Bannerpkngww2

De wekelijkse zondagsbrief

GW en NH

 

 

Zondagsbrief 27 november 2022

 

De kerk is open voor kerkgangers en de dienst is ook te volgen via www. kerkomroep.nl 

Ook te vinden via een link op onze website www. pkngww.nl 

 

Zondag 27 november 2022 

Plaats: Garrelsweer /  09.30

Voorganger: ds. C. G. Spijker

Orgel: Robert Spannenberg

Ouderling van dienst: Aly van Heuveln

Diaconie: Freida Wendel

Beamer en video: Marjelle Schutter en Ike Postma

Geluid: Jacco Dijksterhuis

Gastgezin: fam. Wendel

Kindernevendienst: onder leiding van Annelies. Zij hebben een adventsproject, morgen met het thema: “Wachten op de terugkomst van Jezus.”

Digitale Collectes

De 1e collecte is voor de Kerk.

De 2e collecte is voor de Diaconie. Deze collecte is bestemd voor St. Bootvluchteling

Sinds 2015 staan wij klaar voor mensen op de vlucht die niet worden gezien. Wij bieden hulp van zo dichtbij mogelijk – binnen of buiten een kamp. Zo kunnen we klaarstaan op plekken waar dit het hardst nodig is. Waar wij ooit begonnen met reddingsmissies op het strand, zijn wij nu actief op verschillende locaties in Griekenland. Duizenden mensen op de vlucht verblijven hier maanden tot jaren onder mensonterende omstandigheden. Basisvoorzieningen schieten tekort. Wij staan hier klaar met medische hulp en psychische steun. Daarnaast zijn wij in 2022 begonnen met medische hulpverlening in Oost-Europa.

Bloemen

De bloemen gaan zondag met de felicitaties en een groet van de gemeente naar mevr. A. Dijkema-Stegmeijer. 

Ze worden gebracht door mevr. Aly van Heuveln-Huzeling. 

 

 

Woensdag 30 november is de huiskamergespreksgroep om 19.30 uur bij fam. Schuurman.

In deze adventstijd staat het kastje weer bij de kerk om houdbare producten in te zamelen voor de voedselbank. Tevens kunt u hier uw Douwe Egberts punten instoppen voor dit doel.

 

 

 

 

 

Erediensten

Zondag 4 december is er om 9.30 uur dienst in Garrelsweer. Voorganger is ds. Minnaard.

Emma Rijzebol zal op deze 2e Adventszondag ook enige liederen zingen, begeleidt met gitaar.

Na afloop van de dienst van morgen is er koffie en thee in de zaal. Allen welkom.

 

 

Uitleg Liturgische schikking

Advent 1: Jesaja 2:1-5 en Jakobus 5:7-8 Wachten op de terugkomst van Jezus

Advent is de tijd van wachten tot Jezus komt. Daarom lezen de kinderen elke zondag over iemand die wacht op Jezus. Deze eerste zondag lezen ze over Jakobus die wacht op de terugkomst van Jezus als Messias. Jakobus wacht op de dag dat Jezus terugkomt.

Jesaja heeft het ook over die dag als hij schrijft: “2 Eens komt de dag dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen, (Jesaja 2:2). “

In de liturgische schikking is dit ook verbeeld. De grote stenen stellen rotsen voor. De tempel, de troon van God, zal rotsvast staan op die dag. Zijn macht zal niet wankelen op de dag dat al het kwaad uit de wereld wordt verdreven. Er zal dan een nieuw leven zijn. Dit nieuwe leven is al begonnen toen Jezus werd geboren. Nog in het klein zoals de knopjes aan de tak nog klein en pril zijn. Dit nieuwe leven slingert zich ook nu al steeds meer door het duister heen. Zoals de klimop over en door het dorre en dode hout groeit.