Bannerpkngww2

De wekelijkse zondagsbrief

GW en NH

 

Omdat er een kerkdienst wordt gehouden zonder beeld, kunt u hier de Orde van dienst zien om de dienst mee te kunnen beleven

 

Zondagbrief  19 maart 2023

 

De kerk is open voor kerkgangers en de dienst is ook te volgen via www. kerkomroep.nl 

Ook te vinden via een link op onze website www. pkngww.nl 

Zondag 19 maart 2023

Plaats: Garrelsweer / 09.30

Voorganger: Marjelle en Nico Schutter /  4e zondag van de 40-dagen tijd

Piano: Nel Vreeling

Ouderling van dienst: Femmie van der Veen

Diaconie: Freida Wendel

Geluid: Jan Rietsema en Albert Siegers

Video: Harriƫt Wals

Gastgezin: fam. Berends

Kinderkerk: olv Janine

Digitale Collectes

De 1e collecte is voor de Kerk.

De 2e collecte is voor de Diaconie. Deze collecte is bestemd voor

Bloemen

De bloemen gaan zondag met de felicitaties en een groet van de gemeente naar fam. Knol-Kammenga,  Wirdumerweg 31a in Wirdum.

Ze worden gebracht door dhr. J. W. Blankvoort en dhr. M. Blankvoort. 

Woensdag 22 maart is de huiskamergespreksgroep om 19.30 uur bij de fam. Schutter.

Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

 

 

Wisseling kerkenraadsleden.

Aly van Heuveln en Wim Vreeling zullen per 14 mei de kerkenraad verlaten.

Ook Marten Berends en Diny Berends stoppen dan als kerkrentmeester en pastorale bezoekdame.

De kerkenraad vraagt de gemeente om namen in te leveren van mensen die ze geschikt achten om deze functies in te vullen. Onze gemeente is op zoek naar een ouderling, een diaken en 2 (ouderling-) kerkrentmeesters. Namen kunnen tot 26 maart worden ingeleverd in de bus in de gang. De bevestiging zal DV plaatsvinden op 14 mei 2023 te Garrelsweer.

Online opgeven voor DOE-MEE:U kunt zich nog opgeven voor fietsen en/of fotograferen. Dit opgeven kan achter de kerk en online. Hieronder wordt uitgelegd hoe je je online kunt opgeven. Voor meer informatie zie De Groeiwijzer.Klik op deze link om je op te geven:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiip2K52FvTEmbqUAkWKtGYzM5W8WudD1zNzf5SZVneWV31Q/viewform?usp=sf_link  

Vanaf 26 februari is de veertigdagentijd begonnen.

Elke week wordt er een foto en uitleg van de schikking geplaatst.

Zondag 4   Geel         

 

Uitleg schikking

Vandaag de kleur geel.

Toen de Israƫlieten in de woestijn klaagden dat ze dorst of honger hadden, zorgde God voor water of brood. Dit is verbeeld in de schikking. Blauwe Druifjes verbeelden het water. Het Gipskruid verbeeldt het Manna, het brood dat God gaf in de woestijn. De grote groene bladeren lijken zo brood en water te geven. Zoals God Zijn volk niet in de steek liet maar hen water en brood gaf. Jezus vergelijkt zichzelf met levend water. Hij is ook het brood dat leven geeft doordat Hij zijn leven voor ons gaf. Zo groot is Gods trouw.

 

 

 

 

Erediensten

Zondag 26 maart  is er om 9.30 uur dienst in Wirdum.

Voorganger is dan ds. C. Minnaard

De kerkenraad wenst u allen een gezegende