Bannerpkngww2

 

 

WOORD VOORAF

Voor u ligt het nieuwe programmaboekje voor de Vorming & Toerustingsactiviteiten van de Protestantse Gemeente Appingedam, de Hervormde Gemeente Tjamsweer en de Protestantse Gemeente Garrelsweer-Winneweer-Wirdum. We hopen van harte dat deze activiteiten in het seizoen 2022-2023 wel door kunnen gaan en dat het covid-virus niet weer roet in het gemeenschappelijke eten gooit.

Immers, geloven doe je niet alleen. Met elkaar vormen we een gemeenschap, een geloofsgemeenschap die zich niet door gemeentegrenzen laat inperken. Fijn dat we dit als ‘cluster-gemeentes’ zo mogen beleven en ervaren.

De samenleving is complex en biedt vele mogelijkheden om ons leven in te richten. Bij het bepalen van onze eigen en ook zeker onze gemeenschappelijke weg is de Bijbel een belangrijke richtingwijzer. Maar ook andere boeken en verhalen, films, en ervaringen van anderen, helpen bij het vinden van onze eigen manieren van geloven en handelen.  

Dit boekje geeft een overzicht van de activiteiten die voor het komende seizoen voor de leden van de drie geloofsgemeenschappen zijn gepland. Het aanbod varieert van vaste activiteiten, zoals catechese en Bijbelkringen en samen zingen, tot eenmalige activiteiten, zoals een bezoek aan de synagoge in Groningen, een ontmoeting met de moslims in onze regio, een avond over het Jodendom, een avond over de uitvaart en een filmavond.

We hopen van harte dat het boekje u inspireert en dat u iets van uw gading vindt.

Als u van plan bent om te komen, is het handig dit te melden (bij de activiteiten staat aangegeven hoe dat kan). De reden om dit te vragen is dat de activiteiten pas door kunnen gaan als er zich voldoende mensen hebben aangemeld.

De kerkenraden van de Protestantse Gemeente Appingedam, de Protestantse Gemeente Garrelsweer-Winneweer-Wirdum en de Hervormde Gemeente Tjamsweer.

namens hen de Commissie Vorming en Toerusting

 

JEUGDWERK

Kring 18+ 

Deze kring is bedoeld voor jongvolwassenen (ca. 18-30 jaar) uit de gemeenten Appingedam, Tjamsweer en Garrelsweer-Winneweer-Wirdum, om elkaar te ontmoeten, en om samen te verkennen wie God is en wat geloven betekent voor ons leven. Zodat je een handvat krijgt hoe je in deze tijd je geloof een plek kunt geven in je leven. We doen dat op een serieuze, maar ook ontspannen en laagdrempelige manier: soms door een Bijbelstudie, maar ook door bijvoorbeeld een film te kijken of een spel te doen. Je bent van harte welkom om een keer (vrijblijvend) te komen kijken!

Praktische informatie:

-   Doelgroep:          Jongvolwassenen (ca. 18-30 jaar) uit de gemeenten van Appingedam,

                                 Tjamsweer en Garrelsweer-Winneweer-Wirdum

-   Frequentie:          1x in de 2 à 3 weken

-   Tijd en plaats:     Wordt nog bekend gemaakt aan de deelnemers

-   Informatie:          Marjelle Schutter: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-40502015

Belijdeniskring

De belijdeniskring is bedoeld voor mensen die graag belijdenis willen gaan doen. In eerste instantie zijn zij welkom bij de Kring 18+ (zie de informatie hierboven). Daarbij geldt in principe geen leeftijdsgrens, maar als daar vragen over zijn, neem dan gerust contact op met uw predikant.

Als in de loop van het seizoen blijkt dat de wens om belijdenis te doen aanhoudt of zelfs groter is geworden, gaan we in een aparte Belijdeniskring dieper in op het waarom en hoe van belijdenis doen. Ook bereiden we dan samen de belijdenisdienst voor. We komen dan een keer of zes samen op datums en tijden die we onderling afspreken. De datum van de belijdeniszondag wordt in overleg met de kerkenraden vastgesteld.

De avonden vinden plaats in clusterverband, dat wil zeggen met belangstellenden uit Garrelsweer-Winneweer-Wirdum, Tjamsweer en Appingedam samen. De leiding is in handen van een van de gemeentepredikanten.

Praktische informatie:

 • Inlichtingen: Uw /jouw (wijk)predikant.

Factor voor jongeren

Ontdek jezelf en je geloof in deze tienerbijeenkomsten!

Afhankelijk van het aantal en de leeftijd van de tieners worden diverse groepen gevormd voor de tienerbijeenkomsten, bijvoorbeeld een groep voor 12-14 jarigen en een groep voor 15-17 jarigen. De onderwerpen die worden besproken, passen bij wat jouzelf bezighoudt. Jouw vragen en bezigheden zijn belangrijk. De bijeenkomsten kunnen bijvoorbeeld gaan over jouw leven, je levensstijl, je geloof en/of je twijfels. Maar ook maatschappelijke onderwerpen kunnen aan bod komen. Jij bepaalt mee welke onderwerpen we bespreken. Gezelligheid is daarbij zeker ook een belangrijke factor! We hopen dat je (weer) meedoet!

