Afdrukken
Hits: 2654

Kerkbalans 2018, het eindresultaat

Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegewerkt en bijgedragen aan de actie Kerkbalans.
De toegezegde bijdragen voor 2018 zijn ca € 500,- hoger dan van kerkbalans-2017.
Deze verhoging komt doordat het aantal toezeggers gestegen is van 125 naar 128.
Met dankbaarheid mogen we vaststellen dat de inkomsten uit levend geld dit jaar dus iets hoger lijken uit te vallen dan is begroot.
U beseft natuurlijk hoe belangrijk deze inkomsten voor de uitvoering van het werk van de plaatselijke kerk zijn. Niet alleen stelt het ons in staat de salarissen te betalen, gebouwonderhoud te plegen en de energierekening te voldoen. Ook kunnen wij op basis van dit resultaat onze komende activiteiten (organisatie en gebouwen) daarop afstellen.
Dank zij u kunnen wij een plek van inspiratie zijn én blijven!

Collectebonnen
Met ingang van heden heeft het College van Kerkrentmeesters in haar vergadering van 20-2-2018 besloten om geen nieuwe collectebonnen meer uit te geven. Dit besluit is unaniem genomen. Collectebonnen die bij u thuis aanwezig zijn, kunt u gewoon gebruiken danwel op maken.
Het College ziet af van nieuw aan te schaffen collectebonnen, daar de aanschaf niet kosteloos is.  De oude bonnen met een onjuiste opschrift worden niet meer in roulatie gebracht.
De kerkrentmeesters