Bannerpkngww1

Gegevens                                                    

L. de Wit-Kiel
Kerkeweg 29
9917 PG Wirdum
Telf. 06 25063133
Functie: Jeugdouderling

J vd Veen
Stadsweg 104
9918 PS Garrelsweer
Telf. 0596571503
Functie:Scriba 

F vd Veen-Heida
Stadsweg 104
9918 PS Garrelsweer
Telf. 0596571503
Functie:Ouderling

A. v. Heuveln-Huzeling
Stadsweg 28
9918 PN Garrelsweer
Telf. 0596572289
Functie:Ouderling met bijzondere opdracht

I. Postma-Trenning
Stadsweg 16
9918 PN Garrelsweer
Telf. 0596572215
Functie:Ouderling

F. Reitsema
Rijksweg 25
9917 PT Wirdum
Telf. 0596572199
Functie:Voorzitter