Praktische informatie:

 • Plaats, tijdstip en leiding alsmede de 1e avond zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.
 • Inlichtingen: Ds Johan van den Berg, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Tieneractiviteiten

De activiteiten zijn bedoeld voor 12-16 jarigen die betrokken zijn bij de kerk. De activiteiten worden regionaal vanuit de classis georganiseerd, zodat de jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Door regionaal een activiteit te organiseren kunnen ze op een leuke en laagdrempelige manier met elkaar kennis maken en daardoor hopelijk gesterkt worden in hun geloof. Vorig jaar zijn de jongeren gaan schaatsen in Kardinge en daarna hebben ze met elkaar pannenkoeken gegeten.

Praktische informatie:

-   Doelgroep:          Jongeren (12-16 jaar) uit de regio

-   Frequentie:          3 tot 4 keer per jaar

-   Tijd en plaats:     Wordt door middel van een flyer bekend gemaakt aan de jongeren

-   Informatie:          Annelies Ozinga: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  / 06-83049177

Jeugdwerk in Garrelsweer, Winneweer, Wirdum

Zondags is er voor de kinderen van de basisschool een kindernevendienst. We werken met de methode ‘Bijbel Basics’. In plaats van kindernevendienst houden we 1 keer per maand (vaak de eerste zondag van de maand) kinderkerk in de zaal van Garrelsweer. De kinderkerk start tegelijkertijd met de kerkdienst. Het doel is: verhalen doorgeven/vertellen uit de Bijbel in een fijne sfeer, samen gezellig zingen, samen bidden en leuke creatieve verwerkingen maken.

       Verder zijn er activiteiten voor alle kinderen en jongeren in het dorp. Zoals de Hang-Out iedere eerste vrijdagavond van de maand voor tieners en toneelstukjes en speurtochten voor de kinderen in de vakanties.


 

EENMALIGE ACTIVITEITEN

 

Het kerkgebouw, een gebouw om in te loven en te leven

We staan er misschien niet altijd bij stil, maar als gemeente mogen wij samenkomen in een bijzonder gebouw. Generaties voor ons hebben eraan gebouwd, allemaal in het besef dat het een plek voor God en voor de mensen zou zijn. Zowel de buitenkant als de binnenkant zit daarom vol symboliek, die op allerlei aspecten van het Christelijke geloof wijst. Maar de kerk is geen museum, interessant om in rond te lopen. De Nicolaikerk is een ruimte om te gebruiken. Eigenlijk is het niet één ruimte maar een verzameling van verschillende ruimtes die in de loop van de eeuwen verschillende functies hebben gehad. Die zouden ons 

kunnen uitdagen om met een nieuwe blik naar het interieur van onze kerk te kijken en opnieuw na te denken over hoe we de kerk, als plek voor God en voor de mensen, kunnen gebruiken: een gebouw om in te loven en te leven!

Praktische informatie:

 • Doelgroep:  Ieder die interesse heeft voor de Nicolaikerk
 • Datum en tijd: Donderdag 13 oktober, 20.15 uur,
 • Plaats: Franse School
 • Informatie: Ds Rudolf Oosterdijk, tel: 0598-786001

 

 

Ontmoeting rond de film ‘Lemon Tree’ met als thema verzoening en vergeving

De film Lemon Tree stamt uit 2008. In de film zien we dat een Palestijnse weduwe (gespeeld door Hiam Abbass) dreigt de citroenboomgaard te verliezen die al generaties lang van haar familie is. Dit verlies dreigt omdat de Israëlische minister van Defensie naast haar komt wonen. De minister is bang dat terroristen zich tussen de bomen gaan verschuilen. Bezield besluit de vrouw de kwestie aan te vechten. De film zoomt vooral in op de persoonlijke intriges en niet zozeer op de politieke intriges. De toon is genuanceerd. Met als thema: verzoening en vergeving.

Praktische informatie:

 • Leiding: Ds Johan van den Berg
 • Datum en tijd: Hopelijk in oktober
 • Plaats: Franse School
 • Informatie: Ds Johan van den Berg: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Avond over de Statenvertaling

Op veel kansels in oude kerken ligt de zg. ‘kanselbijbel’. Vaak is dat een eeuwenoude ‘Statenvertaling’, geschreven in gotische letters die voor ons niet meer zo gemakkelijk te lezen zijn. Ook de taal van deze bijbels is voor ons niet meer erg toegankelijk. Geen wonder, want het is de taal van de 17e eeuw. Waarom liggen die oude bijbels dan nog in onze kerken?

En waarom heet de eerste vertaling van de bijbel in de Nederlandse taal ‘Statenvertaling’?

Een avond over het ontstaan en de enorme betekenis van de Statenvertaling. Van onschatbare waarde voor de verspreiding van het (protestantse) geloof, maar ook onmisbaar voor de politieke en maatschappelijke ontwikkeling en samenhang van het land dat later Nederland zou heten.

Praktische informatie:

 • Datum: Maandag 24 oktober
 • Plaats: Tjamsweersterstee
 • Duur: Start om 20.00 uur, einde rond 21.30 uur
 • Leiding: Ds Ineke Wolters, tel. 622663, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Ontmoeting christenen-moslims

Dit najaar hopen we weer een ontmoeting te hebben met onze moslimvrienden van de moskee. Nadere gegevens zijn nu nog niet bekend. Als we meer weten over datum en invulling zult u een uitnodiging ontvangen via de kerkbladen.

 

 

Avond over het Jodendom

Als christenen zijn wij navolgers van de joodse Jezus van Nazareth. Eeuwenlang is geen aandacht besteed dit Jood-zijn van Jezus. Sinds de 19e eeuw en het onderzoek naar de historische Jezus is daar verandering in gekomen. Na de Tweede Wereldoorlog is dit bewustwordingsproces verdergegaan in de Kerk. Nu weten we dat aandacht voor het Jodendom onmisbaar is voor de uitleg van de Bijbel, maar ook dat wij samen meer delen.

