Bannerpkngww1

VAN DE KERKENRAAD    

De kerkenraad heeft vergaderd op 21 maart.

Ontwikkelingen nieuwe voorganger:

Alle nodige verklaringen zijn binnen. De kerkenraad heeft kennis gemaakt met de predikantskandidaat en heeft dit als goed en positief ervaren.

De kerkenraad besluit het beroepingsadvies van de beroepingscommissie over te nemen. Hiermee is de kandidaatstelling vastgesteld. De kerkenraad besluit de kandidaat op de gemeenteavond van 10 april aan de gemeente voor te stellen. In de dienst van zondag 31 maart zal de kandidaatstelling en naam, aan de gemeente bekend gemaakt worden.

Het werkplan voor de nieuwe predikant wordt besproken.

De kerkenraad besluit, rekening houdend met de solvabiliteitsverklaring van het classicale college voor de behandeling van beheerszaken, waarin wordt uitgegaan van een 35% predikantsbezetting van de gemeente, tot wijziging normbezetting. De normbezetting was 33%, deze wijziging is ingediend.

De revitaliseringsubsidie is voor een groot gedeelte ontvangen en is overgemaakt naar

‘het Platform Kerk en Aardbeving’ ter ondersteuning van hun werk. De rest van de subsidie wordt ontvangen, wanneer er een definitief plan van aanpak is.

De lijst met voordrachten wordt samengesteld, er zijn 32 briefjes ingeleverd.

De voorgedragen personen zullen worden gevraagd en we hopen dat de vacatures weer worden opgevuld.

De agenda voor de Gemeenteavond op 10 april wordt vastgesteld.

We vinden het fijn te melden dat Jan Rietsema onze nieuwe webmaster wordt.

Elsa Postma gaat hem helpen met de vormgeving.

Een mooi bericht, Marjelle Schutter heeft aangeven openbare belijdenis te willen doen, dit zal gebeuren in de dienst op zondag 28 april in Appingedam. Voorafgaand is er nog een gesprek met afgevaardigden van de verschillende kerkenraden en de predikanten die de dienst leiden.

De volgende kerkenraadsvergadering is maandag 13 mei.

Een hartelijke groet, Ike Postma.