Bannerpkngww1


VOOR U GELEZEN
Van Nel Vreeling

Kerkomroep punt nl.
U vraagt of ik niet eenzaam ben? Welnee, ik heb een laptop en sinds een jaar zelfs internet, nu lees ik veel gedichten, ook mailen heb ik al geleerd, dan krijg je steeds berichten.
Eenzaam ben ik al lang niet meer er is zo veel te schrijven, ik doe zelfs al aan pastoraat door ‘t digitaal bereik. En zondagsmorgens is het mooi op kerkomroep nl vorige week werd nog gepreekt over 1 Samuël.
De psalmen die ze zongen kende ik nog van buiten schuif ook maar een keer bij me aan u kunt toch zo mooi fluiten?
Maar hoor ik uit uw vraag misschien úw eenzaamheid vandaag? Dan sluit ik nu mijn laptop af, zet ik voor u ook koffie? ‘k trek vlug een ander jasje aan ik woon op acht in ‘t hofje.
Tot straks, ik zie u graag!

Het weefgetouw.
Mijn leven is een weefsel tussen mijn God en mij. Niet ik kies de kleuren uit, maar doelbewust werkt Hij. Vaak weeft Hij er verdriet in en ik, door onverstand, vergeet: Hij ziet de boven - en ik de onderkant.
Als ' weefgetouw zal rusten en de spoel schiet niet meer om, zal God het doek ontvouwen en verklaren elk 'waarom' - hoe nodig donk're draden zijn in des Wevers hand naast goud- en zilverdraden: zo komt zijn plan tot stand.

Van Corrie ten Boom. Voor U gelezen: Nel Vreeling


Joyce Meyer Ministries: Dagelijkse overdenking

Vandaag, 24 oktober 2017:
Kies voor betere gedachten en heb een beter leven. Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.
Spreuken 18:21 (HSV)

Deze Bijbeltekst zegt duidelijk dat er dood en leven is in de woorden die wij spreken. Het is zo belangrijk dat we leren om onze tong te beheersen, maar we moeten ervoor zorgen dat we het op de juiste wijze doen.
Ik denk dat een aantal mensen wel proberen om hun tong te beheersen, maar niets doen aan hun denken. Dat is alsof je het bovenste gedeelte van het onkruid uittrekt - maar als de wortel niet uitgegraven wordt, komt het onkruid telkens weer terug. Je zult nooit je mond kunnen houden als je niet eerst leert om je denken te beheersen.
We komen vaak in de verleiding om het verkeerde te denken, maar dat we hoeven het niet te accepteren. We hebben een keuze! We kunnen bewust kiezen om het juiste te denken, zodat we vervolgens kunnen kiezen om het juiste te zeggen.
Je kunt kiezen voor gedachten die op een vernieuwende wijze je leven vullen door naar God en Zijn Woord te luisteren, te lezen, eraan te denken of erover te praten. Wat in je is zal zijn weg naar buiten vinden, dus als je denken vervuld is met goede, positieve, krachtige en vernieuwende gedachten van God, dan zullen de goede, positieve, krachtige en leven-gevende woorden vanzelf volgen.

Kort gebed:
Heilige Geest, ik wil mijn denken veranderen, zodat ik leven-gevende woorden kan spreken.
Help mij mijn denken te vernieuwen met Uw Woord, zodat mijn woorden U weerspiegelen.


ANDER NIEUWS OP KERKELIJK GEBIED

Uitnodiging voor de koopvaardijdienst 2017.
Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen organiseert ook dit jaar weer de koopvaardijdienst.
Deze zal plaats vinden op zondag 12 november a.s. om 16.00 uur in het zeemanshuis, Borkumweg 2, 9979 XH  Eemshaven. 

Voorganger in deze dienst is pastor S. Standhardt.
Verder werken mee praiseband the Messengers uit Garrelsweer.
De collecte in deze dienst zal ten goede komen aan de kerstpakketten voor zeevarenden, die we ook dit jaar weer zullen samenstellen en uitdelen aan de zeevarenden die met kerst niet bij hun gezin en/of familie kunnen zijn. Een vorm van aandacht die door de zeevarenden jaarlijks zeer wordt gewaardeerd.
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie, thee of glaasje fris even met elkaar van gedachten te wisselen.
Bij het zeemanshuis is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.