Bannerpkngww2

VAN DE KERKENRAAD

Allereerst: een gezegend 2022 toegewenst. Dat wij als gemeente samen in dit nieuwe jaar veel goede dingen met elkaar mogen beleven, gedragen door Gods Geest.

Op 30 november vergaderde de kerkenraad via Zoom, omdat we na 17 uur niet meer bij elkaar mochten komen om te vergaderen. De Werkgroep Evangelisatie en Zending zou op bezoek komen, maar door de coronamaatregelen kon dit helaas niet doorgaan.

Er zal rondom de kerstdagen een flyer en Kerstkaart huis aan huis bezorgd worden.

We zouden met het dorpshuis in Garrelsweer en ook in Wirdum samen een dorpskerstfeest organiseren (dit is helaas niet doorgegaan i.v.m. de lockdown).

Het oud papier zal nog 3x per jaar door onze kerk worden opgehaald. Karl Wendel zal de lopers organiseren op 19 februari, 18 juni en 15 oktober 2022. Andere zaterdagen door Runploug.

N.a.v. de gemeenteavond van 27 oktober is besloten om de kerk 1 graad lager te verwarmen.

De kosterswoning en pastorie worden herbeoordeeld i.v.m. het versterken. Versterken na herbeoordeling, met nieuwe normen, geeft recht op 2x (€17.000 + €13.000) subsidie.

Een besluit over versterken van de kerk wordt pas genomen na overleg met de gemeente.

Voor de actie Kerkbalans (3e week januari) zal een brief worden geschreven.

I.v.m. uitzendingen via Kerkomroep zullen er Buma Stemra licenties worden aangevraagd.

We hebben in de adventsperiode en tijdens de Kerstdagen mooie diensten mogen beleven.

Op 13 januari was er een extra kerkenraadsvergadering via Zoom i.v.m. de begrotingen van de kerk en de diaconie. Freek Reitsema was als administrateur digitaal aanwezig, om de cijfers te verduidelijken.

De jaarrekeningen over 2021 zijn ook besproken en de begrotingen 2022 zijn goedgekeurd.

Op maandag 17 januari vergaderde de kerkenraad weer via Zoom. Het geplande overleg met de Werkgroep Eredienst kon helaas niet doorgaan. Het door hen gemaakte voorlopige preekrooster 2023 zal worden rondgestuurd. De WE wordt bedankt voor het vele voorwerk.

Ds. Minnaard presenteerde de eerste conclusies uit het project “Van U is de toekomst”.

Op de gemeenteavond van woensdag 30 maart zal dit verslag besproken worden.

Kerkenraadsverkiezing: Wienand Hofstede, Karla Woldhuis, Yvonne Bezema en Annelies Ozinga zullen de kerkenraad op 8 mei verlaten. Nico Schutter blijft nog 2 jaar in de kerkenraad en Wim Vreeling en Marten Berends zullen nog 1 jaar blijven. Er wordt een werkgroep opgezet om geschikte kandidaten te zoeken en naar de toekomstige structuur en samenstelling van de kerkenraad te kijken.

Er wordt weer gesproken over de versterking van het kerkgebouw en met welk advies. Er wordt besloten om na de kerkdienst van 6 maart met de gemeente te overleggen over een eventuele versterking.

Ingekomen stukken:

Geboortekaartjes van Abel van Wolde en van Emma Rose Vermeeren.

Harm-Jan & Elles en Reno & Annemijn + Jonathan: van harte gefeliciteerd!

Rouwkaarten van Johanna van Heuveln – ten Have en van Corrie Pentinga – Haan.

De nabestaanden wensen we veel sterkte toe.

Trouwkaart van Wilko Woldhuis & Renske Lokhorst. We feliciteren hen en wensen hen en hun familie op 20 januari een mooie huwelijksdag toe. Ze gaan in Drouwen wonen.

Laten we hopen dat de coronamaatregelen versoepeld kunnen worden, zodat wij op zondag 23 januari elkaar mogen ontmoeten rondom de Tafel van onze Heer.

Met vriendelijke groeten, Nico Schutter