Zo staat het in de kerkorde heel duidelijk omschreven: 'Kerkorde artikel I/1: De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. Artikel I/7: De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Als Christusbelijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met Israël inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God.’

Dit natuurlijk allemaal teveel om in één avond te bespreken met elkaar, maar we kunnen er wel een begin mee maken. Als eerste besteden we kort aandacht aan de geschiedenis van Kerk & Israël om vervolgens een aantal basisbegrippen uit het Jodendom te bespreken. Het gaat om basisbegrippen die wij of ook kennen, of waarvan wij dachten dat die typisch christelijk zijn/waren. Zoals: G’d, Sabbat, gebed, Schrift, Messias en feestdagen.

Praktische informatie:

 • Datum: Dinsdag 22 november
 • Plaats: Franse School
 • Aanvang: 20.00 uur
 • Leiding: Ds Jelle van Slooten, predikant te Zuidlaren
 • Opgave: Voor 15 november 2022 bij Mijna Hadders-Algra, tel 0596-628420 of

                            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bezoek synagoge Groningen

Net als enkele jaren geleden willen we ook dit seizoen een bezoek brengen aan de mooie joodse synagoge in de Folkingestraat in Groningen. Het bezoek sluit aan bij de hierboven genoemde avond over het Jodendom. Maar u kunt ook heel goed mee met het synagogebezoek zonder dat u meedeed met de avond over het Jodendom.

De synagoge is in 1906 gerealiseerd. We zullen rondgeleid worden om ons een beeld te vormen van het leven en vieren van de joodse gemeenschap in Groningen. We ontmoeten elkaar op een nader te bepalen plek bij de synagoge. Van tevoren wordt gekeken in hoeverre de deelnemers met elkaar mee kunnen rijden naar Groningen. Het is daarom noodzakelijk u tijdig aan te melden voor deelname.

Praktische informatie:

 • Datum: 10 januari 2023 om 19.45 uur
 • Plaats: Folkingestraat 60 te Groningen
 • Inlichtingen: Mijna Hadders-Algra: telefonisch 628420 of

                               via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Opgave: Voor 28 december 2022 bij Mijna Hadders-Algra (zie hierboven)

 

Ubuntu als Afrikaanse filosofie - en wat is de mens? 

Mensbeelden in de bijbel en in de Ubuntu filosofie (Afrikaanse filosofische stroming)

Iets leren over en van het ‘wij-gevoel’ van Afrika (met name Tanzania en Burkina Faso)

De bekende uitspraak van de filosoof René Descartes: “Ik denk dus ik ben” is onlosmakelijk met ons denken in Europa verbonden. In delen van het Afrikaanse continent bestaan daar ook heel andere gedachten over.  Daar begint het bestaan niet met een ‘ik’ die denkt en dus bestaat. Daar begint het bestaan met een ‘wij’. Omdat iemand onderdeel is van een ‘wij’, bestaat hij of zij. De kerngedachte is dan: “Ik besta omdat ik allereerst deel uitmaak van een groep mensen.” Dit laatste wordt verder uitgewerkt in de Ubuntu-filosofie.

In deze bijeenkomst/gespreksavond presenteert Bartjan Pennink eerst de filosofie van Ubuntu. Vervolgens vertelt hij over zijn eigen ervaringen met deze levensvisie, opgedaan tijdens zijn werkreizen in Afrika (van 1990 tot nu), indien gewenst aan de hand van zelfgemaakte foto’s...

In het tweede deel van de avond zal ds. Johan van den Berg eerst kort iets vertellen over het ‘wij-gevoel’ in de Bijbel. Daarna gaan we het gesprek aan met elkaar over beide kernuitspraken “Ik denk dus ik besta” versus “Ik besta omdat ik deel uitmaak van een groep mensen”. Hoe zijn deze kernuitspraken te verbinden met ons zelf en ons eigen geloof? Hoe kan het ‘wij-gevoel’ vorm krijgen in onze eigen kerkgemeenschap maar ook daarbuiten, en welke grenzen en welke mogelijkheden zien we daarin? 

Bartjan Pennink zegt daarover: “Zelf heb ik (gelukkig) geen pasklare antwoorden en ik ga graag in gesprek met anderen over Ubuntu. Ik hoop dat we in staat zullen zijn om een boeiend gesprek met elkaar te hebben waardoor we vorm kunnen geven aan dat ‘wij-gevoel’.”

In verband met de planning is opgave voor 15 oktober noodzakelijk!

Praktische informatie:

-   Gespreksleider:   Bartjan Pennink en Ds. Johan van de Berg

-   Datum en tijd:     Nog nader te bepalen avond in november 2022 of januari 2023

                                 (maandag, dinsdag of vrijdag) 

-   Plaats:                  Franse School

-   Opgave:               Vóór 15 oktober bij Bartjan Pennink, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Graag aangeven welke maand uw voorkeur heeft

 

 

De kracht van verhalen

Jezus sprak in gelijkenissen, en de Bijbel staat vol verhalen. Maar ook als we over onszelf vertellen en nadenken gebruiken we allerlei verhalen. Verhalen zijn, kortom, een onderdeel van mensen en hun poging de wereld te begrijpen.

Waarom? En hoe? Daarover gaat deze avond.

De avond wordt geleid door Kaj van der Plas, dominee in Eelde-Paterswolde, schrijver en verhalenverteller. Het belooft een inspirerende en sprankelende avond te worden!

