E-mail

Hier verschijnt de wekelijkse zondags informatie

te volgen op verbinding met kerkomroep zoeken naar Garrelsweer

Liturgie voor de dienst zonder beeld vind u Liturgie kerkdienst

De kerk is open voor kerkgangers en de dienst is ook te volgen via www. kerkomroep.nl 

Ook te vinden via een link op onze website www. pkngww.nl 

Zondag 26 mei

Plaats: Garrelsweer/09.30 uur

Voorganger: mw. R. Meihuizen

Orgel: Robert Spannenberg

Ouderling van dienst: Aly van Heuveln

Diaconie: Ina van Zanten

Beamer en video: Karl Wendel, Petra Schuurman en Ike Postma

Geluid: Albert Siegers

Gastgezin: fam. Schuurman

Er is geen kindernevendienst  

Digitale Collectes en er staan collectebussen in de hal

Collecte voor de Kerk.

Collecte voor de Diaconie. Deze collecte is bestemd voor: Bangladesh

In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw.

Voorgangers en kerkelijke vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenten groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.

Bloemen

De bloemen gaan zondag met een groet van de gemeente naar mevr. E. Vast – Huisman in Wiemersheerd. Ze worden gebracht door fam.  Schutter – Meindertsma.

Kerkenraad

De kerkenraad vergadert woensdagavond 29 mei om half acht achter de kerk van Garrelsweer.

De Heilige doop

Bediening van de doop is aangevraagd door Gerdy en Merijn Brouwer-Schutter voor hun dochter Evi Naomi.

Als er geen wettige bezwaren zijn, zal de doop worden bediend  in de dienst van zondag 2 juni in de kerk te Garrelsweer.

Erediensten

Zondag 2 juni is er om 10.00 uur dienst in de kerk van Garrelsweer.

Voorganger is ds. C. Minnaard. In deze dienst wordt Evi Naomi Brouwer gedoopt.

Ook verlenen The Messengers hun medewerking.

De kerkenraad wenst jullie allen een gezegende dienst.

Vraag:

Hangbank in de fietsenstalling,
In plaats van de driepersoonsbank uitgevoerd in grijs fluweel en sofagedeelte willen we graag een geschikter iets dat toch lekker hangt. Als leiding van de Hang Out hebben we daar hulp bij nodig. Omdat hulp niet makkelijk te vinden is, is ons plan wat aangepast. We hebben de volgende hulp nodig:
-Persoon 1: Iemand die vrijdagavond 7 juni tijdens de Hang Out helpt bij het opmeten en plannen van hoe en wat. (Tussen 19:00 en 20:00). We hebben subsidie hiervoor. We kunnen het onszelf dus gemakkelijker maken en ook een bouwpakket uitkiezen.
-Persoon 2: Iemand die het bouwpakket of de onderdelen op kan halen. (Met kar of grote auto).
-Persoon 3: Iemand die met hulp van de jongeren het in elkaar zet. Dus op een avond of op zaterdag. 7 juni kiezen we iets uit waarvan we weten dat de jongeren het in principe zelf kunnen. Coördinatie en begeleiding is nodig.
-Persoon 4: iemand die de oude bank en het voetbalspel op kosten van de Hang Out naar de stort kan brengen.
 
Kun je één of meerdere van deze taken op je nemen? Meld je dan bij mij (ds. Christel).

Aanbevolen artikelen