Bannerpkngww1

VAN DE KERKENRAAD    

De kerkenraad heeft vergaderd op 13 mei.

Het nieuwe moderamen ziet er als volgt uit:

Voorzitter Nico Schutter, scriba Ike Postma, alg. adj. Annemijn Dijkema en Karla Woldhuis als 4e lid van het moderamen.

De verbintenisdienst is gepland op 23 juni om 14.00 uur in Garrelsweer. In deze dienst zal ds. Christel Minnaard door ds. Bep Spijker verbonden worden aan onze gemeente.

De doop voor hun zoontjes is aangevraagd door Annemijn Dijkema en Janine Waker-Woldhuis. Janine heeft aangegeven in deze dienst ook belijdenis van haar geloof te willen doen.

Deze mooie gebeurtenissen zijn gepland in dienst van zondag 30 juni om 11.00 uur.

Ds. Christel Minnaard zal voorgaan in deze dienst.

Ds. Bep Spijker heeft per 1 aug. de huur van de pastorie opgezegd. Wat er precies met de pastorie gaat gebeuren is nog niet bekend.

De verbouwing van de consistorie tot werkkamer voor onze nieuwe predikant is in volle gang.

Er zal een geluidswerende wand geplaatst worden, ook krijgt de kamer een nieuw en fris kleurtje.

De werktijden van ds. Cristel Minnaard zijn als volgt ingedeeld:

Vaste werktijden:

Dinsdag: 12:30 - 18:30 en 19:30 - 21:30.

Donderdag: 9:30 - 15:30

Flexibele werktijden: 2 avonden (20:00-22:00) of een ochtend (9:30-13:30)

Wanneer dominee in haar werkkamer is wappert de PKN-vlag. Er komt een brievenbus en een bel. En er komt een prikbord bij het raam waarop naast andere mededelingen ook vermeld staat wanneer ze aanwezig zal zijn. In de schoolvakanties zal ze alleen voor crisisgevallen beschikbaar zijn.

Noteert u al vast de datum 25 september als gemeenteavond. Op deze avond willen we samen bespreken hoe we de toekomst met onze nieuwe predikant het beste kunnen invullen. Wat verwachten we van elkaar en hoe kunnen we dat het beste invullen.

OPROEP!!

We willen graag het bestaande bezoekteam uitbreiden met mannen en vrouwen van alle leeftijden om zo ook in de toekomst de ouderen en eenzamen met enige regelmaat te kunnen blijven bezoeken.

U kunt zich opgeven bij uw wijkouderling of bij mij.

De volgende kerkenraadsvergadering is op 26 juni.

Een hartelijke groet,

Ike Postma.