Bannerpkngww1

Verslag vergadering WE op 23 augustus 2017

Mevr. Bezema is met kennisgeving afwezig
 Mevr. van der Veen opent de vergadering met het lezen van Lucas 16 de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester.
Het verslag van de vergadering van 5 juli 2017 wordt goedgekeurd.
Feestweek dienst op 3 september is geregeld.
De WE gaat nog even kijken in de tuin van Mev. van der Bildt om een idee te krijgen hoe we e.e.a indelen.
’s Morgens is er om 10.00 uur een morgen gebed.

Stolpersteine :
Dhr. van der Kamp ,de bewoner van Stadsweg 9, heeft geen bezwaar tegen het leggen van stolpersteine voor zijn huis. De gemeente heeft medewerking toegezegd om de stenen te leggen .
Een financiële bijdrage is niet mogelijk. Er zijn brieven gegaan naar SNS Eemsmond en de Provincie Groningen en het  Loket Leefbaarheid om een financiële bedrage.
Dit is nog in behandeling. Er zal tzt een stukje geplaatst worden in Groeiwijzer en de Garwin. Hierin wordt eventueel ook om een bijdrage vanuit het dorp gevraagd.

Lijst van liederen te zingen voor de dienst :
De leden van de WE doen suggesties hiervoor die dan tot een lijst zullen worden verwerkt door dhr Vos.

Preekrooster 2018
Er is nog overleg over het inroosteren van ds. Spijker.
Ds. Urgert is bij veel gemeenteleden in de smaak gevallen. Hierover zal dhr. Vos overleggen om deze predikant voor 2018 ook nog een keer in te roosteren.

Lofprijsdienst 12 november
Het Chr. Gemengd Koor VOICES zal hieraan haar medewerking verlenen.
Zij zullen over de te zingen liederen contact opnemen met de voorganger Dhr. Doorn.
Ds. Spijker sluit de vergadering met dankgebed.

De volgende vergadering is op 27 september in de consistorie.