Bannerpkngww1

VOOR U GELEZEN

Van Nel Vreeling

Woorden van Gods liefde 
Mijn lieve kind, Ik ken jou door en door, Ik overzie heel jouw levensweg en Ik ben vertrouwd met al je wegen. Ik leg Mijn hand op jou. (Psalm 139:1-5)
Jij bent van Mij. Ik heb de hoge prijs voor jouw leven betaald, Ik kocht jou met Mijn bloed. Zou Ik dan niet weten hoe Ik jou het beste kan helpen en steunen? Zou Ik dan nog iets voor jou achter houden? Mijn hart verlangt er naar om jou de volle zegen te geven van alles wat Ik voor jou heb volbracht aan het kruis. (1 Petr.1:18,19, Rom.8:32)
Ik zie de onrust in je hart, wanneer je twijfelt aan Mijn beloften. Uit liefde voor jou heb Ik jou al Mijn beloften gegeven, en Ik sta er garant voor om ze te vervullen in je leven. Op al Mijn beloften zeg Ik: Ja! Ze zijn voor jou. Jij mag er eenvoudig ‘Amen’ op zeggen! (2Kor.1:20)
Twijfel niet aan Mijn bevrijdende waarheid. Twijfel is als de branding; De gedachten komen als golven op je af, en trekken zich weer terug, om met vernieuwde kracht op je af te stormen, maar ze brengen je niets verder. Mijn kind, in die onzekerheid sta Ik naast je.

Je hoeft niet bang te zijn dat golven van angst je overspoelen. Als jij in wijsheid te kort schiet dan mag je Mij erom vragen. Ik verwijt je niets, maar Ik geef jou Mijn inzicht en raad, Ik ben jouw Helper. Als je Mij zoekt, geef Ik jou antwoord, en Ik bevrijd je van waar je bang voor bent. (Psalm 32:8, 34:5, 62:9, Jak.1:5,6)
Ik red jou uit elke nood. Ik breng jouw storm tot stilte, en kalmeer de gedachten, die als golven bruisen in je hart. (Psalm 107:29)
Kom maar, open je hart voor Mij, en laat je door Mijn verkwikkende liefde verfrissen. Spring in Mijn zee van genade, in het vertrouwen dat Mijn eeuwige armen je opvangen en Ik jou laat meedrijven op Mijn flow van genade.
Ik zorg voor jou! Ik bescherm jouw hart en gedachten met Mijn vrede. (Fil.4:4-7) Ik breng de onrust in je hart tot rust en stilte. (Psalm 131:2) Ik heb jou op het oog, en al Mijn liefde gaat naar jou uit.