Bannerpkngww1


VOOR U GELEZEN

Zijn genade is elke dag nieuw!
Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw!

Klaagliederen 3:22-23. (NBV)
Elke dag is er de gelegenheid om de deur naar het verleden te sluiten en een gloednieuwe start te ervaren. Het feit dat God de dag in 24 uur heeft verdeeld toont aan dat we geregeld overnieuw moeten beginnen. Er komt altijd een nieuwe dag, een nieuwe maand en een nieuw jaar. Maar om gebruik te kunnen maken van dit opnieuw beginnen, moeten we het besluit nemen om dit te willen doen. Worstel jij met schuld of veroordeling? Voel jij je slecht over iets wat je jaren geleden hebt gedaan, of over iets wat je gisteren deed? Het maakt niet uit hoeveel tijd er overheen is gegaan, het verleden is nog steeds het verleden. Wat gedaan is, is gedaan en alleen God kan er nu voor zorgen. Jouw deel is om je fout toe te geven, spijt ervan te hebben, en Gods vergeving te ontvangen en verder gaan. In Klaagliederen bemoedigt de profeet Jeremia ons met het nieuws dat Gods goedertierenheid elke morgen nieuw is. Elke dag geeft Hij je een frisse start. Ik ben blij dat God ons dagelijks een nieuwe hoeveelheid weldaden stuurt - we kunnen elke dag een nieuw begin maken! Kort gebed: Heere God, ik ben zo blij dat uw weldaden elke morgen nieuw zijn! Ik kan elke dag fris beginnen vanwege uw liefde, goedertierenheid en trouw aan mij!