Bannerpkngww1

VAN DE VOORZITTER

Volgens mij hebben we op een waardige wijze afscheid genomen van Ds. Spijker. Een goed gevulde zaal op de vrijdagavond met bijdragen van diverse groepen en tussendoor nam spreekstalmeester Karl het vak van domie op een prachtige wijze op de hak.
En dan op zondagmiddag de afscheidsdienst: we kwamen de kerk binnen en zoveel mensen waren we helemaal niet meer gewend en dat allemaal voor Ds. Spijker. We konden horen van de rode draad in de periode, dat ds. Spijker bij ons was namelijk van deuren, die voor haar gesloten werden en die open gingen. Een dankwoord is op zijn plaats voor alle mensen, die beide gebeurtenissen hebben voorbereid en begeleid.

En dan is een week later de gewone praktijk van ons gemeentezijn van toepassing als we ons verzamelen in Wirdum voor het liefdemaal. We zijn met 36 personen in de kerk en hebben het werkelijk goed met elkaar, we genieten van het voedsel, het samenzijn en ik heb van Anke toch nog weer een andere toepassing gehoord van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Na afloop van de dienst waren er heel veel barmhartige Samaritanen bezig om mijn fietssleutel te zoeken: vuilniszakken en collectezakken op de kop, uiteindelijk zat de sleutel nog “gewoon” in het slot.

Er komt schot in het proces van de opties van de gebouwen. Met name Jaap en Wim stoppen er heel veel tijd in, op de gemeenteavond van 30 november leggen ze hun huiswerk bij de gemeente neer en zullen we met elkaar keuzes moeten maken.
In deze Groeiwijzer leest u een oproep om deel te nemen aan een Werkgroep om ook de niet- stoffelijke zaken van onze gemeente een vervolg te geven. De kerkenraad zou het toejuichen als gemeenteleden willen meedenken en meepraten.

Met een hartelijke groet,
Freek ReitsemaVAN DE KERKENRAAD
De kerkenraad heeft donderdag 5 oktober vergaderd. Allereerst een positief bericht van de Dienstenorganisatie Ondersteuning gemeenten.
Onze subsidieaanvraag Missionair werk is gehonoreerd. Eenmalig wordt een subsidie van 1000 euro toegekend. Daar zijn we erg blij mee.
De begroting 2017 van het College van Kerkrentmeesters is door het RCCB goedgekeurd. Het Groene Boekje Vorming & Toerusting cluster Appingedam/Garrelsweer/Tjamsweer ligt in de hal van de kerk voor geïnteresseerden.
Hervormde Gemeente Tjamsweer zal contact leggen over evaluatie 1e Pinksterdag en het eventueel houden van gezamenlijke diensten in de zomerperiode.
We wachten af. 
De kerkenraad deelt alvast mee dat er een extra Gemeenteavond zal worden gehouden op donderdag 30 november 19.30 uur  in de zaal achter de kerk.
Dit is een vervolg op de gemeenteavond van 5 april. Betreft “Kerkdialoog over krimp” ( De toekomst van onze gemeente ).
De 7 opties wat betreft kerken en gebouwen die destijds aan de orde zijn geweest, zijn door het College van Kerkrentmeesters uitgewerkt en zullen worden gepresenteerd en toegelicht.
De kerkenraad stelt uw aanwezigheid zeer op prijs!
Na de volgende kerkenraadsvergadering ontvangt u de agenda en nadere informatie. De volgende kerkenraadsvergadering is maandag 20 november.

Visje van de maand november:
Als God wegen wijst,
dan zijn ze ook begaanbaar!

Hans van der Veen