Praktische informatie:

 • Leiding:              Ds Kaj van der Plas
 • Plaats: Tjamsweersterstee
 • Tijd: Maandagavond 16 januari, aanvang 20.00 uur
 • Opgave bij: Ds Ineke Wolters, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Liturgie: de gemeente komt samen

Iedere zondag volgen we een zogenaamde ‘orde van dienst’. Daarin worden schriftlezingen, liederen, preek en andere dingen die gebeuren moeten op een rij gezet. Verzint de dienstdoende voorganger iedere keer deze orde van dienst? Of zijn er regels die zeggen hoe het moet? Waar komt onze gebruikelijke orde van dienst eigenlijk vandaan? Zou het ook een keer heel anders kunnen dan wij gewend zijn? Dit zijn allemaal vragen die samenhangen met het begrip ‘liturgie’: dat is de eredienst die de gemeente op zondag voor God brengt. Daarin spelen niet alleen Bijbelteksten en liederen een rol, ook bewegingen, houdingen en gebaren.

We kijken terug op de geschiedenis van de eredienst en proberen de kernzaken eruit te halen. En zo kunnen we misschien een brug naar de toekomst slaan. 

Praktische informatie:

 • Doelgroep: Ieder die interesse heeft in de kerkdienst
 • Frequentie: Één keer met mogelijk een vervolg
 • datum en tijd: Donderdag 9 februari, 20.15 uur
 • Plaats: Franse School en Nicolaikerk
 • Informatie: Ds Rudolf Oosterdijk, tel: 0598-786001

  

 

Bijbels koken

Samen gerechten klaarmaken en opeten die in de Bijbel staan: dat is nog eens een leuke manier om de Bijbel beter te leren kennen! Omdat het bijbels koken in het begin van 2020 een succes was, gaan we opnieuw met een groepje de keuken in om Bijbelse gerechten klaar te maken en op te eten. We zullen proberen zoveel mogelijk andere gerechten uit te zoeken. Dus als je er de vorige keer ook bij was: opnieuw van harte welkom! Ben je nieuwsgierig hoe dat is, samen gerechten met een Bijbelse oorsprong koken? Ook van harte welkom! Je hoeft geen culinair wonder te zijn om mee te kunnen doen. Interesse en plezier in koken is genoeg.

Praktische informatie:

-   Leiding:               Ds Gerlinde van den Berg

-   Datum:                Februari 2023, nog nader te bepalen in overleg met de deelnemers

-   Tijd:                    17:00 uur (aanvang koken) –  21:30 uur

-   Plaats:                 Pastorie aan de Farmsumerweg 1

-   Kosten:                We delen de gemaakte kosten

-   Opgave:               Bij Ds Gerlinde van den Berg (of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

"Jullie doden zullen herleven, lijken zullen opstaan!" (Jesaja 26:19)

Uitspraken in de Bijbel zijn vaak zelden eenduidig. Neem bijvoorbeeld thema's als vreemdelingen, een stad van vrede of het zien van God - om maar eens een paar onderwerpen te noemen die de afgelopen jaren ter sprake zijn gekomen tijdens de Vorming en Toerustings avonden in Appingedam. In de Bijbel lijken vaak heel tegenstrijdige voorstellingen te vinden zijn, die pas bij nadere bestudering in een nieuw licht komen te staan.

Dat geldt zeker ook voor uitspraken over opstanding uit de dood. In het Nieuwe Testament is dit een centraal thema, maar de wereld van het Oude Testament lijkt die voorstelling niet te kennen. Wie sterft, daalt af naar het schimmenrijk. Van hemel en hel is geen sprake. Wie sterft, slijt haar of zijn dagen als schim in de Sheol. Die schimmen horen daar ook te blijven, zoals het verhaal van de heks van Endor die de geest van Samuël oproept (1 Sam 28) duidelijk maakt.

Toch kent ook het Oude Testament uitspraken over een wederopstanding uit de dood. De uitspraak uit Jesaja (26:10) is daar een voorbeeld van. Dat lijkt ook te gelden van Ezechiël 37 en Daniël 12. Hoe zit dat? Zijn dat hele late teksten? Weerspiegelen ze eindtijdvoorstellingen uit de late Griekse en Romeinse tijd? Welk licht werpen nieuwe inscripties uit Syrië en Turkije uit de tijd van voor de Babylonische ballingschap op de voorstellingen van het oude Israël?

In deze avond bestuderen we die verschillende teksten van binnen en buiten de Bijbel en proberen we zicht te krijgen op het thema leven na de dood en vaak ook: leven voor de dood.

De avond wordt geleid door Dr. Michaël N. van der Meer en Vincent Hensen-Oosterdijk. Van der Meer en Hensen-Oosterdijk hebben de laatste jaren steeds samen een avond van Vorming en Toerusting verzorgd. Op verzoek van de deelnemers komen zij ook nu weer samen in actie. Michaël van der Meer verzorgt de inleiding. Hij is docent godsdienst aan het Hermann Wesselink college te Amstelveen en de universitaire lerarenopleiding in Leiden. Hij was tijdelijk docent Oude Testament aan verschillende Nederlandse universiteiten (Groningen, PThU Amsterdam) en hij is een vaste gastspreker op de Vorming en Toerustingsavonden in Appingedam. Vincent Hensen-Oosterdijk, de cantor-organist van de Protestantse Gemeente Appingedam, zorgt voor de muziek, die de inleiding afwisselt en ondersteunt. Of die muziek ook zal bestaan uit samenzang hangt af van de mogelijkheden die er op dat moment zijn.

