Bannerpkngww1

Overig Nieuws

IN MEMORIAM HILBRAND KONING 
Op 13 november hebben we broeder Hilbrand Koning begraven op de begraafplaats te Garrelsweer. Nadat we eerst een dienst in de kerk hebben gehad. Velen van u zullen hem gekend hebben, ze woonden op verschillende plaatsen aan de Stadsweg. En verhuisden in 2000 naar Delfzijl. Tijdens de uitvaartdienst hebben we gesproken over de storm op het meer en vooral ook de stormen die we in ons leven hebben. Velen van ons zullen dat be-amen. Ziekte, een verlies van een geliefde, ruzies binnen families, enz. allemaal stormen in ons leven. Zo ook bij Hilbrand, eerst een hartinfarct, later een herseninfarct, vrouw overleden, maar toch vast houden aan je geloof, aan je Heiland. Wat vlied of bezwijkt getrouw is mijn God!
Op de rouwkaart stond: “Het is kloar. Ik ben bie mien laiverd”. We wensen hem een behouden vaart.
We wensen de familie veel sterkte toe in deze periode.
Piet Ketting

GEDACHTENISZONDAG 25-11-2018
Koester de namen die wij gedenken: dat zij geborgen zijn in uw genade dat zij gekend zijn bij U en bij ons. Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan, zegen ons allen met het licht van uw ogen! Zie met ontferming naar onze aarde, houd in uw hoede wie haar bewonen. Houd ons omsloten thuis in uw zegen.

ANTINA RENSINA DIJK-EISSENS
Geb. 16 maart 1932 – overleden 2 dec. 2017 op de leeftijd van 85 jaar Filipenzen 4: 7 “Laat uw vriendelijkheid bij alle mensen bekend zijn.”

HINDRIK KUIPER
Geb. 19 december 1933 – overleden 22 dec. 2017 op de leeftijd van 84 jaar Psalm 23: 1 “De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets.” 


HENDRIK ELDERMAN
Geb. 1 maart 1932 – overleden 16 juli 2018 op de leeftijd van 86 jaar Johannes 14: 2 “In het huis mijns Vaders zijn velen woningen”*ROON STAAL'S KERSTTOUR OP 23 DECEMBER TE GARRELSWEER*
Zondag 23 december geeft zanger-pianist Roon Staal een kerstconcert in het Oude Kerkje te Garrelsweer. Staal, die zichzelf vanachter de piano begeleidt zal niet alleen bekende kerstsongs en kerstcarols als "Oh Holy Night", "Silent Night", "Mary's Boy Child" en "Gloria in Excelsis Deo" ten gehore brengen, maar ook bijvoorbeeld het klassiekere "Panis Angelicus" of een enkele song uit zijn gehele repertoire. Roon Staal is een Nederlandse zanger, pianist en songwriter die zowel in Nederland, als in Rusland en Japan optredens verzorgd. Met zijn uitzonderlijke stem en prachtige pianospel weet hij tijdens de sfeervolle concerten zijn bezoekers te raken en zal hij u in de stemming brengen van de aankomende kerstperiode door zijn vertolking van deze songs tijdens dit kerstconcert. Het concert in het Oude Kerkje te Garrelsweer begint om 15.00 uur. De zaal is een half uur voor aanvang geopend. Kaarten zijn te bestellen via www.roonstaal.com of via tel.nr. 06-30025992. De toegangsprijs is € 15,00.

U bent van harte welkom!

WANT ALZO LIEF ….
Er was eens een man, die het Kerstfeest maar een hoop onzin vond. Niet dat hij een nare man was, of zo. Nee, hij was een aardige en fatsoenlijke persoon, die goed zorgde voor zijn vrouw en kinderen, en zo goed mogelijk probeerde te doen tegenover zijn medemens. Hij geloofde alleen niet in de incarnatie van Jezus Christus, welke de kerk in deze dagen zo predikte. Tegen zijn vrouw, die een trouw kerkganger was, zei hij: “Het spijt me echt, maar ik kan gewoon niet geloven dat God een mens moest worden en naar de aarde moest komen. Het slaat gewoon nergens op.” Op een avond voor Kerst gingen zijn vrouw en kinderen naar de kerk om de nachtdienst bij te wonen. Hij had geen zin om mee te gaan. “Ik zou mezelf maar een hypocriet vinden,” zei hij, “ik blijf liever thuis, maar ik zal op jullie wachten.” Kort nadat zijn gezin was weggereden, begon het te sneeuwen. De man liep naar het raam en zag de sneeuwvlokken steeds dikker en zwaarder worden. “Nou ja”, dacht hij, “als we dan toch Kerst moeten vieren, dan kan het maar beter een witte zijn.” Hij liep terug naar zijn makkelijke stoel en ging de krant er in lezen. Een paar minuten later werd hij opgeschrikt door een ploffend geluid dat buiten vandaan leek te komen. Het ploffende geluid werd snel gevolgd door een andere, en weer een andere. Eventjes dacht hij dat iemand sneeuwballen tegen zijn ramen aan het gooien was. Toen hij de voordeur opendeed, om te zien wat er aan de hand was, zag hij een zwerm vogels in zijn voortuin. Ze waren gestrand in het winterweer, en in hun wanhopige zoektocht naar een schuilplaats, waren ze tegen zijn raam aangevlogen. “Ik kan ze toch hier ook niet zo laten doodvriezen,” dacht hij bij zichzelf. “Maar hoe kan ik ze helpen?” Plots dacht hij aan de schuur, waar ook de pony van de kinderen stond. Het was er in ieder geval warm en droog. Snel ging hij naar binnen om zijn jas te halen en baande zich door de sneeuw een weg naar de schuur. Daar deed hij de deuren wijd open, en ontstak het licht. Maar de vogels kwamen niet. “Misschien kan ik ze lokken met wat eten.” Dacht hij. Dus haastte hij zich weer naar het huis, om terug te komen met een zak met oud brood, waarvan hij een spoor van kruimels strooide vanaf de voortuin tot de schuur. Maar de vogels negeerden de kruimels, terwijl ze rond bleven ploeteren in de sneeuw. Hij probeerde ze in de schuur te krijgen door om hen heen te lopen, en ondertussen “Shhh, shhh!” te roepen. De vogels vlogen alle kanten op, behalve naar de warmte. De man mompelde in zichzelf: “Ze vinden me natuurlijk maar eng en raar. Kon ik maar een manier bedenken om ze te laten weten dat ze me kunnen vertrouwen. Als ik nu zelf voor een tijdje een vogel kon worden om ze in veiligheid te brengen.” Op datzelfde moment hoorde hij de kerkklokken luiden. Hij stond even stil om te luisteren naar de aankondiging van het Kerstfeest. Toen viel hij op zijn knieën in de sneeuw, vouwde zijn handen, en zei: “Nu begrijp ik waarom U het moest doen.”
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leve. Johannes 3:16