Bannerpkngww2

Beste gemeenteleden,

onze kerkdiensten worden via internet uitgezonden vanwege het coronavirus.

Om privéredenen kunnen daarom niet alle mededelingen in de dienst worden voorgelezen.

Daarom delen we ze langs deze weg.

Afgelopen week is Margriet Wendel-Westerkamp geopereerd. 

Ze ligt op de Maag-Lever-darm afdeling 3c kamer 14 in het Martini Ziekenhuis. (Postbus 30033, 9700 RM in Groningen)

Eke ligt ook nog steeds in het Umcg en is herstellende van een longontsteking.

Dit weekend gaan er bloemen naar dhr. W.P Dijkema en mw. E. Weggemans-Dijkstra.

Voor de Pinsterdienst van aankomende zondag:

mijnlied

zijn de liederen die we zingen aangedragen door gemeenteleden.

Verder hebben de kinderen nodig:

  • koffiefilter
  • hoog glas
  • zwarte stift (geen permanent marker)
  • schaar
  • sateprikker, of een ander dun stokje

Waar je dit voor nodig hebt? Dat hoor je zondagmorgen 31 mei in de dienst.

Dit weekend vieren we Pinsteren. Anders dan anders. Het thema dit jaar van de Pinsterconferentie is "Samen kerk, samen sterk''.

Laten we er extra bij stil staan, dat God ons de Trooster heeft gestuurd. Het is de Heilige Geest die ons leidt en ons kracht geeft.

Zeker in deze tijd mag je je gedragen weten door Hem, die ons lief heeft.

Door de kracht van de Heilige Geest vieren we het Pinksterfeest  met elkaar!

Jong en oud goede Pinsterdagen toegewenst.

Kaartenactie

Onze broeders en zusters in de verpleeghuizen voelen zich vaak eenzaam en hebben het moeilijk in deze corona tijd.

Een kaartje zal hen goed doen en wordt gewaardeerd.

Doet u mee aan deze actie?

Hartelijke groet, namens de kerkenraad

Karla Woldhuis.