Praktische informatie:

 • Datum: Donderdag 2 maart 2023
 • Aanvangstijd: 20.15 uur
 • Plaats: Franse School (voor de delen inleiding) en (onverwarmde) Nicolaikerk

                            voor de muziek

 • Inlichtingen: Mijna Hadders-Algra: telefonisch 628420 of

                            via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Opgave: Voor 20 februari 2023 bij Mijna Hadders-Algra (zie boven)

Kloosterweekend

In het weekend van 10-12 maart 2023 organiseren we weer een kloosterweekend. We gaan dit keer naar De Bron in Nijmegen van de zusters Clarissen (zie: www.clarissendebron.nl). Met de deelnemers reizen we op vrijdagmiddag naar het klooster. In het weekend heeft ieder een eigen kamer en is er veel tijd voor jezelf. We doen mee in de vieringen en spreken met een van de zusters over hun kloosterleven. Verder is het weekend een afwisseling van stilte en uitwisseling en er is tijd om buiten te zijn.

Het weekend wordt begeleid door Marika Meijer (rk) en Mijna Hadders-Algra. Hebt u / heb jij belangstelling, laat het ons weten! Samen met de deelnemers vullen we het weekend nader in.

Praktische informatie:

 • Kosten: Zie de website van het klooster en de reiskosten naar Nijmegen. 
 • Opgave: Voor 1 oktober 2022 bij Mijna Hadders-Algra via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of tel. 628420. Het vroege aanmelden is nodig om de plaatsen in het klooster te reserveren.

 

Paaskaars maken

De paaskaars niet meer weg te denken uit onze kerken. Het gebruik ervan gaat terug op een eeuwenlange traditie: al rond het jaar 400 werd de paaskaars in de Paasnacht brandend de kerk binnengebracht.

De paaskaars is een grote kaars, traditioneel versierd met een aantal symbolen (bijv. het kruis, de Griekse letters Alfa en Omega) en het jaartal. Daarnaast zijn er tal van andere beelden mogelijk, zoals een regenboog, brood en wijn, een duif, een lam.

Dit jaar willen we zelf de Paaskaars maken die elke zondag zal branden in de kerk.

Het mooiste zou natuurlijk zijn dat we een kaars maken voor alle drie onze kerken met gemeenteleden uit alle drie kerken.

We komen eerst een avond (of, indien nodig, twee avonden) bij elkaar om samen na te denken over de betekenis van de Paaskaars en met elkaar een ontwerp te maken. Welke symbolen willen we graag afbeelden en waarom? Dat kunnen traditionele symbolen zijn of door ons zelf bedachte.

Ons ontwerp wordt doorgestuurd naar de Kaarsenmakerij in Eenrum, die de benodigde gekleurde was zal bestellen. Dan gaan we samen een zaterdag naar Eenrum om onder deskundige leiding ons ontwerp uit de gekleurde was te snijden en op een blanco kaars over te brengen.

Praktische informatie

Eerste fase

 • Datum: Woensdag 22 februari en eventueel woensdag 1 maart
 • Plaats: Tjamsweersterstee
 • Aanvang: 19.30 uur

Tweede fase

 • Datum: Zaterdag 25 maart
 • Plaats: Kaarsenmakerij Eenrum
 • Tijd: Start in Eenrum om 9.30 uur. Vertrek Tjamsweer: 8.45 uur. We lunchen

                            in een horecagelegenheid vlakbij de Kaarsenmakerij

 • Leiding/opgave: Ds Ineke Wolters, tel. 622663, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Levenseinde

De veertigdagentijd is een tijd van inkeer en bezinning. In deze tijd staan we meer dan anders stil bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Dat bepaalt ons indirect ook bij ons eigen levenseinde. We weten allemaal dat we niet het eeuwige leven hebben, maar praten over het einde van ons leven doen we toch niet zo gemakkelijk. Daarom nemen we daar op deze avond de tijd voor. Wat kan je helpen om dit onderwerp bespreekbaar te maken met je dierbaren? Wat zijn dan belangrijke dingen om te bespreken? Hoe voer je gesprekken over dit onderwerp? Ik wil proberen daar concrete handvatten voor aan te reiken.

Praktische informatie:

-   Leiding:               Ds Gerlinde van den Berg

-   Datum:                2e helft van maart 2023, nader te bepalen in overleg met de deelnemers

-   Tijd:                    19:30  –  21:30 uur

-   Plaats:                 Franse School

-   Opgave:               Ds Gerlinde van den Berg, tel. 788702 (of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

De Kerk bij overlijden en uitvaart

Met een uitvaart hebben we allemaal, vroeg of laat, te maken. Dat kan zijn, omdat een dierbare gestorven is of omdat ons eigen levenseinde in zicht is gekomen. Dan komt de vraag op ons af: hoe moet ik aan deze uitvaart invulling geven? Vroeger verliepen uitvaarten volgens een vast patroon. Tegenwoordig speelt de persoonlijke voorkeur van de familie of van de overledene een belangrijke rol. Uitvaartondernemers en uitvaartbegeleiders staan klaar om te helpen een uitvaart volgens die voorkeur te laten verlopen. Vanouds speelt ook de kerk of de geloofsgemeenschap een rol bij overlijden en uitvaart. Iedereen mag een beroep doen op een predikant of geestelijk verzorger voor pastorale bijstand rond overlijden en het gestalte geven aan een kerkelijke uitvaart. Wat mag u van een predikant of geestelijk verzorger verwachten en wat is eigenlijk een ‘kerkelijke uitvaart’? Daarover willen we u graag informeren en met u in gesprek gaan op de bijeenkomst rond ‘de Kerk bij overlijden en uitvaart’.

