Bannerpkngww2

Viering van het Heilig Avondmaal

 

Broeders en Zusters

In het Heilig Avondmaal gedenken wij

hoe onze Heer Jezus Christus in de wereld is gekomen om ons te verlossen.

Voor ons is Hij gestorven en begraven.

Op de derde dag is Hij opgewekt uit de doden.

En zo heeft Hij nieuw leven en verzoening gebracht.

Vele malen heeft onze Heer gegeten en gedronken

met de mensen die Hem volgden

zoals ook in die laatste nacht

voordat Hij zichzelf zou geven als brood voor de wereld.

Toen brak Hij het brood en schonk de wijn

als teken van zijn eindeloze liefde en trouw.

Hij vroeg zijn leerlingen dit telkens te doen tot zijn gedachtenis.

En zo nodigt Hij ons hier en nu aan zijn maaltijd.

Een vreugdemaal dat in het Koninkrijk van God

alle volken der aarde samen zal brengen.

(Onderwijzing uit de Avondmaalsliturgie).

 

U dient zelf van te voren de liturgische tafel klaar te maken. Hieronder een foto van een voorbeeld. U hebt in ieder geval voor ieder die in uw huis meeviert een stukje brood en een bekertje wijn nodig. Van een wit puntje of wit kadetje kunt u de korsten afsnijden en van wat u overhoudt drie stukjes snijden. Stukjes bruin brood of Matses kunnen ook.  Leg deze op een bord of schaal. En leg er een wit of mooi doekje of servet over. In eenvoudige glaasjes of eierdopjes kunt u een slokje rode wijn of druivensap gieten. Zet deze op een bord of dienblad. U kunt de tafel verder dekken met uw kaars, liedboeken, uw Bijbel en eventueel een wit tafelkleed of bloemen. Wanneer u de tafel met aandacht dekt zult u merken dat dit helpt je voor te bereiden op de Maaltijd van de Heer.

-De kaars wordt aan het begin van de dienst tegelijk met de Paaskaars in de kerk aangestoken. Wanneer de diakenen de tafel gereed maken, kunt u het servet van het brood halen. Wanneer de voorganger vraagt het brood met elkaar te delen neemt u als u alleen viert een stukje brood en wanneer u samen met anderen viert reikt één lid van uw huishouden het bord met het brood aan de anderen. Zij kunnen hier dan een stukje van nemen. Wanneer de diakenen de wijnbekertjes ronddelen doet u hetzelfde met het bekertje of het bord met bekertjes. We eten en drinken samen als iedereen brood dan wel wijn heeft.

avondmaaltafel

 

Voorbeeld van een gedekte tafel. Het kleedje is opgetild om het brood te laten zien.  Er staan als voorbeeld zowel eierdopjes als glaasjes.

 

Ook namens de kerkenraad een goede dienst, ds. Christel Minnaard