Bannerpkngww1

MEDITATIE

Beste mensen, voor mijn gevoel is het nog maar kort geleden dat ik m’n eerste meditatie schreef. De tijd gaat snel zien we iedere keer weer. Of lijkt dat maar zo?
Ik heb in de tussentijd al diverse families bezocht. Maar ik wil u bij deze nog eens aangeven, wanneer u een bezoekje prettig zou vinden, om wat voor reden dan ook laat het mij dan even weten. U hoeft niet perse hulpbehoevend te zijn of ziek.
Wanneer u zich alleen voelt en eens tegen iemand aan wil praten zou u mij ook even aan kunnen schieten per telefoon of gewoon even na de kerkdienst. Vaak ben ik wel in de diensten aanwezig, uitzonderingen daargelaten en wanneer ik elders voor mag gaan in een dienst. 
We hebben een geweldig mooie afscheidsavond gehad  en ook een mooie dienst op zondagmiddag waarbij ds. Spijker officieel afscheid nam. Fijn dat er zoveel mensen bij beide gelegenheden aanwezig waren. Het zal ds. Spijker ongetwijfeld goed gedaan hebben. Fijn dat ze in elk geval nog “in de buurt“ blijft wonen.
Vooral als “Hebreeërs” zijn we blij dat de cursus nog steeds doorgaat. Voor mij, en ook voor anderen, weet ds. Spijker de moed er wel in te houden door regelmatig te melden dat Hebreeuws echt niet moeilijk is. Ik hou me daar maar een beetje aan vast in de hoop om ook eens te ontdekken dat ze gelijk heeft...  Ik verheug me altijd evenals de overige cursisten enorm op de Hebreeuwse dinsdagavonden. 

Ik heb in de vorige groeiwijzer gesproken over Jezus die in het schip lag te slapen. Ik kwam een emotioneel stukje op internet tegen wat ik met u wil delen, in mijn woorden. 
Jezus sliep!! Misschien wel het moeilijkst te verteren stukje in de bijbel, een slapende Jezus terwijl de discipelen in nood zijn! How can? 
Hoe velen van ons is dat ook al niet overkomen? Onze vraag: “Waar bent u?” Waarom slaapt u, terwijl ik u juist nu zo nodig heb. Dit hoor je vaak. En toch is Hij voor de Kerk, voor de wereld de enige redding. Er kan van alles met de Kerk gebeuren, klein worden, leeglopen, machteloos, maar nooit ondergaan. (Let op ik schrijf Kerk met een hoofdletter, dus m.a.w. de Gemeente van Christus!) 
Ze kan niet ondergaan want haar Heer is in haar midden. Wat de Kerk redt zal dan nooit haar macht zijn, het aantal leden, hun werkkracht, hun enthousiasme, haar prachtige kerken en kathedralen of theologie. Wat de Kerk redt, is de hand van God, die in Christus Jezus wordt uitgestrekt naar de mensen. Alleen deze hand redt en behoed de Kerk. 
Maar het blijft vreemd, dat er staat: “En Hij sliep in het schip”.
Zo verborgen is dus Gods handelen, zo onzichtbaar, zo heel anders als het pronkzuchtige van mensen. Toch is Hij machtig bezig, al lijkt het dat Hij niets doet, dat Hij slaapt.
Misschien moeten we het zo zien, als mens lijkt Hij te slapen, maar Zijn godheid is wakker en Hij waakt.  Ook al lijkt het dat Hij slaapt, geen antwoord geeft, Hij is er altijd.
Laten we ons niet laten misleiden door ons gevoel, maar vooral vast houden aan ons geloof, dat we mogen weten dat Hij nooit ver weg is.

Ik wens u Gods onmisbare zegen toe.
Piet Ketting