Praktische informatie:

 • Doelgroep: Belangstellenden van binnen en buiten de kerk
 • Datum en tijd:             Donderdag 30 maart 2023, 20.15 uur
 • Plaats Franse School
 • Informatie: Ds Rudolf Oosterdijk (tel: 0598-786001), ds. Gerlinde van den

Berg (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

 

Wandeling

Het ligt in de bedoeling om in het voorjaar van 2023 een wandeling te organiseren. Met elkaar wandelen geeft de gelegenheid om tijd voor elkaar te hebben en met elkaar in gesprek te gaan.

Praktische informatie:

 • Leiding: Ds Johan van de Berg
 • Datum en tijd: Waarschijnlijk mei 2023
 • Startpunt: De Gelukssteen van Greet en Jan Boekweg, Wierhuizerweg 3,                               Appingedam

ACTIVITEITEN VAN TWEE OF MEERDERE BIJEENKOMSTEN

 

Algemeen

De hieronder genoemde kringen en gespreksgroepen staan per gemeente bij elkaar. Ze zijn echter bestemd voor de leden van alle drie de clustergemeenten. Dus schroom niet om ‘gemeente-overschrijdend’ uw keuze te maken!

 

Bijbelgesprekskring Appingedam   

We gaan na de zomer verder met de Bijbelkring. De details zijn op dit moment nog niet bekend.

Praktische informatie:

-   Leiding:                 Ds Johan van den Berg

-   Bijeenkomsten:     Op donderdagavond, aanvang 20.00 uur

-   Plaats:                    Franse School, Wijkstraat 30, Appingedam

-   Opgave:                 Ds Johan van den Berg, tel. 788702

                                   of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het goede leven – zorg voor de schepping

Heel bekend zijn de woorden uit Genesis 1: God zei: ‘Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken; zij moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ (Gen. 1:26). Als we om ons heen kijken dan moeten we constateren dat we dat niet altijd even goed hebben aangepakt. Op veel plekken wordt de wereld onleefbaar.

Aan de hand van enkele Bijbelgedeelten gaan we in gesprek over vragen als: Hoe kunnen we genieten van Gods goede gaven? Hoe kunnen we bijdragen aan een eerlijker verdeling? Is er nog een uitweg uit de klimaatcrisis? Daarvoor maken we gebruik van het boekje Eenvoudig leven. Bijbelstudies over het goede leven. Dit boekje is geschreven door Sam Janse en enkele andere auteurs. We komen drie keer bij elkaar om hierover te spreken. Het is ook mogelijk om uw/jouw eigen vragen over dit onderwerp in te brengen. Dan maken we daar tijd voor vrij.

Praktische informatie:

-   Leiding:                 Ds Gerlinde van den Berg-de Haan

-   Bijeenkomsten:     Drie bijeenkomsten in de periode januari-februari 2023

-   Eerste keer:           Maandag 9 januari 2023

-   Aanvangstijd:        19.30 uur

-   Plaats:                    Franse School, Wijkstraat 30, Appingedam

-   Opgave:                 Ds Gerlinde van den Berg-de Haan, tel. 788702

                                   of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Van God spreken

Van God spreken is de titel van een boek geschreven door Job van Schaik en Wouter Slob. Van Schaik is journalist en cultuurredacteur bij het Dagblad van het Noorden; Slob is sinds kort predikant in Nijmegen; hij was bijzonder hoogleraar Protestantse Kerk, theologie en cultuur aan de RijksUniversiteit in Groningen.

De ondertitel van het boek is: gesprekken over religie, geschiedenis en filosofie. Dat klinkt zwaar, maar dat is het (meestal) niet. In het boek zijn de beide auteurs met elkaar in gesprek over het geloof. Van Schaik, die kerkelijk was opgevoed en daarna – in zijn eigen woorden - ‘afvallig’ was geworden, is door gesprekken met Slob toch weer gaan geloven. Met alle zekerheden en onzekerheden van dien. Al die twijfels en vragen en de antwoorden van Slob daarop, vormen de rode draad van dit boek.

       De gespreksgroep is vorig jaar - met corona-onderbrekingen – begonnen met de bespreking van dit boek. We zijn nog heel ver gekomen. Dat maakt ook dat nieuwkomers ook nog zo kunnen instappen. De gespreksgroep verandert sowieso door de jaren heen steeds een beetje van samenstelling. Wat echter niet verandert, is dat de groep een plek is waar mensen in openheid met elkaar nadenken en praten over leven en geloven.

       We bespreken per bijeenkomst 1 of 2 hoofdstukken of delen van hoofdstukken. De deelnemers krijgen de teksten tevoren toegestuurd. Op de bijeenkomst vertellen de deelnemers elkaar wat hen in de tekst al of niet aanspreekt, en hoe zij een gedachte wellicht in het dagelijkse leven (kunnen) toepassen. Zo leren de deelnemers van elkaar en verrijken ze elkaar. Zo zijn zij samen gemeente.

