Bannerpkngww2

VAN DE DIACONIE

*18 april was de collecte bestemd voor het Bartiméusfonds.*

We willen meer mensen aan een baan helpen. Wist u dat 70% van de mensen met een visuele beperking geen baan heeft! Dit heeft, zeker in deze Coronatijd, veel impact op deze mensen en ze moeten veel inleveren: financiële zelfstandigheid, sociale contacten en het gevoel mee te tellen. Het Bartiméusfonds wil daar iets aan doen en wij willen ze steunen met de opbrengst van de collecte van vandaag.

*25 april is de collecte bestemd voor Kerk in Actie*

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert Stichting DE Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek, dans, theater, film en fotografie willen ze de talenten van de jonge bewoners van de centra tot bloei laten komen en hun veerkracht versterken.

*2 mei is de collecte bestemd voor eigen diaconie*

*9 mei is de collecte bestemd voor World Vision*

World Vision wil speciale aandacht geven aan 5 landen waar het nu extra gevaarlijk is voor kinderen: Jemen, Ethiopië, Syrië, Mali en Honduras. Niet alleen zorgen ze ervoor dat gevluchte kinderen noodhulp krijgen, zoals water, voedsel en ondedak. Ook zorgen we voor onderwijs en psychosociale ondersteuning.

Uw hulp is onmisbaar.

*16 mei is de collecte bestemd voor Rohingya - vluchtelingen*

Meer dan 860.000 Rohingya vluchtelingen verblijven in kampen in Bangldesh, nadat zij moesten vluchten voor een genocide. Door een enorme brand zijn 45.000 mensen opnieuw alles kwijtgeraakt. Meer dan 10.000 onderkomens zijn verwoest of zwaar beschadigd. UNHCR zorgt voor medische hulp, sanitaire voorzieningen, dekens en schoon drinkwater.

*23 mei Kerk in Actie bijbellezen kinderen in Egypte*

De Pinkstercollecte is bestemd voor een project in Egypte. Boeken lezen voor kinderen in Egypte is niet gemakkelijk want boeken zijn niet zomaar te krijgen. Kerk in Actie steunt de bijbelcompetitie van het Egyptisch bijbelgenootschap waarmee ze ouders en kinderen willen stimuleren om juist wel te lezen in de bijbel.

*30 mei is de collecte bestemd voor ons project Mercy Ships.*

*KOEKACTIE*

Normaal worden er altijd activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen voor ons project zoals: stamppotbuffet, verkoopkraam tijdens dorpsfeest en bingo. Maar Corona gooit ook daar roet in het eten, geen acties waar mensen bij elkaar komen. Weet u het nog, een paar jaar geleden, ons project voor Bright Future. We hebben toen *koeken van Knol *verkocht. Aangezien deze actie Coronaproof kan worden opgezet heeft de Diaconie besloten dit weer te doen.

Bij de Groeiwijzer van juni krijgt u een bestelformulier om koeken te bestellen, niet alleen voor uzelf maar vraag ook even uw familie, buren, vrienden en kennissen. Een Knol's koek als kado i.p.v. een bos bloemen.

*Dus let op de Groeiwijzer van juni.*

Vriendelijke groet,

Freida