Bannerpkngww1

MEDITATIE

We zijn alweer aan de maand mei toe. Terwijl ik dit schrijf schijnt de zon en lijkt het mooi weer te worden (voor hoe lang? als u dit leest is het misschien al wel weer heel ander weer). Je weet het maar nooit!

We hebben Pasen weer gehad. Een geweldig feest, ik hoorde iemand zeggen, eigenlijk de mooiste dag van het jaar. Ze had het over Goede Vrijdag, ik denk dat ik haar begrijp en het er ook mee eens ben. Maar Pasen Is het uiteindelijke hoogtepunt, de lichamelijke opstanding van Jezus uit de dood. Wat een nederlaag leek op Goede Vrijdag, was uiteindelijk de ultieme overwinning op de dood wat we vieren met Pasen. Goed nieuws voor u en mij. Jezus uit de dood opgestaan geeft ook het perspectief aan ons allen om eens eeuwig bij Hem te zijn en eeuwig leven te hebben.. En nu, nu zijn we op weg naar Pinksteren.

Pinksteren, Pentecost, 50 dagen van Pasen. De leerlingen hadden na de opstanding van Jezus nog 40 dagen, tot Hemelvaart, de steun en de aanwezigheid gehad van Jezus. Na de Hemelvaart wachten ze op de komst van de Heilige Geest die Jezus had beloofd. Ik ga naar de Vader had hij gezegd, maar Ik zal jullie de Trooster, de Heilige Geest zenden, eerder kunnen jullie niet uitgaan om het evangelie te vertellen, wacht op de Heilige Geest! Tien dagen na de Hemelvaart kwam de Heilige Geest dan ook op de discipelen. De gebeurtenissen van de uitstorting van de Heilige Geest gebeurde op “het feest der eerstelingen”, Sjavoeot. De discipelen, volgelingen, waren bijeen in een zaal te Jeruzalem en plotseling was er een windvlaag en op hun hoofden vertoonden zich tongen als van vuur. Zo werden ze vervuld met de Heilige Geest, de Geest waar ze op moesten wachten eer zij de wereld konden ingaan om het Goede Nieuws, het Evangelie te vertellen. Het resultaat van de werking van de Heilige Geest was al snel zichtbaar, binnen de kortste tijd kwamen 3000 mensen tot geloof. Om jaloers op te worden. Het geeft wel aan dat we weinig of niets kunnen doen zonder de Heilige Geest, die hebben we nodig. Daarom intrigeert mij dan ook Efeze 5: 18, waar staat als een opdracht: “wordt vervuld met de Geest”, in het Engels, “be filled with the Holy Spirit”. Duidelijk een opdracht dus. M.a.w. we kunnen er zelf ook iets aan doen, je uitstrekken en openstaan voor de Heilige Geest. God geeft ons de Heilige Geest, Hij bied ons dat aan, maar wij moeten die gift wel aannemen en ons er naar uitstrekken. Want Hij geeft de Geest aan een ieder die daarom vraagt. Op weg naar Pinksteren, misschien goed om daar mee bezig te zijn.

Ik wens u Gods onmisbare zegen toe en alvast goede Pinksterdagen.

Piet Ketting