Bannerpkngww2

MEDITATIE

 

Samen in het Licht van God.

 

5 Weemoed vervult mijn ziel
nu ik mij herinner hoe
ik meeliep in een dichte stoet
en optrok naar het huis van God -
een feestende menigte,
juichend en lovend.
6 Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.
Psalm 42:5-6

Paaslicht

Weemoed vervulde mijn ziel toen ik zondags voorging in de kerk en de banken leeg bleven omdat u nog niet mocht komen. Weemoed naar u was het, en naar het feestelijke gevoel dat bij de zondag hoort. Ik stelde me zo goed mogelijk voor, hoe u thuis bij uw telefoon of laptop zou zitten. Of ik probeerde voor me te zien hoe u in de kerkbank zou zitten zodat het wat minder leeg leek.

Op Paasmorgen voelde ik blijdschap omdat we vierden dat Jezus is opgestaan. Ik voelde me dankbaar dat er zoveel mensen waren om dat samen mee te vieren. Maar toch was mijn ziel nog onrustig. Alsof er nog een zware domper over alles heen lag en het feest nog niet echt begonnen was. Want ik had willen zingen van vreugde en dat kon niet. Luisteren naar U zij de Glorie is toch niet hetzelfde als samen zingen.

Het heeft me dan ook goed gedaan dat we wel samen hebben kunnen dansen. Even niet serieus zijn maar gewoon vrolijk en blij. En vooral voelen dat het feest is. Buiten bij de kerk stond het kruis, versierd met bloemen. En ineens leek het of alle bloemen vrolijker bloeiden en dat de narcissen trompetterden dat Jezus was opgestaan.

De dagen erna kreeg ik steeds meer berichtjes binnen van gemeenteleden die blij melden te zijn ingeënt. Eindelijk tekenen dat het moment dichterbij komt dat we weer allemaal samen optrekken naar “het huis van God”. Ik kreeg weer moed dat de tijd eraan komt dat iedereen weer naar de kerk kan komen. En ook dat de tijd komt dat we ons niet meer druk hoeven te maken over mondkapjes en afstand houden. En vooral dat we niet meer stil hoeven te zijn maar kunnen zingen zo hard we willen. Dan kunnen we weer echt feest vieren op zondag omdat het zondag is, de dag des Heeren, de dag dat Jezus opstond uit de dood en leeft. De dag dat wij vieren dat we leven!

Dus laten we onze hoop vestigen op God, eens zullen we Hem weer loven, Hij die ons ziet en redt.

Christel Minnaard