E-mail
weergegeven: 1-9 van 9 resultaten

Zondagsbrief

Hier verschijnt de wekelijkse zondags informatie

te volgen op verbinding met kerkomroep zoeken naar Garrelsweer

Liturgie voor de dienst zonder beeld vind u Liturgie kerkdienst

De kerk is open voor kerkgangers en de dienst is ook te volgen via www. kerkomroep.nl 

Ook te vinden via een link op onze website www. pkngww.nl 

Zondag 18 februari 2024

Plaats: Garrelsweer / 09.30 uur / zaal achter de kerk

Voorganger: ds. C. Minnaard

Piano: Robert Spannenberg

Ouderling van dienst: Nico Schutter

Diaconie: Ina van Zanten

Geluid: Jaap Schuurman

Gastgezin: fam. Dijksterhuis

Er is kindernevendienst onder leiding van Marjelle

Digitale Collectes en er staan collectebussen in de hal

Collecte voor de Kerk.

Collecte voor de Diaconie. Deze collecte is bestemd voor: Binnenlands diaconaat

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel.

Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij. 

Kindernevendienst

“Met vallen en opstaan” – Met Petrus op weg naar Pasen

Zondag 18 februari is de 1e zondag in de 40-dagentijd en ook dit jaar hebben we met de kindernevendienst weer een project in de weken voorafgaande aan Pasen.

Dit jaar is ons thema “Met vallen en opstaan” en hierin gaan we in zeven verhalen samen met Petrus op weg naar Pasen, waarin Petrus (met vallen en opstaan) Jezus volgt.

In de 40-dagentijd is er elke zondag kindernevendienst.

Schikking Zondag 1

Uit liefde voor U. Uit liefde voor God koos Jezus niet de makkelijke weg. Hij liet zich niet verleiden. Geen brood uit stenen, geen macht door kracht. In de wirwar van verleidingen en twijfels die vaak tussen de aarde en de hemel staan. Die als de kronkelige takken in de schikking het zicht op God belemmeren. Die wirwar bracht de Zoon van God niet in verleiding. Hij bloeide op in de woestijn. Als de bloem in het dorre en doodse zand van de schikking.

Bloemen

De bloemen gaan zondag met een groet en de felicitaties van de gemeente naar

mevr. F. v.d. Veen – Heida. Ze worden gebracht door fam. Smit-Greven.

Nieuwe ambtsdragers:

Per 28 april zullen Karl en Freida Wendel en Nico Schutter de kerkenraad verlaten.

U kunt namen van mensen die u geschikt acht als ouderling, diaken of diaconaal werker de komende 2 zondagen inleveren in de bus bij de zaal te Garrelsweer of bij een ouderling.

Erediensten

Zondag 25 februari is er om 9.30 uur dienst in Wirdum.

Het is dan de 2e zondag van de 40-dagen tijd. Voorgangers zijn Nico en Marjelle Schutter.

De kerkenraad wenst jullie allen een gezegende dienst.

Terug

Cantorij

Voor diverse gelegenheden komt de cantorij van Garrelsweer in beweging.

In de praktijk is dit meestal met Pasen, Israëlzondag en kerst

Dit wordt voorbereid door voor de betreffende kerkdienst een aantal keren samen te komen om te oefenen.

We zouden graag wat mensen erbij willen hebben, want eigenlijk zijn we met te weinig mensen om goed 4-stemmig te kunnen zingen.

Het repertoire is geestelijke liederen.

Praktische informatie:

Leiding: Dhr. K. Wendel

Data: op afroep

Inlichtingen: Leida Heersema Telefoon: 0596-572204 en Nel Vreeling, Telefoon 0596572681

Terug

Praiseband The Messengers

Praiseband The Messengers is een enthousiaste groep uit de omgeving van Garrelsweer die graag muziek maakt om hun geloof uit te dragen en te delen met anderen.

We hebben een uitgebreid en divers repertoire met o.a. nummers uit de Opwekkingbundel en popmuziek met een christelijke boodschap.

Naast het verzorgen van de muzikale ondersteuning tijdens de dienst kunnen wij ook een hele kerkdienst verzorgen.

Praktische informatie:

Oefenen: 1 x per 2 weken

Plaats: Zaal achter de kerk in Garrelsweer

Contactpersoon: Marjelle Schutter. Telefoon: 06 40502015 of pbthemessengers@gmail.com


Geschiedenis 

In 2010 hebben we met een groep jonge mensen uit de gemeente van Garrelsweer een gelegenheidsbandje opgericht. Sinds 2013 hebben we een vaste groepssamenstelling en zijn we serieuzer bezig gegaan met onze muziek.
Inmiddels hebben we met veel plezier gespeeld in diensten in de kerk van Garrelsweer en in veel andere kerken in de provincie Groningen.
Zo groeien we steeds verder in onze samenwerking, onze muziek en ons geloof. 


Samenstelling van de band


Gerdy Schutter: zang

Rienke Feitsma: zang, saxofoon

Henk Lenting: semi-akoestische gitaar, zang

Arend Kruijer: elektrische gitaar

Carin Kruijer: basgitaar, zang

Marjelle Schutter: keyboard

Gerard Prins: drums en percussie

Repertoire

We hebben een uitgebreid en divers repertoire met onder andere nummers uit de Opwekkingbundel en popmuziek met een christelijke boodschap.

