E-mail

Hier verschijnt de wekelijkse zondags informatie

te volgen op verbinding met kerkomroep zoeken naar Garrelsweer

Liturgie voor de dienst zonder beeld vind u Liturgie kerkdienst

Zondagbrief  3 December 2023

Plaats: Garrelsweer / 09.30 uur / de dienst is in de zaal achter de kerk

Voorganger: ds. H. Paas

Orgel: Robert Spannenberg

Ouderling van dienst: Femmie van der Veen

Diaconie: Freida Wendel

Beamer en video: Marjelle Schutter en Gerdy Brouwer

Geluid: Jaap Schuurman

Gastgezin: fam. Berends

Er is kindernevendienst onder leiding van Harriët Wals.

De KND heeft een adventsproject rondom het thema “Een nieuw begin”.

Na afloop van de dienst morgen is er koffie/thee drinken in de zaal.

Digitale Collectes en er staan collectebussen in de hal

Collecte voor de Kerk.

Collecte voor de Diaconie. Deze collecte is bestemd voor: Oeganda

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar school en lopen risico op uitbuiting. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderen opvangen en herenigen met familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar de stad trekken.

De 1e Adventskaars wordt aangestoken door Tirza.

Uitleg van de schikking van as zondag Vandaag is het eerste Advent. De reis naar het Kerstfeest is begonnen. Op weg naar het Kerstfeest volgen we steeds de richting die de pijlen in de liturgische schikking aangeven. Vandaag wijst de pijl naar beneden. We kijken vandaag niet omhoog maar naar beneden. Want God is niet alleen in de hemel te vinden maar ook hier op aarde. Hier op aarde waar alles zo dor en droog kan lijken als de bruine bladeren in de schikking. Maar zo zeker als de bomen deze lente weer groene bladeren zullen krijgen. Zo zeker is het ook dat de Zoon van God bij zijn komst zal zorgen voor nieuw leven.

Bloemen

De bloemen gaan zondag met een groet van de gemeente naar mevr. Marjan Kruit, Stadsweg 46 in Garrelsweer. Ze worden gebracht door fam.  de Bruijn-Vossestein. 

Adventstijd

In deze adventstijd komt het kastje van “Geven en Krijgen” weer bij de kerk in Garrelsweer te staan om houdbare producten in te zamelen voor de voedselbank.

Gesprekken

In de Groeiwijzer zit een opgaveformulier om u op te geven voor een gesprek in kleine kring, om met elkaar te praten over de mogelijkheid om een zegen te vragen over een relatie tussen 2 mannen of 2 vrouwen.

Hierover komt ook nog een gemeenteavond op maandag 18 december.

Deze opgaveformulieren liggen ook op het metalen rek in de gang.

Deze graag inleveren vóór 5 december bij de wijkouderling of bezoekheer, in de brievenbus van de kerk (Stadsweg 89) in Garrelsweer. Of via Whatsapp bij ds. Christel Minnaard.

Erediensten

Zondag 10 december is het de 2e Advent. In verband met de winterperiode is er dan om

9.30 uur dienst in de zaal achter de kerk te Garrelsweer. Voorganger is ds. C. Minnaard

Na afloop van de dienst volgende week wordt iedereen uitgenodigd om onder het genot van een kop koffie of thee te helpen met het uitknippen van kerststerren, en het schrijven van een kerstboodschap op deze sterren. Deze sterren komen achter de ramen te hangen.

Voor nadere info: zie de Groeiwijzer.

De kerkenraad wenst jullie allen een gezegende dienst.    

Terug

Aanbevolen artikelen