Bannerpkngww2

VAN DE KERKENRAAD

Zondag 23 mei mochten we samen het Pinksterfeest vieren.

Een mooie Gezinsdienst waar de vraag werd gesteld: “Is God echt overal?” Is God bv ook achter gesloten deuren in het binnenste vertrek? In Australië op de andere kant van de wereld, of op de maan? Het antwoord op die vraag was: “God is overal, je bent niet alleen!”

Het is feest! Pinksterfeest.

Feest voor iedereen.

Licht voor jou en licht voor mij.

Geef maar door en wees maar blij:

We zijn hier niet alleen.

Dit licht mogen we allen ook ervaren, nu de corona maatregelen langzamerhand versoepeld kunnen worden. De kerkdeuren gaan weer open voor grotere groepen mensen.

Woensdagavond 26 mei hielden we een gemeenteavond in de kerk en tevens via Zoom voor de mensen thuis die nog niet naar de kerk konden komen. Het verslag van deze gemeenteavond is los bijgevoegd bij deze Groeiwijzer, met dank aan Gerdy voor het maken van deze notulen. Het was een avond waar we elkaar als broeders en zusters weer konden ontmoeten. In deze Groeiwijzer tevens de inleiding die door ds. Christel Minnaard is gehouden over het toekomstperspectief van onze gemeente. Naast de zorgen (bemensing kerkenraad, oa een scriba, en huisvesting) is er zeker ook een toekomst voor onze gemeente. We hebben de durf, de moed en het vertrouwen om onze talenten in te zetten voor onze gemeenschap.

De kerkenraad wil graag met jullie over ons toekomstperspectief praten.

De geplande gezamenlijke zomerdiensten met Tjamsweer kunnen helaas door de corona maatregelen niet doorgaan. Deze diensten zijn in goed overleg met Tjamsweer ingevuld. Een paar zondagsdiensten zullen hierdoor om 11 uur beginnen.

Op de kerkenraadsvergadering van 19 mei is het nieuwe moderamen vastgesteld: Nico blijft voorzitter (praeses), scribaat is helaas nog niet ingevuld. Karla krijgt tekenbevoegdheid voor officiële stukken. Daarnaast zitten ds. Christel Minnaard en Yvonne in het moderamen.

De snellere internetaansluiting van Ziggo is nu gelukkig aangelegd. Met dank aan de vasthoudendheid van oa Jaap is het nu mogelijk om ook beelden van de diensten vanuit de kerk uit te zenden.

De proefopnamen zien er goed uit en we hopen vanaf 20 juni zowel live met geluid als met beeld de diensten via Kerkomroep aan te kunnen bieden. Met dank aan de mensen die zich op allerlei gebied hiervoor hebben ingezet!

De mogelijkheden om te zingen in de kerk worden gelukkig ook verruimd.

Iedereen een goede vakantieperiode toegewenst.

Met vriendelijke groeten,

Nico Schutter.