Bannerpkngww1

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE WERKGROEP EREDIENSTEN

OP 10 APRIL 2019

De heer Vos opent de vergadering met het lezen van II Koningen 4 vers 1-7, het wonder van de oliekruik die niet leeg raakte. Daarna gaat hij voor in gebed.

Het verslag van de vergadering van 27 februari wordt goedgekeurd.

Preekrooster 2019 en 2020

Wijzigingen:

16 juni is de dienst om 10.00 uur in Garrelsweer, voorganger ds. Alblas, medewerking Messengers

23 juni is er om 11.00 uur dienst in Wirdum met als voorganger ds. Schimmel

Ook voor 2019 geldt dat de kerstnachtdienst begint om 20.00 uur

Er worden weer enkele predikanten toegevoegd aan het preekrooster 2020.