Bannerpkngww1

VAN DE VOORZITTER

In de kerkdiensten en het kerkelijk werk was de afgelopen tijd te merken, dat het vakantietijd was. Ik realiseer me overigens, dat voor een deel van onze gemeente de vakantieperiode niet anders is dan andere periodes.
Ds. Spijker en onze gemeente bereiden zich voor op het afscheid van elkaar, elders in deze Groeiwijzer leest u er meer over. Ik wil u oproepen zoveel als mogelijk is, aanwezig te zijn op de beide afscheidsmomenten.
Zoals in de vorige Groeiwijzer reeds stond vermeld, zijn er ontwikkelingen met betrekking tot de toekomst.

In de 1e plaats heeft de kerkenraad voor de periode van 1 seizoen afspraken gemaakt met 3 personen. In het verslag van de kerkenraad leest u wie wat gaat doen. Veel van onze gemeente kennen Rinie Meihuizen nog wel, Piet Ketting kennen de meesten nog niet. Hij zal zich ongetwijfeld nader aan ons voorstellen. Vanaf deze plaats alvast een welkom voor beide personen in onze gemeente.
In de 2e plaats heeft het College van Kerkrentmeesters al flinke vorderingen gemaakt met het inventariseren van de voors- en tegen van de 7 opties, die hen waren aangereikt. In deze Groeiwijzer leest u er van alles over en er komt nogal wat bij kijken alvorens we met elkaar juiste keuzes kunnen maken.
In de 3e plaats heeft de kerkenraad een werkgroep ingesteld, die alle gebruiken, gewoontes, afspraken, activiteiten enz. van onze gemeente inventariseert. Dat hebben we nodig om ons voor te bereiden op de toekomst. Ook van deze werkgroep een verslag in deze Groeiwijzer.
Zowel College van Kerkrentmeesters als kerkenraad zal een beroep op gemeenteleden  doen om in een werkgroep een steentje bij te dragen. Het is maar voor een korte periode, immers: aan het eind van 2017 willen we met elkaar keuzes maken m.b.t de toekomst.

Met hartelijke groet
Freek Reitsema


VAN DE KERKENRAAD
De laatste kerkenraadsvergadering voor de vakantie was dinsdag 27 juni.
Nu U dit leest is het al weer september en gaat het nieuwe seizoen van start.
Van de Dienstenorganisatie is bericht ontvangen dat de Jaarrekening 2016 van het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie is goedgekeurd.
18 september is er in Tjamsweer een informatieavond voor kerkenraden over Kerkordewijzigingen.
Reacties gezamenlijke dienst Pinksteren met Tjamsweer zijn positief. Zeker voor herhaling vatbaar. De kerkenraad van Tjamsweer wordt hierover geïnformeerd.
Heleen Reitsema doet deze avond verslag van haar werkzaamheden als diaconaal werker. Ze ziet het werk als een uitdaging, hoewel de taak tot nu toe minimaal is.
Ze doet een beroep op de kerkenraad, maar ook op gemeenteleden, haar eventueel te informeren.

De taken voor het komend seizoen zijn ingevuld. Bij de afkondigingen is dit al medegedeeld.

Bijbelkring – mevr. R. Meihuizen.
Missionair werk – ds. Spijker.
Pastoraat – dhr. P. Ketting.

Zondag 10 september zal dhr. Ketting worden bevestigd, ingezegend.

Vergaderrooster 2017/2018 wordt vastgesteld:
13 september; 5 oktober; 20 november; 9 januari; 21 februari; 15 maart; 7 mei en 19 juni.
De jaarlijkse gemeenteavond staat gepland voor 11 april.

Nu U dit leest komt het afscheid van ds. Spijker steeds dichterbij.
De commissie hoopt vrijdag 22 september nog één keer samen te komen om de laatste zaken te regelen.
Vrijdag 6 oktober om 20.00 uur is er de feestelijke afscheidsavond. U bent van harte welkom!
Aan het eind van de avond kunt u dan persoonlijk afscheid nemen van ds. Spijker.

Zondag 8 oktober om 14.30 uur is er de afscheidsdienst.
Bent U op vrijdag verhinderd afscheid te nemen dan is er die zondag na afloop van de dienst daartoe nog de gelegenheid.
De volgende kerkenraadsvergadering is woensdag 13 september.

Visje van de maand september:
De smalle weg kent een fantastische finish!
Hans van der Veen