Bannerpkngww2

De wekelijkse zondagsbrief

GW en NH

 

Als er een kerkdienst wordt gehouden zonder beeld, kunt u hier de Orde van dienst zien om de dienst mee te kunnen beleven

 

Zondagbrief  1 oktober 2023

De kerk is open voor kerkgangers en de dienst is ook te volgen via www. kerkomroep.nl 

Ook te vinden via een link op onze website www. pkngww.nl 

 

Plaats: Wirdum / 09.30 / Israëlzondag

Voorganger: mw. R. Meihuizen

Orgel: Jan Zuidhof

Medewerking: de cantorij

Ouderling van dienst: Femmie van der Veen

Diaconie: Freida Wendel

Geluid: Albert Siegers

Gastgezin: fam. Heeres

Er is geen kindernevendienst

Na de dienst is er koffie / thee in de kerk. Allen welkom!

 

Digitale Collectes en er staan collectebussen in de hal

Collecte voor de Kerk.

Collecte voor de Diaconie. Deze collecte is bestemd voor:

Protestantse Kerk – Israëlzondagcollecte

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de

eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, een Internationale christelijke gemeenschap.

Bloemen

De bloemen gaan zondag met een groet en de felicitaties van de gemeente naar mevr. D. Poel in Winneweer. Ze worden gebracht door Leida Heersema. 

De Bijbelkring vergadert volgende week dinsdag 10 oktober om 19.30 uur achter de kerk.

De Huiskamergespreksgroep komt volgende week woensdag 11 oktober om 19.45 uur bij elkaar bij Karla Woldhuis in Ten Post.

 

Erediensten

Zondag 8 oktober is er om 9.30 uur dienst in Garrelsweer. Voorganger is ds. Minnaard.

In deze dienst zal de doop bedient worden aan Jette Marja van Wolde.

Tevens is er dan Kinderkerk. Alle kinderen zijn dan vanaf 9.20 uur welkom achter de kerk.

Na afloop van deze doopdienst is er koffie en thee in de zaal.

De kerkenraad wenst jullie allen een gezegende dienst.    

 

Er heerst weer Corona in onze dorpen.

Het is daarom goed om een beetje afstand te houden.

En mocht iemand zich veiliger voelen met een mondkapje: vooral doen!