       Zoals boven al gemeld, de groepen hebben elk jaar een ietwat andere samenstelling. Dit betekent: oude en nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

Praktische informatie:

 • Leiding: Mijna Hadders-Algra
 • Bijeenkomsten: 4 à 5
 • Eerst keer: Dinsdag 18 oktober
 • Aanvangstijd: 20.00 uur
 • Plaats: Regentesselaan 17 (als Covid dit toelaat)
 • Inlichtingen: Mijna Hadders-Algra: telefonisch 628420     

                     of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Opgave: Voor 1 oktober 2022 bij Mijna Hadders-Algra (zie boven)

Gesprekskring  “De Vijftigers” Tjamsweer

Ook het afgelopen seizoen was het een welles-nietes rond het al of niet doorgaan van deze gespreksgroep. We zijn een paar keer bij elkaar geweest maar hadden geen echt ritme. We hopen komend jaar dat wel weer te vinden. Aan de hand van televisie-fragmenten gaan we in gesprek over zaken die onze aandacht vragen in het nieuws, of kwesties van langere adem. Wat vinden we daar persoonlijk van en speelt ons geloof een rol in de manier waarop we onze mening vormen? 

       Uitwisseling van ervaringen en onderlinge ontmoeting zijn belangrijke elementen van deze kring. Op de eerste avond in het nieuwe seizoen maken we afspraken over de inhoud van de komende bijeenkomsten, en de data waarop we elkaar ontmoeten. Zoals alle kringen op Tjamsweer, staat ook deze gespreksgroep open voor mensen van buiten onze gemeente.  

Praktische informatie:

 • 1e bijeenkomst: Donderdag 29 september, 20.00 uur
 • Frequentie: Eenmaal per maand, in onderling overleg
 • Plaats: Pastorie, ds Syperdapad 2   
 • Duur: Van 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur
 • Leiding: Ds Ineke Wolters, tel. 622663, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Opgave en informatie bij Bart de Haan, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijbelkring Tjamsweer

Het afgelopen seizoen hebben we ons verdiept in het evangelie van Lucas. Dit jaar beginnen we met een aantal gelijkenissen van Jezus, die alleen door Lucas worden verteld. Samen bepalen we waar we ons de rest van het jaar op gaan richten. Naast de lezing van een Bijbelgedeelte en het gesprek daarover is er ook veel ruimte voor actuele onderwerpen die door de deelnemers worden ingebracht, en voor de uitwisseling van persoonlijke ervaringen. De Bijbelkring is een kleine betrokken groep van oudere gemeenteleden. We zouden het fijn vinden als er wat nieuwe mensen de kring zouden komen versterken. U bent van harte welkom!

Praktische informatie:

 • Frequentie: Tweemaal per maand op dinsdagmiddag, we beginnen weer op 20

                            september

 • Plaats: Tjamsweersterstee
 • Duur: Start om 14.30, einde ongeveer 16.00 uur
 • Leiding: Ds Ineke Wolters, tel. 622663, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Opgave en informatie bij Ds Ineke Wolters, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geloven: wie, wat, hoe, waarom?

Voor veel mensen is niet meer zo duidelijk wat geloven eigenlijk inhoudt. Is dat voor iedereen hetzelfde? En hoe doe je dat, geloven? Wat zijn de kernpunten van het christelijk geloof, en wat betekenen die kernpunten voor jou persoonlijk? Wat is de Bijbel voor een boek?

Zomaar wat vragen die aan de orde kunnen komen in deze ‘introductie-cursus christelijk geloof’. Voor mensen die niet zo goed weten of ze wel geloven, of die er meer over willen weten, of die wat ze weten willen opfrissen. 

Praktische informatie:

 • 1e bijeenkomst: Woensdag 14 september
 • Plaats:                Tjamsweersterstee,
 • Tijd: Van 19.30 – 21.00 uur. We komen een keer per drie weken bij elkaar
 • Leiding/opgave: Ds Ineke Wolters, tel. 622663, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Huiskamergespreksgroep Garrelsweer

De huiskamergespreksgroep is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid. In deze kleine groep(en) willen we het geloofsgesprek stimuleren. Eens in de 3 weken in een huiskamer rond een open Bijbel.

De groepen bestaan uit 6 tot 8 personen.

We komen (meestal) samen op een woensdagavond van september tot en met juni.

Het Evangelisch werkverband van de PKN biedt hiervoor materialen. Deze avonden worden onder anderen voorbereid door: Piet Ketting en Nico Schutter

Praktische informatie (ook over de eerste datum):

Informatie:                 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijbelkring Garrelsweer

Sinds jaar en dag komt de Bijbelkring bij elkaar. Het doel van deze kring is de kennis van de Bijbel te vergroten, en met elkaar het geloof te delen. De bijeenkomsten worden voorbereid door ds. Christel Minnaard. De eerste bijeenkomst is maandag 23 september om 20.15 uur, we maken dan ook verdere afspraken.

Praktische informatie:

-   Leiding:                 Ds Christel Minnaard

-   Plaats:                    Zaal achter de kerk in Garrelsweer

-   Inlichtingen:          Mw. F. van der Veen. Tel. 0596–571503

Kring voor alleengaanden

Er zijn veel mensen, ook binnen onze gemeente, die hun dagelijks leven niet met iemand delen. Een omschrijving van een alleengaande is: “Iemand die geen partner heeft, alleen woont en in het eigen dagelijks onderhoud voorziet. Dit kan iemand zijn die vrijgezel/vrijgezellin is (niet gehuwd), maar ook iemand die eerder gehuwd was maar nu weduwe/weduwnaar of gescheiden is.” Het leven als alleengaande heeft zo zijn eigen dynamiek en specifieke hindernissen. Waar loop je tegenaan? Zijn er ook prettige kanten? Welke rol speelt het geloof in je leven als alleengaande? In deze kring willen we daar met elkaar over in gesprek gaan.

