Bannerpkngww1

VAN DE DIACONIE

Bolchrysanten actie 2017:
Zaterdag 16 September was het weer zover, de jaarlijkse bolchrysanten actie van de diaconie. Waren het  voorgaande jaar nog haast zomerse temperaturen , dit jaar was het dat toch echts herfst. Ondanks het natte weer werd er dit jaar goed verkocht. We willen al de vrijwilligers dan ook van harte danken voor een ieders hulp! 
De opbrengst bestemd voor stichting THUD bedraagt:€ 629,-
Iedereen bedankt!

Bijzondere collectes in de komende periode:

5 November:( Najaarszendingsweek) Theologie doceren in China
In augustus 2013 is Tjeerd de Boer door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong (China), samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier. Tjeerd geeft er les aan het Luthers Theologisch Seminarie. Dit seminarie leidt studenten op tot predikant of theologiedocent en rust daarnaast leken toe. Momenteel studeren er ruim 560 studenten. Zij komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen als Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië. Door in Hong Kong een goede theologieopleiding aan te bieden, hoeven deze studenten niet naar het Westen en kunnen ze enigszins betaalbaar verder studeren binnen hun eigen Aziatische context.

12 November (Binnenlands Diaconaat) Op de Bres voor vluchtelingen Kinderen in Nederland
Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben geen eigen kamer, zien dagelijks verdrietige en gespannen volwassenen om zich heen, moeten regelmatig verhuizen en leven voortdurend in onzekerheid of ze mogen blijven. Zij hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voor ze naar Nederland kwamen en krijgen in een asielzoekerscentrum nog eens veel te verwerken. Kerk in Actie staat samen met andere organisaties op de bres voor deze kinderen. Zo maakt Kerk in Actie vrolijke vakantieweken voor vluchtelingkinderen, recreatieve en sportactiviteiten in asielzoekerscentra en individuele rechtshulp of juridische bijstand mogelijk. Collecteer mee, om het dagelijks leven van vluchtelingkinderen kleur te geven en voor hun rechten op te komen.

Collectie 10 December: Pastoraat, Daar zijn waar de schipper is
Binnenvaartpredikanten Dirk Meijvogel en Louis Krüger vormen samen met tientallen vrijwilligers het pastoraal team voor 450 schippersfamilies die varen op de waterwegen van West-Europa. Voor deze varende gezinnen zijn er havenkerken en innenvaartpredikanten. Binnenvaartpredikanten willen daar zijn waar de schipper is: in crisissituaties, bij  ziekte, financiële zorgen, maar ook bij  vragen over geloofsopvoeding en relatieproblematiek. De vrijwilligers hebben 
veel contact met de predikanten en kunnen signalen uit de schipperswereld snel doorgeven. De predikanten bezoeken de schippers op hun schepen. 
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor bijzondere vormen van pastoraat aan mensen die zich buiten het bereik van de plaatselijke gemeente bevinden, zoals pastoraat aan schippers maar ook bij voorbeeld luchthavenpastoraat. 

Viering Heilig Avondmaal zondag 5 November 
Zondag 5 november willen we weer gezamenlijk de maaltijd van de Heer vieren. Tijdens de dienst zal Ds de Boer voorgaan.  We hopen op een goede viering samen. De dienst zal 9:30 plaats vinden in Garrelsweer.


Versterk uw lijdend Lichaam
O Heer, wil troosten hen die lijden,
zoals een moeder troost haar kind.
Wilt U die treuren weer verblijden,
O God die ons beschermt, bemint.

O Heer, bevrijd die zijn onschuldig
gevangen, leid hen uit het nauw.
U bent genadig en geduldig,
groot is uw goedheid en uw trouw.

O God, verhoor ons en versterk
uw lijdend Lichaam, Christus’ Kerk.

Wees God een steun voor hen die vallen
en die gebukt gaan, geef hen kracht.
Breng eens weer thuis uw duizendtallen.
Aan U is, Koning, alle macht.

Themalied bij de Kerk in Actie-campagne
Versterk de kerk in het Midden-Oosten

Met vriendelijke groet,
Uw Diaconie.