Bannerpkngww1

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE WERKGROEP EREDIENSTEN

Ds. Spijker opent de vergadering met het lezen van Psalm 98 en gebed.
Het verslag van de vergadering van 8 maart worden goedgekeurd en kan naar de kerkenraad.

Naar aanleiding van dit verslag zijn er geen opmerkingen.

Pasen:
De Paascyclus is als erg mooi beleefd. Bij de Avondmaalsviering op Witte Donderdag zullen volgend jaar weer de zilveren bekers worden gebruikt
De cantorij verdiend veel waardering voor hun inzet. Het was prachtig.
Voor zo’n kleine gemeente toch een bijzondere belevenis. Veel om dankbaar voor te zijn.

Preekrooster 2018
De data voor Bid- en Dankdag zijn gecorrigeerd.
De eerste zondag in mei dienst  is de dienst standaard in Garrelsweer i.v.m de bevestiging van ambtsdragers
Als de Messengers spelen altijd aanvang 10.00 uur en in Garrelsweer.

Stolpersteine
Deze kunnen worden gerealiseerd.
1 ) contact opnemen met de bewoner van Stadsweg 9 om te vragen of hij hiertegen geen bezwaar heeft.
2) Vereniging Dorpsbelang benaderen om te vragen dit samen te doen.
3) Gemeente vragen om toestemming en eventuele bijdrage
4 ) Fondsen aanschrijven
5) Gunter Demnig informeren
6) Euro 100,00 is al ontvangen van de rommelmarktcommissie 2016. 

Pinksteren
De kerkenraad heeft besloten dat de dienst op 1e Pinksterdag zal plaatsvinden gezamenlijk in Tjamsweer (bij mooi weer)  bij slecht weer in de kerk van Garrelsweer. Voorgangers Ds. Spijker en Ds. Wolters.
De Messengers en Solace zullen hieraan meewerken. Liturgie is in bewerking. Na de dienst is er koffie , thee of fris.

Zomerdiensten
Het plan van de kerkenraad om gedurende de vakantie weken om en om samen met Tjamsweer te kerken gaat niet door.

Lofprijsdienst
Zondag 12 november is er een lofprijsdienst. Voorganger is dhr. Doorn.
Medewerking wordt verleend door het koor Voices uit Appingedam.

Startzondag
Dit zal een openluchtdienst worden in het kader van de Feestweek.
Als locatie wordt gedacht aan de tuin van Mevr. Van der Bilt (Rijksweg 45). Er zal hiervoor een commissie worden gevormd. Het thema van de feestweek is  “Magic“. Het thema voor de openluchtdienst zou kunnen zijn “De wonderen zijn de wereld nog niet uit“.

De volgende vergadering is op 5 juli 2017.

Ds. Spijker sluit de vergadering met dankgebed.