Bannerpkngww1

Woorden van Gods liefde
Je bent nooit alleen... Ik ben altijd bij je.
Als het stormt in je leven, sta Ik naast je om Mijn woord van rust en vrede over je leven uit te spreken, Ik ben bij je. Als zorgen en verdriet je overspoelen, ben Ik daar met Mijn woorden van troost en bemoediging, en sla Ik Mijn beschermende armen om je heen. Ik ben bij je, Ik zorg voor jou.
Als je niet weet wat je moet doen, jouw gedachten je onrustig maken, en je heen en weer geslingerd wordt door de overwegingen die op je afstormen... Ik ben daar om jouw storm tot stilte te brengen. Mijn woorden geven jou raad en inzicht, zodat je de goede beslissingen kunt nemen, Mijn oog rust op jou. Waar je ook doorheen gaat, Mijn armen zijn sterk genoeg om jou op te tillen boven je omstandigheden, en jou erdoorheen te dragen. Mijn liefde laat je nooit los, Ik ben heel dicht bij je en Ik omring jou met Mijn liefdevolle zorg.
Ik hou van jou, jij hoort bij Mij, je bent veilig in Mijn armen!
Deut.33:27, Psalm 27:1, 32:8, 68:20, Hebr.13:5,6

NIEUWS OM DOOR TE GEVEN
Bijbel steeds vaker gedownload
De Bijbel bereikt de lezer steeds vaker digitaal. Wereldwijd bestaat 20% van alle verspreide bijbels uit gedownloade digitale bijbels. Dit meldt de United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van 150 bijbelgenootschappen in een rapport over 2017. Voor het derde jaar op rij verspreidden bijbelgenootschappen wereldwijd ruim 38 miljoen complete bijbels. 7,9 miljoen daarvan waren gedownloade digitale bijbels. Digitale bijbelverspreiding gebeurt vooral via bijbel-apps en verder via CD’s, DVD’s en online bijbelsites.

Groei in Nederland
Dat het digitaal aanbieden van de Bijbel steeds belangrijker wordt, merken ook het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap op hun (vrijwel identieke) bijbelplatforms debijbel.nl en debijbel.be. Naast meer dan 20 vertalingen bevatten deze platforms een schat aan achtergrondinformatie, afbeeldingen en kaarten. In het jaarverslag over 2017 dat volgende week verschijnt, melden NBG en VBG dat het aantal accounts steeg van 120.000 naar 163.000. Het aantal unieke bezoekers nam toe tot 678.000. Ook de (voornamelijk digitale) NBG-leesroosters, bedoeld om de Bijbel in het dagelijks leven toe te passen, waren toenemend populair. Het aantal gebruikers ervan steeg van 18.000 naar 43.000.

Syrië en Zimbabwe
Wereldwijd verspreidden de bijbelgenootschappen bijna 355 miljoen digitale én gedrukte bijbeluitgaven (bijbels, nieuwe testamenten, losse evangeliën en verwante producten). Opvallend was het grote aantal van ruim 200.000 bijbelgedeelten dat verspreid werd in Syrië, vooral bij een actie rond Kerst met speciale aandacht voor kinderen. ‘Op die manier geven we kinderen hoop dat God hen helpt om door deze moeilijke tijd heen te komen’, zegt directeur George Andrea van het Syrisch Bijbelgenootschap.
Een andere opmerkelijke ontwikkeling was een sterke groei – met 70% – van de bijbelverspreiding in Zimbabwe, vanwege hernieuwde samenwerking met de kerken. Secretaris Chipo Maringe van het Zimbabwaanse Bijbelgenootschap verwacht dat deze groei zal doorzetten, want, zegt ze: ‘De nieuwe regering wil dat kerken een belangrijke rol gaan spelen in de wederopbouw van het land door vrede te prediken.’