Bannerpkngww2

MEDITATIE

 

Samen in het Licht van God.

24 Hoe talrijk zijn uw werken, HEER.
Alles hebt u met wijsheid gemaakt,
vol van uw schepselen is de aarde.

Psalm 104:24 (NBV)

Schepping

Dat de werken van de Heer talrijk zijn en de aarde vol van zijn schepselen kun je ook zien in de gemeente-app. Want daarin verschijnen met grote regelmatig de mooiste natuurfoto’s. Vooral tijdens de hogere coronagolven en strengere lockdowns neemt het aantal toe. Geen wonder, want dan heb je behoefte aan mooie dingen tussen alle verdrietige berichten door. En in een lockdown is veel niet mogelijk, maar naar buiten gaan wel. Bloemen die gaan bloeien, akkers die langzaam groen worden, een koe die herkauwt alsof er niets aan de hand is, zijn getuigen van het leven dat doorgaat. Ze laten zien dat God de schepping niet loslaat. Dit geeft vertrouwen en hoop als de besmettingen en sterfgevallen stijgen.

De coronapandemie heeft mij ook op een andere manier bewust gemaakt van de schepping. Want dat een virus zoveel te weeg kan brengen over de hele wereld doet je afvragen of dit virus niet handig gebruik gemaakt heeft van de manier waarop mensen met de schepping omgaan. Overvolle dierenmarkten in China, steeds minder natuur voor wilde dieren om in te leven en het drukke vliegverkeer waren kansen voor het coronavirus. Daarbij komt dat de coronacrisis alle aandacht opeist waardoor de dreigende milieucrisis naar de achtergrond verdwijnt. Het lijkt zo lang geleden dat de boeren actie voerden omdat de milieumaatregelen hen in het nauw dreven.

In de Bijbel kun je zoals in psalm 104 lezen hoe de schepping bewonderd wordt en haar schepper daarvoor geprezen wordt. Ook is er te lezen dat de mens de opdracht krijgt de aarde te beheren. En daarnaast is de belangrijkste leefregel om God lief te hebben maar ook de naaste lief te hebben als jezelf. En dat laatste betekent ook dat ieder mens recht heeft op voldoende voedsel en de pijn van de milieucrisis eerlijk gedeeld moet worden.

Wat kunnen u en ik hier aan doen? We kunnen bidden dat regeringen wijze besluiten nemen. En we kunnen ons verdiepen in de Bijbel zodat we een eigen mening kunnen vormen en zo ons antwoord klaar hebben wanneer anderen ons er naar vragen. Ik ben vast begonnen met zoeken in de Bijbel naar teksten. De diensten na Pinksteren hoort u meer.

Christel Minnaard

 meditatie