E-mail

Als vanwege de temperatuur of andere reden de kerkdienst gehouden wordt in de zalen achter de kerk vindt U hier de liturgie.

Als u nu op de link klikt krijgt u verbinding met kerkomroep op een aparte pagina. U kunt nu in de balk boven in beeld schakelen tussen de uitzending en deze pagina

LITURGIE GARRELSWEER, 3-12-2023, 9.30 UUR

ds. Hanneke Paas, Nijverdal

 • welkom en afkondigingen, aansteken Paaskaars en 1e adventskaars, uitleg liturgisch bloemschikken
 • intochtslied: lied 487:1,2 en 3 NLB
 • stil gebed, bemoediging en groet
 • als antwoord op de groet zingen we lied 433:1
 • gebed om ontferming
 • zingen: lied 439:1 NLB
 • de weg die God ons wijst: 1 Petrus 3:15 NBV’21
 • zingen: lied 439:2 NLB
 • gebed om de Heilige Geest
 • de kinderen gaan naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Lucas 1:30-33 NBV’21
 • zingen: lied 473: 1 en 2
 • Schriftlezing: Genesis 3:14,15 en Openbaring 12: 1-9a en 13-17 NBV’21
 • zingen: lied 466:3 en 6 NLB
 • Verkondiging: “KERST: EEN APOCALYPTISCHE GEBEURTENIS? ” (zie bijgevoegde ppp en uitleg daarvan op pagina hiernaast)
 • zingen: lied 441:6 en 10 NLB
 • de kinderen komen terug uit de nevendienst, we zingen het projectlied
 • dankgebed
 • collecte
 • zingen: lied 506:1 en 3 NLB
 • zegen

Aanbevolen artikelen