Praktische informatie:

-   Leiding:                 Ds Gerlinde van den Berg-de Haan

-   Bijeenkomsten:     Drie bijeenkomsten in de periode oktober-november 2022

-   Eerste keer:           Dinsdag 4 oktober 2022

-   Aanvangstijd:        19.30 uur

-   Plaats:                    Franse School, Wijkstraat 30, Appingedam

-   Opgave:                 Ds Gerlinde van den Berg-de Haan, tel. 788702

                                   of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

MUZIEK EN ZANG

Cantorij Protestantse Gemeente Appingedam

De cantorij verleent het hele jaar door muzikale medewerking aan de diensten in de Nicolaikerk, bijvoorbeeld in de Adventstijd, in de Goede Week, met Pinksteren en op Gedachteniszondag. Ook ondersteunt ze soms de gemeentezang in gewone zondagsdiensten.

In coronatijd heeft de cantorij wekelijks een kleine groep mensen geleverd voor de vervanging van de gemeentezang. Eerder bracht zij ook oratoria als 'Aanwezig' ten gehore.

Praktische informatie:

 • Contact: Cantor-organist Vincent Hensen -Oosterdijk tel. 06-21406271 of

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

-   Repetities:           Van september tot Pinksteren op donderdagavond van 19.00-20.00 uur

-   Plaats:                 Franse School, Wijkstraat 30, Appingedam

 

Gospelkoor Simi Jadech

Simi Jadech (Hebreeuws voor “Geef me je hand”) is een fijn en hecht Gospelkoor uit Appingedam met ruim 45 zéér enthousiaste zingende leden én combo, met vooral één gezamenlijke passie, nl. muziek maken en hierbij getuigen van ons geloof.

       We bestaan sinds 1993 en vierden dus in 2018 ons 25-jarig bestaan met 2 concerten in Appingedam… Een geweldige belevenis.

       Naast de medewerking aan kerkdiensten wordt er de laatste jaren gezongen in supermarkten rond de Kerstdagen en worden op verzoek hele kerkdiensten verzorgd.

       Nieuwe (mannelijke) leden zijn van harte welkom. Vanaf september 2019 is Joke Scholten onze dirigente.

Praktische informatie

 • Repetities: Van september-december 2019 tijdelijk in het Kindcentrum Delfzijl
 • Info: http://www.simi-jadech.nl
 • Boekingen: Renee Oudman, tel.  050-3021288

 

Christelijke Zanggroep Cantare Fides

Graag willen wij ons aan u voorstellen. Onze naam is “Christelijke Zanggroep Cantare Fides”. Dat betekent “Zingend Geloven”. Wij zijn gestart in januari 2019 en momenteel bestaat het koor uit ruim 40 leden. Wij zijn een gemengd koor met zeer enthousiaste leden. Ons doel is medewerking te verlenen aan kerkdiensten, of een optreden te verzorgen in verzorgingscentra. Om te laten horen dat zang een prachtig instrument is om mensenharten te raken.

       Ons repertoire bestaat uit christelijke liederen, zowel Nederlands- als Engelstalig. Wij zingen met veel plezier onder leiding van onze dirigent/pianist Jan Beukema.

Hebt u belangstelling en houdt u ook van zingen? Schroom niet en kom eens een keer kijken en meezingen. Wij zijn in het bijzonder nog op zoek naar bassen, tenoren en alten.

Praktische informatie

 • Repetities: Dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur
 • Plaats: Franse School, Appingedam
 • Informatie Secretaris Riet Rijskamp tel. 0596-572809, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Praiseband The Messengers

De band is samengesteld uit jonge leden van de gemeente Garrelsweer-Winneweer-Wirdum en Spijk. Zij zingen prachtige (opwekkings)liederen en (bege)leiden regelmatig een dienst.

Praktische informatie:

-   Oefenen:                1x in 2 weken

-   Plaats:                    (in de zaal achter) de kerk in Garrelsweer

-   Contactpersoon:    Marjelle Schutter, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-40502015

 

Cantorij Garrelsweer 

Voor diverse gelegenheden komt de cantorij van Garrelsweer in beweging. In enkele feestelijke – of gedenkdiensten levert zij een bijdrage. Dit wordt voorbereid door voor de betreffende kerkdienst een paar keer samen te komen en te zingen. Iedereen mag meedoen, ook als je weinig tijd hebt om te oefenen. Je kunt namelijk per keer besluiten of je meedoet. We zingen geestelijke liederen van allerlei snit en kleur.

Praktische informatie:

-   Leiding:               Dhr. K. Wendel.

-   Data:                    Op afroep

-   Inlichtingen:        K. Wendel, tel. 0596 – 571615, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Liedgroep Tjamsweer

Ook al leren we niet meer elke maand een nieuw lied uit het Nieuwe Liedboek, toch is het fijn om met elkaar bekende en minder bekende liederen te zingen. Elke donderdagavond doen we dat een half uurtje in de kerk van Tjamsweer (behalve in de schoolvakanties). Jan Beukema begeleidt ons op de piano. We kiezen liederen met aansprekende melodieën. Als de (gast)predikant onbekende liederen opgeeft voor de komende eredienst, oefenen we ook deze. Soms zingen we mee in een bijzondere dienst. We zijn dringend op zoek naar mensen die met ons mee willen zingen. Liefhebbers zijn welkom om de groep te versterken, graag zelfs!

Praktische informatie:

 • Leiding:              Jan Beukema
 • Plaats: Kerk van Tjamsweer
 • Tijd: Donderdagavond van 19.30 – 20.00 uur
 • Eerste keer: Donderdag 22 september
 • Opgave bij: Jan Beukema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.