Bannerpkngww2

VAN DE KERKENRAAD

De gemeenteavond van 21 april wordt uitgesteld naar woensdag 26 mei om 19.45 en zal, zoals we het nu kunnen bekijken, plaats vinden in de kerk van Garrelsweer.

De kerkenraad heeft hiertoe besloten, omdat ze er van uitgaat dat er dan steeds meer mensen zullen zijn ingeënt en het dus voor iedereen veiliger wordt om samen te komen.

In de laatste kerkenraadsvergadering van 15 april hebben we gesproken over de verdeling van de taken van de scriba. Ike haar ambtsperiode, als ouderling-scriba, zit erop (per 1 mei). Voor haar functie als scriba is nog geen vervanging gevonden. Dus ziet de kerkenraad zich genoodzaakt de taken te verdelen tot er een nieuwe scriba is gevonden of zich aanmeldt. Het postadres blijft voorlopig op naam van Ike en zij zal ingekomen stukken verder doorsturen.

Een fijn positief bericht is dat Harm-Jan van Wolde lid wordt van het CvK als kerkrentmeester.

De jaarrekeningen van kerk en diaconie over 2020 worden definitief vastgesteld.

De commissie livestream heeft de afgelopen tijd weer veel werk verzet. De Audio-streaming via Kerkomroep is nu volledig ‘in bedrijf’. En het zal de mensen die al weer in de kerk zijn geweest, vast zijn opgevallen dat we weer een mooi en scherp beamerbeeld hebben, dankzij de nieuwe beamer.

De commissie is nu bezig met de voorbereidingen van de Video Live-Streaming, zodat er ook beeld vanuit de kerk uitgezonden kan worden. Hiervoor is een betere uploadsnelheid nodig. Ziggo zorgt voor de aanleg van een internetkabel die dit mogelijk maakt. Dit wordt gratis door Ziggo verzorgd, maar om dit allemaal voor elkaar te krijgen, gaan heel wat telefoontjes met de nodige frustraties aan vooraf.

Gelukkig zitten er in de commissie mensen met veel doorzettingsvermogen. Dank hiervoor!

Aan nadelen kleven ook vaak voordelen. Zo hebben we subsidie ontvangen voor het audio-deel van ons streamingproject. Dit betreft een subsidie in het kader van de corona-maatregelen die genomen moeten worden; De anderhalve meter regeling provincie Groningen 2020.

Ook voor het video-deel van ons streamingproject kunnen we weer subsidie aanvragen.

Op de gemeenteavond van 26 mei verwachten we u te kunnen meedelen, wanneer we ook met het video/camera-deel online gaan.

De Cvk heeft het huurcontract met de huurder van de pastorie verlengd tot 5 januari 2027.

De opbrengst van de oudpapier –actie zal besteed worden aan missionaire acties binnen onze gemeente.

Jaap Schuurman heeft aangegeven, nu hij de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt, te stoppen met het kerkelijk bureau en het bijhouden van de ledenadministratie. Jaap heeft dit jarenlang voor onze gemeente verzorgd Onze hartelijke dank hiervoor. We zijn blij, u gelijk te kunnen meedelen dat we Marjelle Schutter bereid hebben gevonden de taak van Jaap over te nemen. Marjelle bedankt dat je deze taak op je wilt nemen en veel succes.

Nog meer goed nieuws, het beam-team wordt uitgebreid met Harriët Wals. Harriët, bedankt en fijn dat je ook in dit team wilt ondersteunen.

In de dienst van zondag 25 april wordt Ike ontheven van haar taak als ouderling-scriba.

Harm-Jan zal in deze dienst de taak van kerkrentmeester op zich nemen.

Een hartelijke groet,

Ike Postma.