Contactgegevens
We willen graag ons geloof delen en een bijdrage leveren aan allerlei diensten.
Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen als u nog invulling voor een dienst zoekt.
In overleg is er veel mogelijk.
Voor meer informatie kun u ons altijd (vrijblijvend) mailen of bellen. Ook kunt u een kijkje nemen op onze Facebook-pagina.


– Mail: pbthemessengers@gmail.com
– Telefoon: 06-40502015
– Facebook: https://www.facebook.com/pbthemessengers


De contactpersoon namens de band is Marjelle Schutter.

Muziek: 

Heer wijs mij Uw weg

Houd vol, houd vast

Leave it there

Zo zegent Hij jou

Terug

Bijbelkring

Sinds jaar en dag komt de Bijbelring bij elkaar.

Het doel van deze kring is de kennis van de Bijbel te vergroten, en met elkaar het geloof te delen

De bijeenkomsten (ongeveer 8x per jaar) worden voorbereid door Ds. Christel Minnaard of Femmie van der Veen en Ike Postma

Wie mee wil lezen, praten en denken is van harte welkom

Praktische informatie: Plaats: Zaal achter de kerk in Garrelsweer. Inlichtingen: Mw. Femmie van der Veen Telefoon 06 57801506

Terug

Huiskamergespreksgroep

De huiskamergespreksgroep is een vorm van gemeente opbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid.

In deze kleine groep(en) willen we het geloofgesprek stimuleren.

Eens in de 3 weken in een huiskamer rond een open Bijbel.

De groep bestaat uit 8 tot 10 personen.

We komen in overleg bij elkaar regelmatig op een maandag.

Het Evangelisch werkverband van de PKN biedt hiervoor materialen

Deze avonden worden onder anderen voorbereid door: Piet Ketting en Nico Schutter

Praktische informatie: inlichtingen Nico Schutter. telefoon 06 53711311

Terug

Hang-Out

Voor alle jongeren vanaf 10 jaar Wanneer? de 1e vrijdag van de maand Hoe laat? vanaf 19.00 – 20.30 uur Waar? zaal achter de kerk Stadsweg 89 te Garrelsweer 

Dit is een activiteit voor tieners vanaf 12 Jaar

De Hang-Out is iedere vrijdag van de maand. Hierbij gaan we elkaar ontmoeten, chillen, spelletjes doen en iets bakken.

Praktische informatie:

Email: jeugdoudeling@pkngww.nl

Terug

Jeugdwerk onze kerk

Kindernevendienst

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar (ook is er oppas voor de allerkleinste)

Bijna iedere zondag wordt er voor de voor de kinderen een nevendienst gehouden, m.u.v. de vakanties. Tijdens een gedeelte van de kerkdienst luisteren de kinderen samen naar een Bijbelverhaal, worden er liederen gezongen en wordt er een passende knutsel of spel gedaan. De leiding werkt naar aanleiding van het programma van BijbelBasics.

Kinderkerk

Naast de kindernevendienst, is er ook weer Kinderkerk. Ongeveer 1 x per 6 weken. Alle kinderen (vanaf 0 jaar) zijn de hele dienst welkom. We proberen er telkens een gezellig uurtje van te maken met baby’s, peuters, kleuters, tieners en pubers, met als doel: elkaar ontmoeten! Dit doen we door samen te spelen, te knutselen, te luisteren naar een kort Bijbelverhaal en door muziek te luisteren.

Verder wordt er door een groepje vrijwilligers regelmatig activiteiten voor kinderen georganiseerd in de school vakanties, zoals speurtochten, de verhalenverteller, zie activiteiten.

Wat zoekt jij …….

Diaconale hulp

Iedereen kan in (financiële ) problemen komen. Heb je hier hulp of steun bij nodig of ken je iemand die wel wat hulp kan gebruiken? Neem dan contact op met helpendehand@pkngww.nl

Predikant

Behoefte aan een gesprek? Dominee Christel Minnaard luister graag. Stadweg 89 Garrelsweer. Aanwezig als de vlag uithangt. Contact: predikant@pkngww.nl / 06 23064015

Kinderen

Voor alle kinderen uit onze dorpen organiseren wij activiteiten. Denk aan knutselmiddagen en tiener hang-outs. Iedereen is welkom, we hebben respect voor wie je ook bent. Wil je op de hoogte blijven? Stuur dan een mailtje naar: jeugdoudeling@pkngww.nl

Kerkomroep

Elke zondagmorgen is een kerkdienst (zie voor tijden) die bijgewoond kan worden en die ook wordt uitgezonden. De dienst kan live maar ook op een later moment te zien zijn via: http://kerkomroep.nl/kerk garrelsweer

Steunt u ons?

Alleen door giften kunnen wij kerk in onze dorpen zijn. Wilt u ons steunen? U kunt uw gift overmaken op: NL51 RABO 073 7114 25.

Bij een gift vanaf 10 euro per jaar ontvangt u ons kerkblad “de Groeiwijzer” met zowel bezinning als al het nieuws over activiteiten en acties.

Meer informatie of lid worden?

Nieuwsgierig naar wat de Protestantse Gemeente Garrelsweer – Winneweer – Wirdum nog meer inhoudt? Of wilt u graag lid worden? Stuur dan een bericht naar scriba@pkngww.nl

Terug