulpvragers en de hulpverleners met elkaar in contact te brengen.
Omzien naar uw naaste betekent niet alleen uw naaste geloofsgenoot maar ook de medemens in uw omgeving. Kent u iemand die hulp kan gebruiken omdat hij/zij het zelf niet meer kan, geef het door.

Gedicht

Mensen in uw dienst

U roept mensen in uw dienst
beweegt mensen tot mededogen,
vraagt ons om het spoor
te volgen van Jezus uw kind –
een weg van ontferming en vrede,
een reis van Genesis naar Openbaring,
een tocht van chaos naar mensenland,
minste met de minsten,
broeder en zuster van hen
die lijden en verschopt worden.

Stuur ons op weg
om recht te doen en lief te hebben,
zodat ééns onze wereld en wij
allen samen zullen staan in
het volle licht van uw gerechtigheid.

Tekst: Jurjen Beumer
Uit: Medemens, p.33

Met vriendelijke groet,
uw diaconie