Bannerpkngww1

VAN DE DIACONIE

Zoals reeds aangekondigd organiseert de diaconie op vrijdag 15 februari een uitgebreid stamppotbuffet met een vijftal stamppotten in de zalen achter de kerk in Garrelsweer.
Kortom, voor iedereen is er wel iets lekkers bij!
Tijdens deze avond vertellen wij u meer over het project ‘Weeshuis in Thailand’ waar de diaconie dit seizoen de bijzondere acties voor houdt. 

Bijzondere collectes februari

Zondag 3 februari  2019 - Werelddiaconaat ( Bangladesh)
In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Collecteer mee om Bengalen veilig te laten wonen! Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen. We bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en bieden direct noodhulp na overstromingen.

Zondag 10 februari 2019 - Noodhulp (Ethiopië)
Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog. Gezinnen komen in grote nood: water en voedselvoorraden raken op, vee sterft. De strijd om te overleven wordt steeds zwaarder. Samen met de Ethiopische kerk helpen we boerengezinnen om ook in extreme tijden van droogte te overleven. We verstrekken zaden van droogtebestendige gewassen, stimuleren mensen te handelen in bijvoorbeeld zeep of snacks voor extra inkomsten, leggen waterbronnen aan en gaan met houtbesparende oventjes houtkap tegen om te voorkomen dat vruchtbare grond wegspoelt. Collecteer mee, zodat 3.500 gezinnen het komend jaar voldoende voedsel en drinkwater hebben om droogte te overleven.

Helpt u mee om van deze collectes een succes te maken?

Hartelijk dank!

 Met vriendelijke groet! 

 

Annemijn