Bannerpkngww1

MEDITATIE

Beste mensen, terwijl ik dit schrijf lijkt het wel herfst als ik naar buiten kijk, terwijl een paar weken geleden we haast zomerse dagen hadden. Zelfs al gras gemaaid, kon wel volgens mijn buurman die er verstand van heeft, hij maaide zelf ook, maar het weer is wel erg wisselvallig.

Volgende week, van zo. 24 tot do. 28 ben ik een paar dagen met een busreis weg naar Krakau. Ik wilde wel eens Auschwitz bezoeken. Margriet heeft ooit eens samen met haar moeder, die toen nog leefde, het kamp Vught bezocht, haar moeder had daar ook gezeten. Voor haar hoefde het niet meer om mee te gaan met deze busreis. Ik kijk er eerlijk wel naar uit, al snap ik wel dat het niet een echt vakantiereisje is.

We hebben verschillende zieken in onze gemeente, om te voorkomen dat ik namen vergeet, noem ik maar geen namen, sommigen liggen in het ziekenhuis of hebben er gelegen en zijn weer thuis. Sommige zijn herstellende van behandelingen. Een ieder wens ik van harte beterschap toe en Gods nabijheid. Dat Hij zijn genezende handen op je mag leggen en nabij zal zijn.

Kort nadat God Israël uit Egypte had bevrijd en de Israëlieten aan hun tocht door de woestijn waren begonnen, was een van de eerste openbaringen van God die Hij van zichzelf gaf was dat Hij tot het volk zei: “Ik ben de Heere, uw Heelmeester”. Een heelmeester is een arts of dokter. Het woord dat in deze tekst gebruikt wordt is het zelfde woord dat in modern Hebreeuws nog gebruikt wordt voor “dokter”. Dit woord heeft in de 3000 jaar van geschiedenis van het Hebreeuws zijn betekenis nog niet verloren. God zei letterlijk: “Ik ben jullie dokter”. Twee zaken die nooit veranderen zijn Gods naam en Gods verbond. De positie en functie van God als geneesheer van zijn volk is verbonden met zijn naam en zijn verbond, en zal dus ook nooit veranderen.

Vele eeuwen later, toen Jezus de Messiaanse beloften vervulde door naar Israël te komen als Redder en Verlosser, manifesteerde God zich in Hem opnieuw als de Geneesheer van zijn volk. En toen Hij aan het kruis ging voor onze zonden en voor de zonde der wereld, was Hij in feite weer onze Geneesheer, Hij genas ons van zonde en dood. Wij richtten ons als mensen vaak op de lichamelijke genezing, maar het belangrijkste is toch wel dat Hij ons ook geestelijk wil genezen, genezen van zonde en dood.

Geweldig als we dit gaan beseffen. De basis van Gods voorziening in genezing en gezondheid voor Zijn volk, Zijn Gemeente, is zijn Woord, de Bijbel. Als we ziek zijn moeten we vaak, of we dat nu willen of niet, bepaalde kuren ondergaan, of bepaalde medicijnen innemen. Soms zijn deze medicijnen van levensbelang. Zo ook Gods geestelijke genezing, Hem aannemen als onze Heelmeester, Redder en Verlosser is ook van levensbelang.  Ja zelfs van belang voor ons eeuwig leven. 

Ook in de komende maand mogen we dat vieren en gedenken op Goede Vrijdag, dat Hij voor onze zonde, voor de zonde der wereld is gestorven, maar dan op 1e Paasdag vieren en gedenken, jubelen dat hij is opgestaan. Dat Hij de dood heeft overwonnen en daardoor ook voor ons dit geweldige uitzicht heeft gegeven. Eeuwig leven te mogen hebben bij Hem! 

“Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

En dan vers 4:

Want nu de Heer is opgestaan,
 nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

Ik wens u allen een goed en gezegend Pasen.                                                                                                      De Heer is waarlijk opgestaan!                                                                                                                   Een hartelijke groet,

Piet Ketting